Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kolimbola Mibeko 26:1-19

26  “Mpe ekosalema mpenza boye: nsukansuka, ntango okokɔta na mokili oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo libula, mpe okozwa yango mpe okofanda kuna,+  osengeli kozwa ndambo ya mbuma ya liboso+ ya mbuma nyonso oyo mabele ebimisi, oyo okozwa na mokili na yo oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo, mpe osengeli kotya yango na kitunga mpe kokende na esika oyo Yehova Nzambe na yo akopona mpo na kofandisa nkombo na ye kuna.+  Mpe osengeli koya epai ya nganga-nzambe+ oyo akozala na mosala na mikolo yango mpe okoloba na ye ete: ‘Nasengeli koyebisa Yehova Nzambe na yo lelo ete nakɔti na mokili oyo Yehova alapelaki bankɔkɔ na biso ndai ete akopesa biso.’+  “Mpe nganga-nzambe asengeli kozwa kitunga na lobɔkɔ na yo mpe kotya yango liboso ya etumbelo ya Yehova Nzambe na yo.  Mpe osengeli kozongisa maloba liboso ya Yehova Nzambe na yo ete: ‘Tata na ngai azalaki moto ya Siri oyo azalaki pene na kokufa;+ mpe akitaki na Ezipito+ mpe afandaki kuna mopaya elongo na bato moke mpenza;+ kasi kuna akómaki ekólo moko monene, ya nguya mpe ya bato ebele.+  Mpe Baezipito babandaki komonisa biso mpasi mpe konyokola biso mpe kotya biso na boombo makasi.+  Mpe tobandaki kobelela Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na biso,+ mpe Yehova ayokaki mongongo+ na biso mpe atalaki mpasi na biso mpe motungisi na biso mpe monyoko na biso.+  Nsukansuka, Yehova abimisaki biso na Ezipito na nguya ya lobɔkɔ+ na ye mpe na lobɔkɔ oyo esembolami+ mpe na makambo minene ya nsɔmɔ+ mpe na bilembo mpe makamwisi.+  Na nsima, amemaki biso na esika oyo mpe apesaki biso mokili oyo, mokili moko oyo etondi na miliki mpe na mafuta ya nzoi.+ 10  Mpe sikoyo talá namemi mbuma ya liboso ya mbuma oyo mabele ebimisi, oyo Yehova apesi ngai.’+ “Boye osengeli kotya yango liboso ya Yehova Nzambe na yo mpe kogumbama liboso ya Yehova Nzambe na yo.+ 11  Mpe osengeli kosepela+ mpo na bolamu nyonso oyo Yehova Nzambe na yo apesi yo ná bato ya ndako na yo, yo ná Molevi mpe moto oyo afandi mopaya epai na yo.+ 12  “Ntango okosilisa kolongola+ moko ya bandambo zomi nyonso ya mbuma na yo na mbula ya misato,+ mbula ya kopesa moko ya bandambo zomi, osengeli kopesa yango Molevi, moto oyo afandi mopaya, mwana mobali oyo tata akufá mpe mwasi oyo mobali akufá, mpe basengeli kolya yango na kati ya baporte na yo mpe kotonda.+ 13  Mpe osengeli koloba liboso ya Yehova Nzambe na yo ete: ‘Nalongoli biloko oyo ezali mosantu na ndako mpe napesi yango Molevi mpe moto oyo afandi mopaya, mwana mobali oyo tata akufá mpe mwasi oyo mobali akufá,+ engebene mitindo na yo nyonso oyo opesi ngai. Nabuki mitindo na yo te, mpe nabosani yango te.+ 14  Nalei ndambo na yango te na eleko oyo nazalaki kolela ebembe, mpe nalongoli ndambo na yango ata moke te wana nazalaki mbindo, mpe napesi ndambo na yango te mpo na mokufi. Nayoki mongongo ya Yehova Nzambe na ngai. Nasali na kolanda mitindo nyonso oyo opesi ngai. 15  Talá longwa na likoló, efandelo na yo mosantu,+ mpe pambolá bato na yo Yisraele+ mpe mabele oyo opesi biso, kaka ndenge olapelaki bankɔkɔ na biso ndai,+ mokili oyo etondi na miliki mpe na mafuta ya nzoi.’+ 16  “Mokolo ya lelo, Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo mitindo osalela malako oyo mpe bikateli oyo ya lisambisi;+ mpe osengeli kotosa mpe kosalela yango na motema+ na yo mobimba mpe na molimo na yo mobimba.+ 17  Otindi Yehova aloba lelo ete akokóma Nzambe na yo, wana okotambola na banzela na ye mpe okotosa malako+ na ye mpe mitindo+ na ye mpe bikateli na ye ya lisambisi+ mpe okoyoka mongongo na ye.+ 18  Yehova, ye, atindi yo oloba lelo ete okokóma ekólo na ye, eloko na ye moko,+ kaka ndenge apesi yo elaka,+ mpe ete okotosa mitindo na ye nyonso, 19  mpe ete akotya yo likoló mpenza ya bikólo mosusu nyonso oyo asalá,+ mpe yango ekopesa lisanzoli ná lokumu mpe kitoko, wana okomonisa ete ozali ekólo moko mosantu na miso ya Yehova Nzambe na yo,+ kaka ndenge apesi elaka.”

Maloba na nse