Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Kolimbola Mibeko 24:1-22

24  “Soki mobali azwi mwasi mpe akómisi ye mpenza mwasi na ye ya libala, ekosalema mpenza boye: soki mwasi yango andimami te na miso na ye mpo akuti likambo moko ya nsɔni epai na ye,+ asengeli kokomela ye mokanda ya koboma libala+ mpe kopesa ye yango mpe kobengana ye na ndako na ye.+  Mpe asengeli kobima na ndako na ye mpe kokende mpe kokóma mwasi ya mobali mosusu.+  Soki mobali oyo ya nsima ayini ye mpe akomeli ye mokanda ya koboma libala mpe apesi ye yango mpe abengani ye na ndako na ye, to soki mobali yango ya nsima, oyo azwaki ye azala mwasi na ye, akufi,  nkolo na ye ya liboso oyo abenganaki ye akopesama nzela te ya kozwa ye lisusu mpo akóma mwasi na ye nsima ya kokóma mbindo;+ mpo ezali likambo moko oyo eyinamá na miso ya Yehova, mpe osengeli te kokɔtisa na lisumu mokili oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo libula.  “Soki mobali azwi mwasi ya sika,+ akokende etumba te, mpe bakosɛngisa ye eloko moko te. Akotikala kaka na ndako na ye, bakosɛngisa ye eloko te na boumeli ya mbula moko, mpe asengeli kosepelisa mwasi na ye oyo azwi.+  “Moto moko te akokanga ndanga+ enikelo ya mabɔkɔ to libanga na yango ya konikela ya likoló, mpamba te ezali molimo nde azali kokanga ndanga.  “Soki bakuti moto moko azwi molimo moko na makasi+ na kati ya bandeko na ye bana ya Yisraele mpe akei na ye, mpe anyokoli ye mpe atɛki ye,+ moyibi yango asengeli mpe kokufa. Mpe osengeli kolongola oyo ezali mabe epai na yo.+  “Kebá na maladi ya maba+ mpo omibatela mpe osala na kolanda nyonso oyo banganga-nzambe, Balevi, bakolakisa bino.+ Kaka ndenge napesi bango mitindo, bosengeli kokeba+ ete bósala bongo.  Kanisá oyo Yehova Nzambe na yo asalaki Miriame na nzela ntango bozalaki kobima na Ezipito.+ 10  “Soki odefisi moninga na yo eloko ata ya lolenge nini,+ osengeli te kokɔta na ndako na ye mpo na kozwa epai na ye eloko oyo apesi ndanga.+ 11  Okotɛlɛma libándá, mpe moto oyo ozali kodefisa eloko akomemela yo eloko yango ya ndanga libándá. 12  Mpe soki moto yango azali na mpasi, osengeli te kolala na eloko na ye ya ndanga.+ 13  Osengeli mpenza kozongisela ye ndanga yango ntango moi ekolala,+ mpe asengeli kolala na elamba na ye,+ mpe asengeli kopambola+ yo; mpe yango ekozala likambo ya boyengebene oyo osali liboso ya Yehova Nzambe na yo.+ 14  “Osengeli kobuba te mosali oyo azwaka lifuti, oyo azali na mpasi mpe azali mobola, ezala na kati ya bandeko na yo to na kati ya bapaya oyo bafandi na yo, oyo bazali na mokili na yo, na kati ya baporte na yo.+ 15  Okopesa ye lifuti na ye na mokolo na ye,+ mpe moi elala te liboso ete opesa ye yango, mpamba te azali na mpasi mpe molimo na ye ezali kotya motema na lifuti na ye; noki alela epai ya Yehova mpo na yo,+ mpe yango ekokómela yo mpenza lisumu.+ 16  “Batata bakobomama te mpo na bana, mpe bana bakobomama te mpo na batata.+ Moto na moto akobomama mpo na lisumu na ye moko.+ 17  “Osengeli te kopɛngwisa lisambisi ya moto oyo afandi mopaya+ to ya mwana mobali oyo tata akufá,+ mpe osengeli te kokanga ndanga elamba ya mwasi oyo mobali akufá.+ 18  Mpe osengeli kobosana te ete okómaki moombo na Ezipito, mpe Yehova Nzambe na yo asikolaki yo kuna.+ Yango wana nazali kopesa yo mitindo osala likambo oyo. 19  “Soki obuki mbuma na yo na elanga na yo,+ mpe obosani na elanga liboke moko ya matiti ya mbuma ya kosala farini, osengeli kozonga te mpo na kozwa yango. Ekotikala mpo na moto oyo afandi mopaya, mpo na mwana mobali oyo tata akufá mpe mpo na mwasi oyo mobali akufá;+ mpo ete Yehova Nzambe na yo apambola yo na misala nyonso ya lobɔkɔ na yo.+ 20  “Soki obɛti nzete na yo ya olive mpo na kobuka mbuma na yango, osengeli te kozongela lisusu bitape na yango oyo ezali nsima na yo. Ekotikala mpo na moto oyo afandi mopaya, mpo na mwana mobali oyo tata akufá mpe mpo na mwasi oyo mobali akufá.+ 21  “Soki obuki mbuma ya elanga na yo ya vinyo, osengeli te kozongela lisusu mbuma oyo etikalaka oyo ezali nsima na yo. Ekotikala mpo na moto oyo afandi mopaya, mpo na mwana mobali oyo tata akufá mpe mpo na mwasi oyo mobali akufá. 22  Mpe osengeli kobosana te ete okómaki moombo na mokili ya Ezipito.+ Yango wana nazali kopesa yo mitindo osala likambo oyo.+

Maloba na nse