Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kolimbola Mibeko 5:1-33

5  Mpe Moize abengisaki Yisraele+ mobimba mpe alobaki na bango ete: “Yoká, Ee Yisraele, malako mpe bikateli ya lisambisi+ oyo nazali koloba na matoi na bino lelo oyo, mpe bosengeli koyekola yango mpe kokeba ete bósalela yango.+  Yehova Nzambe na biso asalaki kondimana ná biso na Horebe.+  Yehova asalaki kondimana oyo ná bankɔkɔ na biso te, kasi ná biso, baoyo nyonso kati na biso bazali na bomoi awa lelo.  Yehova alobaki na bino mpenza boye na miso, na ngomba na katikati ya mɔtɔ.+  Natɛlɛmaki kati na Yehova mpe bino na ntango+ yango mpo na koyebisa bino liloba ya Yehova, (mpo bobangaki mɔtɔ mpe bomataki te na ngomba):+  “‘Nazali Yehova Nzambe+ na yo, ngai nde nabimisaki yo na mokili ya Ezipito, na ndako ya boombo.+  Osengeli te kozala na banzambe mosusu liboso na ngai.+  “‘Osengeli te komisalela ekeko oyo eyemami,+ elilingi+ nyonso oyo ekokani na eloko nyonso oyo ezali kuna na likoló to oyo ezali awa na mabele to oyo ezali na mai na nse ya mabele.  Osengeli te kogumbamela yango to kobendama mpo na kosalela yango,+ mpamba te ngai Yehova Nzambe na yo nazali Nzambe oyo asɛngaka kokangama kaka na ye,+ nayeisaka etumbu mpo na libunga ya batata likoló ya bana mpe likoló ya libota ya misato mpe likoló ya libota ya minei ya baoyo bayinaka ngai;+ 10  kasi namonisaka motema boboto kino na libota ya nkóto ya baoyo balingaka ngai mpe babatelaka mibeko na ngai.+ 11  “‘Osengeli kozwa nkombo ya Yehova Nzambe na yo na lisɛki te,+ mpo Yehova akotika te moto oyo azali kozwa nkombo na ye na lisɛki azanga kozwa etumbu.+ 12  “‘Mpo na kotosa mokolo ya sabata mpe kosantisa yango, kaka ndenge Yehova Nzambe na yo apesaki yo mitindo,+ 13  okosala mosala mpe osengeli kosala misala na yo nyonso mikolo motoba.+ 14  Kasi mokolo ya nsambo ezali sabata mpo na Yehova Nzambe na yo.+ Osengeli kosala mosala ata moko te,+ ezala yo, ezala mwana na yo ya mobali, ezala mwana na yo ya mwasi, ezala moombo na yo ya mobali, ezala moombo na yo ya mwasi, ezala ngɔmbɛ na yo, ezala mpunda na yo, ezala nyama na yo nyonso ya mboka, ezala mopaya oyo afandi na yo, oyo azali kati na baporte na yo,+ mpo ete moombo na yo ya mobali mpe moombo na yo ya mwasi apema lokola yo.+ 15  Mpe osengeli kokanisa ete okómaki moombo na mokili ya Ezipito+ mpe Yehova Nzambe na yo abimisaki yo kuna na nguya ya lobɔkɔ na ye mpe na lobɔkɔ oyo esembolami.+ Yango wana Yehova Nzambe na yo apesaki yo mitindo mpo na kotosa mokolo ya sabata.+ 16  “‘Kumisá tata na yo mpe mama na yo,+ kaka ndenge Yehova Nzambe na yo apesi yo mitindo; mpo bomoi na yo ezala molai mpe makambo na yo etambola malamu+ na mabele oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo. 17  “‘Osengeli koboma moto te.+ 18  “‘Osengeli mpe kosala ekobo te.+ 19  “‘Osengeli mpe koyiba te.+ 20  “‘Osengeli mpe kotatola lokuta te mpo na moninga na yo.+ 21  “‘Osengeli mpe te kolula mwasi ya moninga na yo.+ Osengeli mpe te kozala na mposa ya lokoso mpo na ndako ya moninga na yo, elanga na ye to moombo na ye ya mobali to moombo na ye ya mwasi, ngɔmbɛ na ye to mpunda na ye to eloko nyonso oyo ezali ya moninga na yo.’+ 22  “Maloba oyo Yehova alobelaki yango lisangá na bino mobimba na ngomba na katikati ya mɔtɔ,+ ya lipata mpe ya molili tuu, na mongongo makasi, mpe abakisaki eloko te; nsima na yango, akomaki yango na bitanda mibale ya mabanga mpe apesaki ngai yango.+ 23  “Mpe esalemaki boye: ntango kaka boyokaki mongongo na katikati ya molili, wana ngomba ezalaki kopela mɔtɔ,+ bóbɛlɛmaki na ngai, bankumu nyonso ya mabota na bino mpe mikóló na bino. 24  Na nsima bolobaki ete: ‘Talá Yehova Nzambe na biso amonisi biso nkembo na ye mpe bonene na ye, mpe toyoki mongongo na ye uta na katikati ya mɔtɔ.+ Mokolo ya lelo tomoni ete Nzambe akoki koloba na moto mpe moto akoki mpenza kotikala na bomoi.+ 25  Bongo tókufa mpo na nini, mpo mɔtɔ oyo monene ekoki kozikisa biso?+ Soki tokobi koyoka mongongo ya Yehova Nzambe na biso, tokokufa mpenza.+ 26  Mpo nani kati na bato nyonso ayoká lokola biso mongongo ya Nzambe ya bomoi+ ezali koloba na katikati ya mɔtɔ, bongo atikali na bomoi? 27  Yo moko bɛlɛmá mpe yoká nyonso oyo Yehova Nzambe na biso akoloba; mpe yo moto okolobela biso nyonso oyo Yehova Nzambe na biso akoloba na yo,+ mpe tokoyoka mpenza mpe tokosala yango.’ 28  “Bongo Yehova ayokaki maloba na bino ntango bolobaki na ngai, mpe Yehova alobaki lisusu na ngai ete: ‘Nayoki maloba oyo bato balobi na yo. Basali malamu na nyonso oyo balobi.+ 29  Kasi bábongisa nde motema na bango wana, mpo bábanga ngai+ mpe bábatela ntango nyonso mibeko+ na ngai nyonso, mpo makambo na bango mpe ya bana na bango etambola malamu mpo na ntango oyo etyami ndelo te!+ 30  Kende koloba na bango ete: “Bózonga epai na bino, na bahema na bino.” 31  Mpe yo tɛlɛmá awa elongo na ngai, mpe nayebisa yo mobeko nyonso mpe malako mpe bikateli ya lisambisi oyo okoteya bango+ mpe oyo basengeli kosalela na mokili oyo nazali kopesa bango ete bázwa yango.’ 32  Mpe bosengeli kokeba ete bósala kaka ndenge Yehova Nzambe na bino apesi bino mitindo.+ Bosengeli kobaluka te na lobɔkɔ ya mobali to na lobɔkɔ ya mwasi.+ 33  Bokotambola na nzela nyonso oyo Yehova Nzambe na bino apesi bino mitindo,+ mpo bótikala na bomoi mpe makambo na bino etambola malamu+ mpe bóyeisa mpenza mingi mikolo na bino na mokili oyo bokozwa.

Maloba na nse