Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Kolimbola Mibeko 14:1-29

14  “Bino bozali bana ya Yehova Nzambe+ na bino. Bosengeli komikatakata+ nzoto te mpe kosala libandi+ na elongi na bino te mpo na moto oyo akufi.  Mpo yo ozali ekólo moko mosantu+ na miso ya Yehova Nzambe na yo, mpe Yehova aponi yo mpo okóma ekólo na ye, eloko na ye moko,+ kati na bato ya bikólo nyonso oyo ezali na mabele.  “Osengeli te kolya eloko oyo eyinamá, ezala ya lolenge nini.+  Talá lolenge ya nyama oyo bokoki kolya:+ ngɔmbɛ, mpate ná ntaba,  nyama ebengami serfe, mboloko ná nyama ebengami shevreye,+ ntaba ya zamba ná mbuli ya esobe, mpate ya zamba ná ntaba ya ngomba;*  mpe nyama nyonso, na kati ya banyama, oyo sabo na yango ekabwaná mpe esali sabo mibale, oyo enyamutaka lisusu biloko oyo ebimi na libumu.+ Bokoki kolya yango.  Kasi talá lolenge ya banyama oyo bosengeli kolya te na oyo enyamutaka lisusu biloko oyo ebimi na libumu to oyo sabo na yango ekabwaná na mibale: kamela,+ simbiliki+ ná simbiliki ya mabanga,+ mpamba te enyamutaka lisusu biloko oyo ebimi na libumu kasi sabo na yango ekabwaná te. Ezali mbindo mpo na bino.  Ná ngulu,+ mpo sabo na yango ekabwaná kasi enyamutaka lisusu te biloko oyo ebimi na libumu. Ezali mbindo mpo na bino. Bosengeli kolya mosuni na yango ata moke te, mpe bosengeli kosimba bibembe na yango te.+  “Talá lolenge ya eloko nyonso oyo ezali na kati ya mai oyo bokoki kolya: eloko nyonso oyo ezali na binyanyeli mpe na mposo bokoki kolya yango.+ 10  Mpe eloko nyonso oyo ezangi binyanyeli mpe mposo bosengeli kolya yango te.+ Ezali mbindo mpo na bino. 11  “Ndɛkɛ nyonso ya pɛto, bokoki kolya yango. 12  Kasi talá oyo bosengeli kolya te: mpongo, mpongo oyo ekangaka mbisi ná engondo ya moindo,+ 13  kombekombe ya motane, kombekombe ya moindo+ ná kombekombe na motindo na yango; 14  ná yanganga+ nyonso na motindo na yango; 15  maligbanga,+ esulungutu, libata ya mbu ná kombekombe ya matɔnɔmatɔnɔ, na motindo na yango; 16  esulungutu ya moke, esulungutu ya matoi milai+ ná libata ya mai, 17  libeki,+ engondo ná lingongo, 18  nkɔngi ná punzebale na motindo na yango, hupu ná ngembo.+ 19  Mpe ekelamu nyonso ya mapapu, oyo etondanaka, ezali mbindo mpo na bino.+ Esengeli kolyama te. 20  Ekelamu nyonso ya pɛto oyo epumbwaka, bokoki kolya yango. 21  “Bosengeli te kolya nyama oyo ekufi yango moko.+ Okoki kopesa yango moto oyo afandi mopaya, oyo azali na kati ya baporte na yo, mpe asengeli kolya yango; to okoki kotɛkɛla yango mopaya, mpo yo ozali ekólo moko mosantu mpo na Yehova Nzambe na yo. “Osengeli te kolamba mwana-ntaba kati na mabɛlɛ ya mama na yango.+ 22  “Osengeli mpenza kopesa moko ya bandambo zomi ya mbuma nyonso ya milona na yo, oyo ebimaka na elanga na yo mbula na mbula.+ 23  Mpe liboso ya Yehova Nzambe na yo, na esika oyo ye akopona mpo na kofandisa nkombo na ye kuna, osengeli kolya moko ya bandambo zomi ya mbuma na yo,+ vinyo na yo ya sika ná mafuta na yo ná bana ya liboso ya etonga na yo ya bangɔmbɛ mpe ya etonga na yo ya bampate;+ mpo oyekola kobanga Yehova Nzambe na yo ntango nyonso.+ 24  “Sikoyo soki mobembo eleki molai na miso na yo,+ bongo okokoka te komema yango, mpo esika oyo Yehova Nzambe na yo akopona mpo na kotya nkombo na ye+ kuna eleki mosika na miso na yo, (mpamba te Yehova Nzambe na yo akopambola yo,)+ 25  osengeli kosanze yango na mbongo, mpe osengeli kokanga mbongo yango na lobɔkɔ na yo mpe okosala mobembo tii na esika oyo Yehova Nzambe na yo akopona. 26  Osengeli mpe kopesa mbongo mpo na eloko nyonso oyo molimo na yo ekoyoka mposa+ na yango, na ndakisa bangɔmbɛ, bampate ná bantaba, vinyo ná masanga oyo elangwisaka,+ mpe mpo na eloko nyonso oyo molimo na yo ekosɛnga yo; mpe osengeli kolya wana liboso ya Yehova Nzambe na yo mpe kosepela,+ yo ná bato ya ndako na yo. 27  Mpe Molevi oyo azali na kati na ya baporte na yo, osengeli kosundola ye te,+ mpo azali na likabo te mpe na libula te elongo na yo.+ 28  “Mpe na nsuka ya mbula misato, okobimisa moko ya bandambo zomi nyonso ya mbuma na yo na mbula yango,+ mpe osengeli kotya yango na kati ya baporte na yo. 29  Mpe Molevi,+ lokola azali na likabo te mpe na libula te elongo na yo, ná moto oyo afandi mopaya+ ná mwana mobali oyo tata akufá mpe mwasi oyo mobali akufá,+ oyo bazali na kati ya baporte na yo, basengeli koya, mpe basengeli kolya mpe kotonda; mpo Yehova Nzambe na yo apambola+ yo na misala+ nyonso oyo okosala na lobɔkɔ na yo.

Maloba na nse

To, “ntaba ebengami shamoa.” Na Ebre, zemer.