Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kolimbola Mibeko 15:1-23

15  “Na nsuka ya mbula nsambo nyonso, okotika kosɛnga nyongo.  Mpe talá ndenge okotika kosɛnga nyongo+ yango: Modefisi nyonso akotika kosɛnga nyongo oyo apesaki moninga na ye. Asengeli te kotya moninga na ye to ndeko na ye mpanzi likoló mpo na kofuta,+ mpamba te bakosakola ete bátika kosɛnga nyongo mpo na Yehova.+  Okoki kotya mopaya+ mpanzi likoló mpo na kofuta; kasi eloko na yo nyonso oyo ezali epai ya ndeko na yo, lobɔkɔ na yo etika yango.  Nzokande, moto moko te asengeli kokóma mobola epai na yo, mpamba te Yehova akopambola+ yo mpenza na mokili oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo lokola libula mpo na kozwa yango,+  kaka soki okoyoka mpenza mongongo ya Yehova Nzambe na yo na kokebáká ete osalela mitindo nyonso oyo nazali kopesa yo lelo.+  Mpo Yehova Nzambe na yo akopambola yo mpenza kaka ndenge apesi yo elaka, mpe okodefisa+ mpenza bikólo mingi na kosɛngáká yango ndanga, kasi yo moko okodefa te; mpe okoyangela mpenza bikólo mingi, kasi yango ekoyangela yo te.+  “Soki moko ya bandeko na yo akómi mobola epai na yo na moko ya bingumba na yo, na mokili na yo oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo, osengeli te koyeisa motema na yo makasi to kokangela ndeko na yo mobola lobɔkɔ.+  Mpo osengeli kofungola lobɔkɔ na yo mpe kokabela ye+ mpe kodefisa ye mpenza na kosɛngáká ye ndanga na kotalela bosɛnga na ye, eloko oyo ye azangi.  Kebá noki liloba moko ya mabe ezala na kati ya motema+ na yo, oloba ete: ‘Mbula ya nsambo, mbula ya kotika kosɛnga nyongo, ekómi pene,’+ mpe liso na yo ezanga kokabela ndeko na yo mobola,+ mpe opesa ye eloko te, mpe ye abelela Yehova likoló na yo,+ mpe yango ekómela yo lisumu.+ 10  Osengeli mpenza kopesa ye,+ mpe motema na yo esengeli te kozala na moimi ntango okopesa ye, mpo, na ntina yango, Yehova Nzambe na yo akopambola yo na makambo na yo nyonso mpe na misala na yo nyonso.+ 11  Mpo mobola akosila ata moke te na mokili na yo.+ Yango wana nazali kopesa yo mitindo: ‘Osengeli kofungola lobɔkɔ na yo mpo na kokabela ndeko na yo oyo azali moto ya mpasi mpe mobola na mokili na yo.’+ 12  “Soki batɛkɛli yo ndeko na yo, Moebre ya mobali to Moebre ya mwasi,+ mpe ye asaleli yo mbula motoba, na mbula ya nsambo, okotika ye alongwa epai na yo akende, azwi bonsomi.+ 13  Mpe soki otiki ye alongwa epai na yo akende, azwi bonsomi, osengeli te kotika ye akende mabɔkɔ mpamba.+ 14  Okopesa mpenza ye eloko oyo euti na etonga na yo ya bampate mpe na esika na yo ya kotutatuta mbuma mpe na mafuta na yo mpe na ekamwelo na yo ya vinyo. Okopesa ye na kotalela ndenge oyo Yehova Nzambe na yo apamboli yo.+ 15  Mpe osengeli kobosana te ete okómaki moombo na mokili ya Ezipito mpe Yehova Nzambe na yo asikolaki yo.+ Yango wana nazali kopesa yo mitindo na likambo oyo lelo. 16  “Mpe ekosalema mpenza boye: soki ye alobi na yo ete: ‘Nakolongwa epai na yo te!’ mpo azali mpenza kolinga yo ná bato ya ndako na yo, mpo makambo na ye ezalaki kotambola malamu ntango azalaki elongo na yo,+ 17  osengeli kozwa etubeli mpe kotya litoi na ye na porte mpe kotɔbɔla ye na yango, mpe asengeli kokóma moombo na yo mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+ Mpe okosala kaka bongo epai ya moombo na yo ya mwasi. 18  Esengeli te kozala likambo ya mpasi na miso na yo ntango okotika ye alongwa epai na yo akende, azwi bonsomi;+ mpamba te, mosala oyo asalelaki yo mbula motoba ekokani na lifuti ya moto oyo bazwi na mosala,+ mbala mibale, mpe Yehova Nzambe na yo apamboli yo na makambo nyonso olingaki kosala.+ 19  “Mwana mobali nyonso ya liboso ya nyama oyo ekobotama na etonga na yo ya bangɔmbɛ mpe na etonga na yo ya bampate, okosantisa yango mpo na Yehova Nzambe+ na yo. Osengeli te kosala mosala na mwana ya liboso ya ngɔmbɛ na yo, mpe kokata nsuki ya mwana ya liboso ya etonga na yo ya bampate.+ 20  Okolya yango, yo ná bato ya ndako na yo, mbula na mbula liboso ya Yehova Nzambe na yo na esika oyo Yehova akopona.+ 21  Mpe soki yango ezali na mbeba, soki etɛngumaka to ekufá miso, mbeba nyonso ya mabe, osengeli te kopesa yango mbeka epai ya Yehova Nzambe na yo.+ 22  Okolya yango na kati ya baporte na yo, moto ya pɛto ná moto ya mbindo bango nyonso+ bakolya yango, ndenge balyaka mboloko ná nyama ebengami serfe.+ 23  Kaka makila na yango nde osengeli kolya te.+ Okosopa yango na mabele lokola mai.+

Maloba na nse