Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kolimbola Mibeko 21:1-23

21  “Soki, na mabele oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo mpo ozwa yango, bakuti moto moko abomami, alali na zamba, mpe moto oyo abomi ye ayebani te,+  mikóló na yo mpe basambisi+ na yo basengeli kobima mpe komeka bolai ya nzela banda esika moto abomami kino na bingumba oyo ezali zingazinga;  mpe bakozwa engumba oyo ezali penepene mpenza na esika moto abomami. Mpe mikóló ya engumba yango basengeli kozwa na etonga mwana-ngɔmbɛ moko ya mwasi, oyo basali naino na yango mosala te, oyo ebendi naino ekanganeli te;  mpe mikóló ya engumba yango basengeli komema mwana-ngɔmbɛ yango ya mwasi na lobwaku ya mokɛli oyo ezali na mai mingi, oyo kati na yango bamesaná te kotimola mabele to kolona mboto, mpe basengeli kobuka nkingo ya mwana-ngɔmbɛ yango kuna na lobwaku ya mokɛli yango.+  “Mpe banganga-nzambe bana ya Levi basengeli kobɛlɛma, mpamba te bango nde bato Yehova Nzambe na yo aponá mpo na kosalela ye+ mpe kopambola+ na nkombo ya Yehova mpe monɔkɔ na bango nde ekosilisa kowelana nyonso oyo etali likambo nyonso ya koboma moto.+  Bongo mikóló nyonso ya engumba yango, oyo bazali penepene mpenza na moto oyo abomami, bakosukola mabɔkɔ+ na bango likoló ya mwana-ngɔmbɛ yango ya mwasi, oyo nkingo ebukamaki na lobwaku ya mokɛli;  mpe basengeli kozongisa maloba ete: ‘Mabɔkɔ na biso esopaki makila oyo te, mpe miso na biso emonaki te ntango yango esopamaki.+  Kotya yango na motó ya bato na yo Yisraele te, oyo osikolaki,+ Ee Yehova, mpe kotya te ngambo ya makila ya moto oyo azali na likambo te+ epai ya bato na yo Yisraele.’ Mpe ngambo ya makila esengeli te kotyama na motó na bango.  Mpe yo, okolongola epai na yo ngambo ya makila ya moto oyo azali na likambo te,+ mpo okosala oyo ezali sembo na miso ya Yehova.+ 10  “Soki obimi mpo na kokende na etumba kobunda na banguna na yo mpe Yehova Nzambe na yo apesi bango na lobɔkɔ na yo+ mpe omemi bango bakangami;+ 11  mpe omoni kati na bakangami mwasi moko kitoko mingi, mpe okangami na ye+ mpe ozwi ye mpo azala mwasi na yo, 12  osengeli komema ye na ndako na yo. Asengeli kokokola motó+ na ye mpe kokata manzaka na ye, 13  mpe kolongola elamba na ye ya mokangami mpe kofanda na ndako na yo mpe kolela tata na ye mpe mama na ye sanza mobimba;+ mpe nsima na yango, okosangisa na ye nzoto, mpe osengeli kozwa ye azala mwasi na yo ya libala, mpe asengeli kokóma mwasi na yo. 14  Mpe ekosalema mpenza boye: soki osepeli na ye te, osengeli kotika ye akende,+ ndenge molimo na ye elingi; kasi osengeli kotɛka ye soki moke te na mbongo. Osengeli te konyokola+ ye nsima ya kosambwisa ye. 15  “Soki mobali moko azali na basi mibale, moko alingami mpe mosusu ayinami, mpe bango mibale, oyo alingami ná oyo ayinami, baboteli ye bana mibali, mpe mwana ya liboso nde mwana ya oyo ayinami,+ 16  mpe ekosalema mpenza boye: na mokolo oyo akopesa bana na ye ya mibali libula ya biloko na ye, bakopesa ye nzela te ya kokómisa mwana mobali ya mwasi oyo alingami mwana na ye ya liboso na esika ya mwana mobali oyo azali mwana ya liboso ya mwasi oyo ayinami.+ 17  Mpo asengeli kondima mwana ya liboso mwana mobali ya mwasi oyo ayinami mpe akopesa ye biteni mibale ya biloko nyonso oyo azali na yango,+ mpamba te mwana wana azali ebandeli ya nguya na ye ya kobota.+ Lotomo ya esika ya mwana ya liboso ezali ya ye.+ 18  “Soki moto moko azali na mwana ya motó makasi mpe motomboki,+ oyo azali koyoka te mongongo ya tata na ye to mongongo ya mama na ye,+ mpe basemboli ye kasi alingi koyokela bango te,+ 19  tata na ye ná mama na ye basengeli kosimba ye mpe kobimisa ye epai ya mikóló ya engumba na ye mpe na porte ya esika na ye,+ 20  mpe basengeli koloba na mikóló ya engumba na ye ete: ‘Mwana na biso oyo azali motó makasi mpe motomboki; azali koyoka mongongo na biso te,+ alyaka na lokoso+ mpe azali molangwi-masanga.’+ 21  Bongo mibali nyonso ya engumba na ye basengeli kobamba ye mabanga, mpe asengeli kokufa. Boye osengeli kolongola oyo ezali mabe epai na yo, mpe Yisraele mobimba ekoyoka mpe ekobanga mpenza.+ 22  “Mpe soki moto moko asali lisumu oyo ebongi na etumbu ya liwa, mpe soki abomami,+ mpe okakisi ye na nzete,+ 23  ebembe na ye ekotikala butu mobimba likoló ya nzete te;+ kasi osengeli mpenza kokunda ye kaka na mokolo yango, mpamba te moto oyo akakisami, azali eloko oyo Nzambe alakeli mabe;+ mpe osengeli te kokómisa mbindo mabele na yo, oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo libula.+

Maloba na nse