Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Kolimbola Mibeko 19:1-21

19  “Ntango Yehova Nzambe na yo akolongola bikólo+ ya mokili oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo, mpe okobengana bango mpe okofanda na bingumba na bango mpe na bandako na bango,+  okotya pembeni bingumba misato na kati ya mokili na yo oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo mpo ozwa yango.+  Okomibongisela nzela, mpe osengeli kokabola na biteni misato teritware ya mokili na yo oyo Yehova Nzambe na yo akopesa yo mpo ezala ya yo, mpe esengeli kozala mpo moto nyonso oyo abomi moto akima kuna.+  “Sikoyo talá ndenge ya kosala na likambo ya mobomi-moto oyo akoki kokima kuna mpe asengeli kotikala na bomoi: Soki abɛti moninga na ye kozanga koyeba, nzokande azalaki koyina ye liboso te;+  to soki akɔti na zamba elongo na moninga na ye mpo na kolɔkɔta nkoni, mpe lobɔkɔ na ye etombwami wana esimbi sóka mpo na kokata nzete, mpe ebende elongwe na esimbeli na yango ya nzete,+ mpe ebɛti moninga na ye mpe akufi, ye moko asengeli kokima na moko ya bingumba yango mpe akotikala na bomoi.+  Mpo soki asali bongo te, mozongisi mabe+ mpo na makila, lokola motema na ye ezali mɔtɔmɔtɔ, akoki kolanda mobomi-moto yango mpe kozwa mpenza ye, mpo nzela ezali molai; mpe akoki mpenza koboma molimo na ye, nzokande bakateli ye etumbu ya liwa+ te, mpo azalaki koyina ye liboso te.  Yango wana nazali kopesa yo mitindo: ‘Okomityela pembeni bingumba misato.’+  “Mpe soki Yehova Nzambe na yo ayeisi teritware na yo monene ndenge alapelaki bankɔkɔ na yo ndai,+ mpe apesi yo mokili mobimba oyo alakaki ete akopesa bankɔkɔ na yo,+  mpo okobatela mitindo oyo nyonso, oyo nazali kopesa yo lelo, elingi koloba, kosalela yango, mpo na kolinga Yehova Nzambe na yo mpe mpo na kotambola na banzela na ye ntango nyonso,+ osengeli kobakisa bingumba misato mosusu na oyo misato ya liboso,+ 10  mpo makila ya moto oyo azali na likambo te+ esopama te na kati ya mokili na yo oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo libula, mpe ngambo ya makila ata moko te ekwela yo.+ 11  “Kasi soki moto moko azali koyina+ moninga na ye, mpe abatami mpo na kozela ye mpe atɛlɛmɛli ye mpe abɛti molimo na ye na ndenge ya liwa mpe akufi,+ mpe moto yango akimi na moko ya bingumba yango, 12  mikóló ya engumba na ye basengeli kotinda bato bázwa ye kuna, mpe basengeli kopesa ye na lobɔkɔ ya mozongisi mabe mpo na makila, mpe asengeli kokufa.+ 13  Liso na yo ekoyokela ye mawa te,+ mpe osengeli kolongola ngambo ya makila ya moto oyo azali na likambo te na Yisraele,+ mpo ozala malamu. 14  “Osengeli te kozongisa nsima bilembo ya ndelo ya moninga na yo,+ wana bankɔkɔ na yo basilá kotya bandelo na libula na yo oyo okozwa na mokili oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo ozwa yango. 15  “Motatoli moko kaka akotɛlɛma te mpo na kokweisa moto mpo na libunga to lisumu moko boye,+ na lisumu nyonso oyo moto yango akoki kosala. Na monɔkɔ ya batatoli mibale to na monɔkɔ ya batatoli misato nde likambo ekondimama.+ 16  Soki motatoli oyo azali kokana kosala moto mabe atɛlɛmi mpo na kofunda ye ete atomboki,+ 17  bato yango mibale oyo bazali kowelana basengeli kotɛlɛma liboso ya Yehova, liboso ya banganga-nzambe mpe basambisi oyo bakozala na mosala na mikolo yango.+ 18  Mpe basambisi yango basengeli koluka koyeba likambo yango malamumalamu,+ mpe soki motatoli yango azali motatoli ya lokuta mpe afundi ndeko na ye na efundeli ya lokuta, 19  bosengeli kosala ye kaka ndenge akanaki kosala ndeko na ye,+ mpe osengeli kolongola oyo ezali mabe epai na yo.+ 20  Bongo bato oyo batikali bakoyoka mpe bakobanga, mpe bakosala lisusu ata moke te likambo ya mabe lokola oyo epai na yo.+ 21  Mpe liso na yo ekoyoka mawa te:+ molimo mpo na molimo, liso mpo na liso, lino mpo na lino, lobɔkɔ mpo na lobɔkɔ, lokolo mpo na lokolo.+

Maloba na nse