Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kolimbola Mibeko 33:1-29

33  Sikoyo talá lipamboli+ oyo Moize moto ya Nzambe+ ya solo apambolaki bana ya Yisraele liboso ya liwa na ye.  Mpe abandaki koloba ete:“Yehova—autaki na Sinai,+Mpe abimelaki bango longwa na Seire.+Abimaki longwa na etúká ya ngombangomba ya Parane,+Mpe bamiriade mosantu bazalaki elongo na ye,+Babundi na bango bazalaki na lobɔkɔ na ye ya mobali.+   Azalaki mpe kolinga bato na ye mingi;+Basantu nyonso na bango bazali na lobɔkɔ na yo.+Mpe bango—bafandaki na makolo na yo;+Babandaki kozwa ndambo ya maloba na yo.+   (Moize akweiselaki biso mobeko,+Ezala eloko ya lisangá ya Yakobo.)+   Mpe akómaki mokonzi na Yeshurune,+Ntango bankumu ya bato bayanganaki,+Motángo mobimba ya mabota ya Yisraele.+   Rubene atikala na bomoi mpe akufa te,+Mpe bato na ye bákóma moke te.”+  Mpe talá lipamboli ya Yuda,+ ntango ye alobaki lisusu ete:“Ee Yehova, yoká mongongo ya Yuda,+Mpe memá ye epai ya bato na ye.Mabɔkɔ na ye ebundeli eloko na ye;Mpe zalá mosungi na ye liboso ya banguna na ye.”+  Mpe mpo na Levi alobaki ete:+“Tumime na yo mpe Urime+ na yo ezali ya moto oyo azali sembo epai na yo,+Oyo otyaki na komekama na Masa.+Obandaki kobunda na ye na mai ya Meriba,+   Moto oyo alobaki na tata na ye mpe na mama na ye ete: ‘Namoni ye te.’Ayebaki ata bandeko na ye te,+Mpe ayebaki bana na ye te.Mpo babatelaki liloba na yo,+Mpe kondimana na yo, bakobaki kotosa yango.+ 10  Tiká bálakisa Yakobo bikateli na yo ya lisambisi+Mpe Yisraele mobeko na yo.+Bápesa mpaka ya malasi liboso ya zolo na yo+Mpe likabo mobimba na etumbelo na yo.+ 11  Ee Yehova, pambolá nguya na ye ya bomoi,+Mpe sepelá na mosala ya mabɔkɔ na ye.+Zokisá makasi loketo ya baoyo bazali kotɛmɛla ye,+Mpe baoyo bazali koyina ye makasi, mpo bátɛlɛma te.”+ 12  Mpo na Benyamina alobaki ete:+“Moto+ oyo Yehova alingá afanda na kimya pene na ye,+Wana azali kobatela ye mokolo mobimba,+Mpe asengeli kofanda na katikati ya mapeka na ye.”+ 13  Mpe mpo na Yozefe alobaki ete:+“Yehova apambola mokili na ye ntango nyonso+Na biloko kitoko ya likoló, na mamwɛ,+Mpe na mai mozindo oyo ezali kolala na nse,+ 14  mpe na biloko kitoko, biloko ya moi,+Mpe na biloko kitoko, mbuma ya basanza,+ 15  Mpe na biloko oyo eleki kitoko na bangomba ya ɛsti,+Mpe na biloko kitoko ya bangomba mike oyo ezali koumela seko, 16  Mpe na biloko kitoko ya mabele mpe na nyonso oyo etondi na yango,+Mpe na kondimama ya Ye oyo azali kofanda na mwa nzete ya nzubɛ.+Yango ekitela motó ya Yozefe+Mpe nsɔngɛ ya motó ya moto oyo akabolamá na bandeko na ye.+ 17  Nkembo na ye ezali lokola mwana ya liboso ya ngɔmbɛ-mobali,+Mpe maseke na ye ezali maseke ya ngɔmbɛ-mobali ya zamba.+Na maseke yango, akotindika bato ya bikólo+Bango nyonso tii na nsuka ya mabele,Mpe bazali bato nkóto zomi zomi ya Efraime,+Mpe bazali bato nkóto nkóto ya Manase.” 18  Mpe mpo na Zebulone alobaki ete:+“Sepelá, Ee Zebulone, ntango ozali kobima,+Mpe yo, Isakare, na bahema na yo.+ 19  Bakobenga bato ya bikólo bákende na ngomba.Kuna bakopesa bambeka ya boyengebene.+Mpo bakomɛla bomɛngo oyo etondani na mbu+Mpe biloko ya zɛlo oyo ebombaná.” 20  Mpe mpo na Gade alobaki ete:+“Moto oyo azali koyeisa bandelo ya Gade monene apambwama.+Akofanda mpenza lokola nkɔsi,+Mpe akopasola mpenza lobɔkɔ, ɛɛ, nsɔngɛ ya motó.+ 21  Mpe akozwa eteni ya liboso,+Mpo kuna nde eteni ya mosali-mibeko ebatelami.+Mpe bankumu ya bato bakoyangana esika moko.Ye akokokisa boyengebene ya YehovaMpe bikateli ya lisambisi na Yisraele.” 22  Mpe mpo na Dani alobaki ete:+“Dani azali mwana-nkɔsi ya mobali.+Akopumbwa longwa na Bashane.”+ 23  Mpe mpo na Nafatali alobaki ete:+“Nafatali atondi mpo andimamiMpe atondi na lipamboli ya Yehova.Zwá wɛsti ná sudi.”+ 24  Mpe mpo na Ashere alobaki ete:+“Ashere apambwami na kobotáká bana.+Akóma moto oyo andimami na bandeko na ye,+Mpe moto oyo azali kozindisa lokolo na ye na mafuta.+ 25  Ebende ná motako ezali bikangeli na yo ya baporte,+Mpe mikolo ya bomoi na yo ezali lokola moto oyo azali kotambola ntango azali kozwa mopɛpɛ. 26  Moto moko te azali lokola Nzambe+ ya solo ya Yeshurune,+Oyo azali kotambwisa na likoló mpo na kosalisa yo+Mpe na likoló oyo etondi na mapata na bonene na ye.+ 27  Nzambe ya ntango ya kala azali esika ya komibomba,+Mpe mabɔkɔ oyo ezali koumela seko ezali na nse na yo.+Mpe akobengana monguna liboso na yo,+Mpe akoloba ete: ‘Silisá bango nyɛɛ!’+ 28  Mpe Yisraele ekofanda na kimya,+Liziba ya Yakobo ekofanda yango moko,+Na mokili moko ya mbuma mpe ya vinyo ya sika.+Ɛɛ, likoló na ye ekotangisa mamwɛ na nse.+ 29  Esengo na yo, Ee Yisraele!+Nani azali lokola yo,+Ekólo moko oyo ezali kozwa lobiko na Yehova,+Nguba ya lisalisi na yo,+Mpe Ye oyo azali mopanga na yo oyo eleki monene?+Bongo banguna na yo bakogumbamela yo na kobanga,+Mpe yo—okonyata bisika na bango oyo etombwaná.”+

Maloba na nse