Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kolimbola Mibeko 18:1-22

18  “Banganga-nzambe, Balevi, libota mobimba ya Levi, bakozala na likabo mpe na libula elongo na Yisraele te.+ Makabo oyo batumbeli Yehova na mɔtɔ, ɛɛ libula na ye, yango nde bakolya.+  Boye ye akozala na libula ata moko te na kati ya bandeko na ye. Yehova azali libula na ye,+ kaka ndenge alobi na ye.  “Sikoyo talá oyo ekozala lotomo ya banganga-nzambe epai ya bato, epai ya bato oyo bazali kopesa mbeka ya nyama, ezala ngɔmbɛ to mpate: Basengeli kopesa nganga-nzambe lipeka ná mbanga mpe likundu.  Okopesa ye mbuma ya liboso ya milona na yo, vinyo na yo ya sika ná mafuta na yo mpe nsuki ya liboso oyo bakati bampate na yo.+  Mpo azali moto oyo Yehova Nzambe na yo aponi na mabota na yo nyonso mpo na kotɛlɛma mpo na kosala mosala na nkombo ya Yehova, ye ná bana na ye ya mibali, ntango nyonso.+  “Mpe soki Molevi abimi na moko ya bingumba na yo na Yisraele mobimba, epai afandaki mpo na mwa ntango,+ mpe ayei, mpo molimo na ye ezali na mposa ya eloko moko boye, na esika oyo Yehova akopona,+  asengeli kosala mosala na nkombo ya Yehova Nzambe na ye lokola bandeko na ye nyonso, Balevi, oyo batɛlɛmi kuna liboso ya Yehova.+  Akolya ndambo ndenge moko na bango,+ longola oyo azali kozwa na biloko oyo azali kotɛka na biloko na ye oyo euti na bankɔkɔ.  “Ntango okokɔta na mokili oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo, osengeli te koyekola kosala makambo oyo eyinamá ya bikólo yango.+ 10  Epai na yo moto azwama te oyo azali kolekisa mwana na ye ya mobali to mwana na ye ya mwasi mbeka na mɔtɔ,+ moto oyo azali kosakola makambo oyo ebombaná,+ moto ya misala ya maji+ to moto oyo azali koluka bilembo ya makambo oyo ekoya+ to moto oyo azali nganga-nkisi,+ 11  to moto oyo azali kolɔka+ bato mosusu to moto oyo azali kotuna moto oyo asololaka na bilimo+ to moto oyo asalaka mosala ya kosakola makambo ekoya+ to moto oyo azali kotuna bakufi.+ 12  Mpo moto nyonso oyo azali kosala makambo yango azali eloko moko oyo Yehova ayiná, mpe ezali mpo na makambo yango oyo eyinamá nde Yehova Nzambe na yo azali kobengana bango liboso na yo.+ 13  Osengeli kozala na mbeba te na miso ya Yehova Nzambe na yo.+ 14  “Mpo bikólo yango oyo ozali kobengana ezalaki koyokela bato oyo basalaka misala ya maji+ mpe bato oyo basakolaka makambo oyo ebombaná;+ kasi yo, Yehova Nzambe na yo apesi yo nzela ya kosala eloko ya ndenge wana te.+ 15  Mosakoli moko oyo akouta epai na yo mpenza, oyo akouta na kati na bandeko na yo, lokola ngai, ye nde Yehova Nzambe na yo akotɛlɛmisela yo—ye nde bokoyoka+ 16  na nyonso oyo osɛngaki Yehova Nzambe na yo na Horebe na mokolo ya lisangá,+ olobi ete: ‘Kotika te nayoka lisusu mongongo ya Yehova Nzambe na ngai, mpe kotika te namona lisusu mɔtɔ monene oyo, mpo nakufa te.’+ 17  Na yango, Yehova alobaki na ngai ete: ‘Basali malamu na ndenge balobi bongo.+ 18  Nakotɛlɛmisela bango mosakoli moko oyo akouta na kati na bandeko na bango, lokola yo;+ mpe nakotya mpenza maloba na ngai na monɔkɔ na ye,+ mpe akoyebisa bango mpenza mitindo nyonso oyo nakopesa ye.+ 19  Mpe ekosalema mpenza boye: moto oyo akoyoka te maloba na ngai oyo akoloba na nkombo na ngai, ngai moko nakosɛnga ye azongisa monɔkɔ.+ 20  “‘Kasi, mosakoli oyo, na lofundo mpenza, azali koloba na nkombo na ngai liloba oyo napesi ye mitindo te ya koloba+ to azali koloba na nkombo ya banzambe mosusu,+ mosakoli yango asengeli kokufa.+ 21  Mpe soki olobi na motema na yo ete: “Ndenge nini tokoyeba ete Yehova alobi liloba oyo te?”+ 22  Ntango mosakoli azali koloba na nkombo ya Yehova mpe liloba yango esalemi te to ekokisami te, yango ezali liloba oyo Yehova alobaki te. Mosakoli alobaki yango na lofundo.+ Osengeli kobanga ye te.’+

Maloba na nse