Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kolimbola Mibeko 23:1-25

23  “Mobali moko te oyo azangi mabinzi+ mpo bapanzá yango+ to oyo bakatá nzoto na ye ya mobali, akoki kokɔta na lisangá ya Yehova.  “Mwana moko te ya makango+ akoki kokɔta na lisangá ya Yehova. Ata na libota ya zomi, moko te na kati ya bana na ye akoki kokɔta na lisangá ya Yehova.  “Moamone ná Momoabe bakoki kokɔta na lisangá ya Yehova te.+ Ata na libota ya zomi, moko te kati na bana na bango akoki kokɔta na lisangá ya Yehova, mpo na ntango oyo etyami ndelo te,  mpo bayaki te kosalisa+ bino na mampa mpe na mai na nzela ntango bozalaki kobima na Ezipito,+ mpe mpo bafutaki Balaama mwana ya Beore, oyo azali moto ya Petore ya Mezopotamia, mpo alakela yo mabe.+  Mpe Yehova Nzambe na yo alingaki te koyoka Balaama;+ kasi Yehova Nzambe na yo abongolaki elakeli mabe lipamboli+ mpo na yo, mpamba te Yehova Nzambe na yo alingaki yo.+  Osengeli kosala eloko moko te mpo bázala na kimya mpe na bozwi mikolo na yo nyonso mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+  “Osengeli koyina Moedome te, mpo azali ndeko na yo.+ “Osengeli koyina Moezipito te, mpo okómaki kofanda mopaya na mboka na ye.+  Bana na bango ya libota ya misato bakoki kokɔta na lisangá ya Yehova.  “Soki obimi mpo na kosala kaa mpo na kobunda na banguna na yo, osengeli kokeba na eloko nyonso ya mabe.+ 10  Soki epai na yo ezali na mobali oyo azali lisusu pɛto te, mpo na mbindo moko oyo ebimaka na butu,+ asengeli kokende na libándá ya kaa. Akoki kokɔta na kaa te.+ 11  Mpe ekosalema mpenza boye: ntango mpokwa ekokóma, asengeli kosukola na mai, mpe ntango moi ekolala, akoki kokɔta na kaa.+ 12  Mpe osengeli kozala na esika ya nkuku na libándá ya kaa, mpe osengeli kokende kuna. 13  Mpe osengeli kozala na piké na kati ya bisaleli na yo, mpe ekosalema mpenza boye: ntango okosundama libándá, osengeli kotimola na yango libulu mpe kobaluka mpe kozipa nyɛi na yo.+ 14  Mpo Yehova Nzambe na yo azali kotambolatambola na kaa na yo mpo na kobikisa yo+ mpe mpo na kosundolela yo banguna na yo;+ mpe kaa na yo esengeli kozala mosantu,+ mpo amona eloko moko te ya nsɔni epai na yo mpe atika mpenza kokende elongo na yo.+ 15  “Osengeli te kokaba moombo epai ya nkolo na ye ntango akimi nkolo na ye mpe ayei epai na yo.+ 16  Akokoba kofanda elongo na yo, epai na yo, na esika nyonso oyo akopona na moko ya bingumba na yo,+ epai nyonso oyo akosepela. Osengeli komonisa ye mpasi te.+ 17  “Moko te na kati ya bana basi ya Yisraele akoki kokóma ndumba+ ya tempelo, mpe moko te na kati ya bana mibali ya Yisraele akoki kokóma ndumba ya tempelo.+ 18  Osengeli te komema lifuti+ ya mwasi ya ndumba to motuya ya mbwa+ na ndako ya Yehova Nzambe na yo mpo na elako nyonso, mpamba te ezali eloko moko oyo Yehova Nzambe na yo ayiná, ɛɛ, yango nyonso mibale. 19  “Osengeli te kosɛnga ndeko na yo afuta na benefisi,+ benefisi mpo na mbongo, benefisi mpo na bilei,+ benefisi mpo na eloko nyonso oyo moto akoki kosɛnga benefisi. 20  Okoki kosɛnga mopaya+ afuta na benefisi, kasi ndeko na yo, osengeli te kosɛnga ye afuta na benefisi;+ mpo Yehova Nzambe na yo apambola yo na misala na yo nyonso na mokili epai ozali kokende kozwa yango.+ 21  “Soki osali elako epai ya Yehova+ Nzambe na yo, osengeli te koumela mpo na kokokisa yango,+ mpamba te Yehova Nzambe na yo akotuna mpenza yo yango, mpe ekokómela yo mpenza lisumu.+ 22  Kasi soki osali elako te, yango ekokómela yo lisumu te.+ 23  Okobatela liloba ya mbɛbu na yo,+ mpe osengeli kosala kaka ndenge osalaki elako epai ya Yehova Nzambe na yo lokola likabo ya bolingo oyo olobaki na monɔkɔ na yo.+ 24  “Soki okɔti na elanga ya vinyo ya moninga na yo, osengeli kolya kaka mbuma ya vinyo oyo ekoki na yo mpo na kotondisa molimo na yo, kasi osengeli te kotya ata mwa ndambo na yango na eloko na yo ya kotya biloko.+ 25  “Soki okɔti na milona oyo etɛlɛmi ya moninga na yo moto, osengeli kobuka na lobɔkɔ na yo kaka mitó oyo eteli, kasi okolekisa likwangola na yo epai na epai te na milona oyo etɛlɛmi ya moninga na yo.+

Maloba na nse