Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kolimbola Mibeko 33:1-29

33  Sikoyo talá lipamboli+ oyo Moize moto ya Nzambe+ ya solo apambolaki bana ya Yisraele liboso ya liwa na ye.  Mpe abandaki koloba ete: “Yehova—autaki na Sinai,+ Mpe abimelaki bango longwa na Seire.+ Abimaki longwa na etúká ya ngombangomba ya Parane,+ Mpe bamiriade mosantu bazalaki elongo na ye,+ Babundi na bango bazalaki na lobɔkɔ na ye ya mobali.+   Azalaki mpe kolinga bato na ye mingi;+ Basantu nyonso na bango bazali na lobɔkɔ na yo.+ Mpe bango—bafandaki na makolo na yo;+ Babandaki kozwa ndambo ya maloba na yo.+   (Moize akweiselaki biso mobeko,+ Ezala eloko ya lisangá ya Yakobo.)+   Mpe akómaki mokonzi na Yeshurune,+ Ntango bankumu ya bato bayanganaki,+ Motángo mobimba ya mabota ya Yisraele.+   Rubene atikala na bomoi mpe akufa te,+ Mpe bato na ye bákóma moke te.”+  Mpe talá lipamboli ya Yuda,+ ntango ye alobaki lisusu ete: “Ee Yehova, yoká mongongo ya Yuda,+ Mpe memá ye epai ya bato na ye. Mabɔkɔ na ye ebundeli eloko na ye; Mpe zalá mosungi na ye liboso ya banguna na ye.”+  Mpe mpo na Levi alobaki ete:+ “Tumime na yo mpe Urime+ na yo ezali ya moto oyo azali sembo epai na yo,+ Oyo otyaki na komekama na Masa.+ Obandaki kobunda na ye na mai ya Meriba,+   Moto oyo alobaki na tata na ye mpe na mama na ye ete: ‘Namoni ye te.’ Ayebaki ata bandeko na ye te,+ Mpe ayebaki bana na ye te. Mpo babatelaki liloba na yo,+ Mpe kondimana na yo, bakobaki kotosa yango.+ 10  Tiká bálakisa Yakobo bikateli na yo ya lisambisi+ Mpe Yisraele mobeko na yo.+ Bápesa mpaka ya malasi liboso ya zolo na yo+ Mpe likabo mobimba na etumbelo na yo.+ 11  Ee Yehova, pambolá nguya na ye ya bomoi,+ Mpe sepelá na mosala ya mabɔkɔ na ye.+ Zokisá makasi loketo ya baoyo bazali kotɛmɛla ye,+ Mpe baoyo bazali koyina ye makasi, mpo bátɛlɛma te.”+ 12  Mpo na Benyamina alobaki ete:+ “Moto+ oyo Yehova alingá afanda na kimya pene na ye,+ Wana azali kobatela ye mokolo mobimba,+ Mpe asengeli kofanda na katikati ya mapeka na ye.”+ 13  Mpe mpo na Yozefe alobaki ete:+ “Yehova apambola mokili na ye ntango nyonso+ Na biloko kitoko ya likoló, na mamwɛ,+ Mpe na mai mozindo oyo ezali kolala na nse,+ 14  mpe na biloko kitoko, biloko ya moi,+ Mpe na biloko kitoko, mbuma ya basanza,+ 15  Mpe na biloko oyo eleki kitoko na bangomba ya ɛsti,+ Mpe na biloko kitoko ya bangomba mike oyo ezali koumela seko, 16  Mpe na biloko kitoko ya mabele mpe na nyonso oyo etondi na yango,+ Mpe na kondimama ya Ye oyo azali kofanda na mwa nzete ya nzubɛ.+ Yango ekitela motó ya Yozefe+ Mpe nsɔngɛ ya motó ya moto oyo akabolamá na bandeko na ye.+ 17  Nkembo na ye ezali lokola mwana ya liboso ya ngɔmbɛ-mobali,+ Mpe maseke na ye ezali maseke ya ngɔmbɛ-mobali ya zamba.+ Na maseke yango, akotindika bato ya bikólo+ Bango nyonso tii na nsuka ya mabele, Mpe bazali bato nkóto zomi zomi ya Efraime,+ Mpe bazali bato nkóto nkóto ya Manase.” 18  Mpe mpo na Zebulone alobaki ete:+ “Sepelá, Ee Zebulone, ntango ozali kobima,+ Mpe yo, Isakare, na bahema na yo.+ 19  Bakobenga bato ya bikólo bákende na ngomba. Kuna bakopesa bambeka ya boyengebene.+ Mpo bakomɛla bomɛngo oyo etondani na mbu+ Mpe biloko ya zɛlo oyo ebombaná.” 20  Mpe mpo na Gade alobaki ete:+ “Moto oyo azali koyeisa bandelo ya Gade monene apambwama.+ Akofanda mpenza lokola nkɔsi,+ Mpe akopasola mpenza lobɔkɔ, ɛɛ, nsɔngɛ ya motó.+ 21  Mpe akozwa eteni ya liboso,+ Mpo kuna nde eteni ya mosali-mibeko ebatelami.+ Mpe bankumu ya bato bakoyangana esika moko. Ye akokokisa boyengebene ya Yehova Mpe bikateli ya lisambisi na Yisraele.” 22  Mpe mpo na Dani alobaki ete:+ “Dani azali mwana-nkɔsi ya mobali.+ Akopumbwa longwa na Bashane.”+ 23  Mpe mpo na Nafatali alobaki ete:+ “Nafatali atondi mpo andimami Mpe atondi na lipamboli ya Yehova. Zwá wɛsti ná sudi.”+ 24  Mpe mpo na Ashere alobaki ete:+ “Ashere apambwami na kobotáká bana.+ Akóma moto oyo andimami na bandeko na ye,+ Mpe moto oyo azali kozindisa lokolo na ye na mafuta.+ 25  Ebende ná motako ezali bikangeli na yo ya baporte,+ Mpe mikolo ya bomoi na yo ezali lokola moto oyo azali kotambola ntango azali kozwa mopɛpɛ. 26  Moto moko te azali lokola Nzambe+ ya solo ya Yeshurune,+ Oyo azali kotambwisa na likoló mpo na kosalisa yo+ Mpe na likoló oyo etondi na mapata na bonene na ye.+ 27  Nzambe ya ntango ya kala azali esika ya komibomba,+ Mpe mabɔkɔ oyo ezali koumela seko ezali na nse na yo.+ Mpe akobengana monguna liboso na yo,+ Mpe akoloba ete: ‘Silisá bango nyɛɛ!’+ 28  Mpe Yisraele ekofanda na kimya,+ Liziba ya Yakobo ekofanda yango moko,+ Na mokili moko ya mbuma mpe ya vinyo ya sika.+ Ɛɛ, likoló na ye ekotangisa mamwɛ na nse.+ 29  Esengo na yo, Ee Yisraele!+ Nani azali lokola yo,+ Ekólo moko oyo ezali kozwa lobiko na Yehova,+ Nguba ya lisalisi na yo,+ Mpe Ye oyo azali mopanga na yo oyo eleki monene?+ Bongo banguna na yo bakogumbamela yo na kobanga,+ Mpe yo—okonyata bisika na bango oyo etombwaná.”+

Maloba na nse