Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kolimbola Mibeko 17:1-20

17  “Osengeli te kopesa Yehova Nzambe na yo mbeka ya ngɔmbɛ to ya mpate oyo ezali na mbeba, eloko nyonso ya mabe; mpamba te yango ezali eloko moko oyo Yehova Nzambe na yo ayinaka.+  “Soki bakuti epai na yo, na moko ya bingumba na yo oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo, mobali moko to mwasi moko oyo azali kosala oyo ezali mabe na miso ya Yehova Nzambe na yo na ndenge abuki kondimana na ye,+  mpe akei kosambela banzambe mosusu mpe agumbameli bango to agumbameli moi to sanza to limpinga nyonso ya likoló,+ eloko oyo napeseli mitindo te,+  mpe bayebisi yo yango mpe oyoki yango mpe oluki malamumalamu, mpe, talá! likambo yango emonani ete ezali solo,+ likambo yango oyo eyinamá esalemi na Yisraele!  osengeli kobimisa mobali yango to mwasi yango oyo asali likambo yango ya mabe mpo na komema ye na baporte na yo, ɛɛ, mobali yango to mwasi yango, mpe osengeli kobamba moto yango mabanga, mpe moto yango asengeli kokufa.+  Na monɔkɔ ya batatoli mibale to batatoli misato+ nde moto oyo asengeli kokufa akobomama. Na monɔkɔ ya motatoli kaka moko, akobomama te.+  Lobɔkɔ ya batatoli yango ekozala lobɔkɔ ya liboso oyo ekokitela ye mpo na koboma ye, mpe na nsima lobɔkɔ ya bato nyonso;+ mpe osengeli kolongola oyo ezali mabe epai na yo.+  “Soki, mpo na yo, likambo moko oyo esɛngi ekateli ya lisambisi eleki makasi,+ likambo oyo etali kosopa makila,+ oyo etali kondimisa lotomo+ ya moto, to oyo etali likambo moko ya mabe oyo esalemi, makambo ya kowelana,+ na kati ya baporte na yo, osengeli kotɛlɛma mpe komata na esika oyo Yehova Nzambe na yo akopona,+  mpe osengeli kokende epai ya banganga-nzambe,+ Balevi, mpe epai ya mosambisi+ oyo akozala na mosala na mikolo yango, mpe osengeli kotunatuna, mpe basengeli koyebisa yo liloba ya ekateli ya lisambisi.+ 10  Na nsima, osengeli kosala na kolanda liloba oyo bakoyebisa yo na esika oyo Yehova akopona; mpe osengeli kokeba ete osala na kolanda malako nyonso oyo bakopesa yo. 11  Okosala na kolanda mobeko oyo bakolakisa yo, mpe na kolanda ekateli ya lisambisi oyo bakoyebisa yo.+ Osengeli te kotika liloba oyo bakoyebisa yo, mpe kokende na lobɔkɔ ya mobali to na lobɔkɔ ya mwasi.+ 12  Mpe moto oyo akosala makambo na lofundo kozanga koyokela nganga-nzambe oyo atɛlɛmi kuna mpo na kosalela Yehova Nzambe na yo to mosambisi,+ moto yango asengeli kokufa;+ mpe osengeli kolongola oyo ezali mabe na Yisraele.+ 13  Mpe bato nyonso bakoyoka mpe bakobanga,+ mpe bakosala lisusu makambo na lofundo te. 14  “Nsukansuka, ntango okokɔta na mokili oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo, mpe okozwa yango mpe okofanda kuna,+ mpe okoloba ete: ‘Natya mokonzi moko likoló na ngai lokola bikólo nyonso oyo ezali zingazinga na ngai’;+ 15  okomityela mpenza mokonzi oyo Yehova Nzambe na yo akopona.+ Mokonzi oyo okomityela akozala moko ya bandeko na yo. Bakopesa yo nzela te ya kotya likoló na yo mopaya oyo azali ndeko na yo te. 16  Kasi asengeli te komibakisela bampunda mingi,+ mpe asengeli te kozongisa bato na Ezipito mpo na kobakisa bampunda mingi;+ mpo Yehova alobi na bino ete: ‘Bosengeli ata moke te kozonga lisusu na nzela oyo.’ 17  Asengeli mpe te kokóma na basi ebele, noki motema na ye epɛngwa;+ asengeli mpe te komibakisela palata mpe wolo mingi mpenza.+ 18  Mpe ekosalema mpenza boye: ntango akofanda na kiti ya bokonzi na ye, asengeli kokoma mpo na ye moko na buku mosusu mobeko oyo, oyo ezali na mabɔkɔ ya banganga-nzambe, Balevi.+ 19  “Mpe yango esengeli kokoba kozala elongo na ye, mpe asengeli kotánga yango mikolo nyonso ya bomoi na ye,+ mpo ayekola kobanga Yehova Nzambe na ye na kobateláká maloba nyonso ya mobeko oyo mpe malako oyo, na kosaleláká yango;+ 20  mpo motema na ye emitombola te likoló ya bandeko na ye+ mpe apɛngwa na mitindo te, na kokendáká na lobɔkɔ ya mobali to na lobɔkɔ ya mwasi,+ mpo ayeisa mikolo na ye mingi na bokonzi+ na ye, ye ná bana na ye na kati ya Yisraele.

Maloba na nse