Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kolimbola Mibeko 22:1-30

22  “Osengeli te komona ngɔmbɛ ya ndeko na yo to mpate na ye ezali koyengayenga mpe kotika yango na nko.+ Osengeli mpenza kozongisa yango epai ya ndeko na yo.+  Mpe soki ndeko na yo azali pene na yo te mpe oyebi ye te, osengeli komema yango epai na yo na ndako na yo, mpe esengeli kozala epai na yo kino ndeko na yo akoluka yango. Mpe osengeli kozongisela ye yango.+  Ndenge wana nde okosala mpe mpo na mpunda na ye, mpe ndenge wana nde okosala mpo na elamba na ye, mpe ndenge wana nde okosala mpo na eloko nyonso ya ndeko na yo oyo ebungi, oyo ye abungisi mpe oyo omoni. Okopesama nzela te ya kotika yango.  “Osengeli te komona mpunda ya ndeko na yo to ngɔmbɛ na ye ekwei na balabala mpe kotika yango na nko. Osengeli mpenza kosalisa ye na kotɛlɛmisa yango.+  “Mwasi asengeli kolata elamba ya mobali te, mpe mobali asengeli kolata elamba ya mwasi te;+ mpo moto nyonso oyo azali kosala makambo yango azali eloko moko oyo Yehova Nzambe na yo ayiná.  “Soki zumbu ya ndɛkɛ moko ezali liboso na yo na nzela, na nzete to na mabele mpe ezali na bana+ to na maki, mpe mama afandeli bana to maki, osengeli te kozwa mama ná bana.+  Osengeli mpenza kotika mama akende, kasi okoki kozwa bana mpo na yo; mpo makambo na yo etambola malamu mpe mpo oyeisa mpenza mikolo na yo mingi.+  “Soki otongi ndako ya sika, osengeli mpe kosala efelo ya libateli mpo na nsamba*+ na yo, mpo omemisa ndako na yo ngambo ya makila te, mpo moto akoki kokwea longwa na yango.  “Osengeli te kolona mboto ya mitindo mibale na elanga na yo ya vinyo,+ noki mbuma nyonso ya mboto oyo okolona mpe mbuma ya elanga ya vinyo ebɔtɔlama mpo epesama na esika mosantu. 10  “Osengeli te kobalola mabele na ngɔmbɛ mpe na mpunda oyo ekangisami esika moko.+ 11  “Osengeli te kolata elamba oyo basangisá lɛnɛ ná lini esika moko.+ 12  “Okomisalela mbuma ya malenda na nsuka minei ya elamba na yo oyo omizipaka na yango.+ 13  “Soki mobali azwi mwasi mpe asangisi na ye nzoto mpenza mpe na nsima akómi koyina ye,+ 14  mpe afundi ye na makambo ya mabe mpe abebisi lokumu+ na ye mpe alobi ete: ‘Talá mwasi oyo nazwaki, mpe nabɛlɛmaki na ye, mpe nakutaki elembo ya bongɔndɔ epai na ye te’;+ 15  tata ya mwana mwasi yango ná mama na ye basengeli kozwa mpe kobimisa elembo ya bongɔndɔ ya mwana mwasi epai ya mikóló ya engumba, na porte na yango;+ 16  mpe tata ya mwana mwasi yango asengeli koloba na mikóló ete: ‘Napesaki mobali oyo mwana na ngai ya mwasi mpo azala mwasi na ye, mpe ye akómi koyina+ ye. 17  Mpe talá azali kofunda ye na makambo ya mabe+ ete: “Nakuti mwana na yo ya mwasi na elembo ya bongɔndɔ te.”+ Sikoyo elembo ya bongɔndɔ ya mwana na ngai ya mwasi yango oyo.’ Mpe basengeli kotanda elamba liboso ya mikóló ya engumba. 18  Mpe mikóló+ ya engumba yango basengeli kozwa mobali yango mpe kopesa ye disiplini.+ 19  Mpe basengeli kofutisa ye lomande ya shekele ya palata nkama moko (100) mpe kopesa yango na tata ya mwana mwasi, mpamba te abebisi lokumu ya ngɔndɔ moko ya Yisraele;+ mpe akokoba kozala mwasi na ye. Mpe mobali yango akopesama nzela te ya koboma libala ná ye mikolo nyonso ya bomoi na ye. 20  “Nzokande, soki likambo yango ezali solo, bakuti mwana mwasi na elembo ya bongɔndɔ te,+ 21  basengeli kobimisa mwana mwasi yango mpe komema ye na monɔkɔ ya ndako ya tata na ye, mpe mibali ya engumba na ye basengeli kobamba ye mabanga, mpe asengeli kokufa, mpamba te asali likambo moko ya bozoba mpe ya nsɔni+ na Yisraele na kosaláká bondumba na ndako ya tata na ye.+ Boye osengeli kolongola oyo ezali mabe epai na yo.+ 22  “Soki bakuti mobali azali kolala na mwasi oyo azali na nkolo na ye,+ bango mibale basengeli kokufa elongo, mobali oyo azali kolala na mwasi ná mwasi yango.+ Boye osengeli kolongola oyo ezali mabe na Yisraele.+ 23  “Soki ngɔndɔ moko alakami libala na mobali,+ mpe mobali moko boye akuti mpenza ye na engumba mpe alali na ye,+ 24  bosengeli kobimisa bango mibale mpe komema bango na porte ya engumba yango mpe kobamba bango mabanga, mpe basengeli kokufa, mwana mwasi mpo agangaki na engumba te, mpe mobali mpo asambwisi mwasi ya moninga na ye.+ Bongo osengeli kolongola oyo ezali mabe epai na yo.+ 25  “Nzokande, soki na zamba nde mobali akuti mwana mwasi oyo alakami libala, mpe mobali yango akangi ye mpe alali na ye, mobali oyo alali na ye asengeli kokufa kaka ye moko, 26  mpe osengeli kosala mwana mwasi eloko te. Mwana mwasi yango asali lisumu oyo ebongi na liwa te, mpo likambo oyo ezali lokola ntango mobali moko atɛlɛmɛli moninga na ye mpe abomi mpenza ye,+ ɛɛ, abomi molimo. 27  Mpo akutaki ye nde na zamba. Mwana mwasi oyo alakami libala agangaki, kasi moto ya kobikisa ye azalaki te. 28  “Soki mobali moko akutani na mwana mwasi moko, ngɔndɔ oyo alakami libala te, mpe akangi mpenza ye mpe alali na ye,+ mpe bakuti bango,+ 29  mobali oyo alali na ye asengeli kopesa tata ya mwana mwasi yango shekele ya palata ntuku mitano (50),+ mpe akokóma mwasi na ye mpo asambwisi ye. Akopesama nzela te ya koboma libala ná ye mikolo na ye nyonso.+ 30  “Moto moko te asengeli kokamata mwasi ya tata na ye, noki alongola elamba ya tata na ye.+

Maloba na nse

Na ntango wana, bandako mingi ezalaki na nsamba ya patatalu esika bato bazalaki koyamba bapaya, kozwa mopɛpɛ, to mpe kolala.