Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kolimbola Mibeko 25:1-19

25  “Soki kowelana ebimi na kati ya bato,+ mpe bakei kosamba,+ basengeli kosambisa bango mpe kotánga moyengebene moyengebene mpe kotánga moto mabe moto mabe.+  Mpe ekosalema mpenza boye: soki moto mabe abongi kobɛtama,+ mosambisi asengeli kosɛnga ete bálalisa ye na nse mpe bábɛta ye fimbo+ liboso na ye na motángo oyo ekokani na likambo ya mabe oyo asali.  Akoki kobɛta ye fimbo ntuku minei (40). Akobakisa ata moko te, noki akoba kobɛta ye fimbo mingi koleka oyo wana+ mpe ndeko na yo ayokisama mpenza nsɔni na miso na yo.  “Osengeli kokanga ngɔmbɛ monɔkɔ te wana ezali kotutatuta mbuma.+  “Soki bandeko mibali bafandi esika moko mpe moko na bango akufi, aboti mwana te, mwasi ya mobali oyo akufi akokóma mwasi ya mobali ya libota mosusu te. Sɛmɛki na ye akokende epai na ye, mpe asengeli kozwa ye azala mwasi na ye mpe kosala ná ye libala ya bosɛmɛki.+  Mpe ekosalema mpenza boye: mwana ya liboso oyo mwasi yango akobota, akozala mokitani ya nkombo ya ndeko na ye ya mobali oyo akufi,+ mpo nkombo na ye elongwa na Yisraele te.+  “Sikoyo soki mobali yango asepeli te kozwa mwasi ya ndeko na ye oyo akufi, mwasi yango asengeli kokende na porte, epai ya mikóló+ mpe koloba ete: ‘Ndeko ya mobali na ngai aboyi kobatela nkombo ya ndeko na ye na Yisraele. Andimi te kosala ná ngai libala ya bosɛmɛki.’  Mpe mikóló ya engumba na ye basengeli kobenga ye mpe koloba na ye, mpe asengeli kotɛlɛma mpe koloba ete: ‘Nasepeli kozwa ye te.’+  Na yango, mwasi ya ndeko na ye oyo akufi asengeli kobɛlɛma na ye na miso ya mikóló mpe kolongola ye sandale na lokolo+ mpe kobwakela ye nsoi na elongi+ mpe kozongisa maloba ete: ‘Boye nde basengeli kosala mobali oyo aboyi kotonga ndako ya ndeko na ye ya mobali.’+ 10  Mpe na Yisraele, bakopesa ye nkombo ete: ‘Ndako ya moto oyo balongolá sandale.’ 11  “Soki mibali bazali kobunda mpe mwasi ya moko abɛlɛmi mpo na kobikisa mobali na ye na lobɔkɔ ya mobali oyo azali kobɛta ye, mpe mwasi yango asemboli lobɔkɔ na ye mpe asimbi ye na binama na ye ya mobali,+ 12  osengeli kokata lobɔkɔ ya mwasi yango. Liso na yo esengeli koyoka mawa te.+ 13  “Na libenga na yo, osengeli te kozala na mitindo mibale ya kilo,+ ya monene ná ya moke. 14  Na ndako na yo, osengeli te kozala na mitindo mibale ya efa,+ ya monene ná ya moke. 15  Okozala ntango nyonso na kilo ya solosolo mpe ya sembo. Okozala ntango nyonso na efa ya solosolo mpe ya sembo, mpo mikolo na yo ekóma mingi na mabele oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo.+ 16  Mpo moto nyonso oyo azali kosala makambo wana, moto nyonso oyo azali kosala makambo oyo ezali sembo te, azali eloko moko oyo Yehova Nzambe na yo ayiná.+ 17  “Kanisá makambo oyo Amaleke asalaki yo na nzela ntango bozalaki kobima na Ezipito,+ 18  ndenge akutanaki na yo na nzela mpe abandaki kobɛta na nsima na yo baoyo nyonso bazalaki kolanda yo na nsima, wana osilaki makasi mpe olɛmbaki; mpe abangaki Nzambe te.+ 19  Mpe ekosalema mpenza boye: ntango Yehova Nzambe na yo akopemisa yo liboso ya banguna na yo nyonso zingazinga, na mokili oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo libula mpo ozwa yango,+ okolongola nkombo ya Amaleke na nse ya lola.+ Osengeli kobosana te.

Maloba na nse