Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Kolimbola Mibeko 12:1-32

12  “Talá malako+ mpe bikateli ya lisambisi+ oyo bokokeba ete bóbatela+ yango na mokili oyo Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na yo akopesa mpenza yo nzela ya kozwa yango, mikolo nyonso oyo bokozala na bomoi na mabele.+  Bokobebisa+ mpenza bisika nyonso epai bikólo oyo bozali kobengana esaleli banzambe na yango, na bangomba milai mpe na bangomba mike mpe na nse ya nzete nyonso oyo etondi na nkasa.+  Mpe bosengeli kokweisa bitumbelo+ na yango mpe kobuka makonzí na yango ya losambo,+ mpe bokozikisa na mɔtɔ banzete na yango ya losambo+ mpe bokokata bikeko oyo eyemami+ ya banzambe na yango, mpe bosengeli kolongola nkombo na yango na esika wana.+  “Bosengeli kosalela Yehova Nzambe na bino ndenge wana te,+  kasi bokoluka esika oyo Yehova Nzambe na bino akopona na mabota na bino nyonso mpo na kotya nkombo na ye kuna, mpo na kofandisa yango, mpe osengeli kokende kuna.+  Mpe kuna bosengeli komema makabo na bino ya kotumba+ mpe bambeka na bino mpe moko ya bandambo zomi+ na bino mpe likabo ya lobɔkɔ+ na bino mpe makabo na bino ya elako+ mpe makabo na bino ya bolingo+ mpe bana ya liboso ya etonga na bino ya bangɔmbɛ mpe ya etonga na bino ya bampate.+  Mpe kuna bosengeli kolya liboso ya Yehova Nzambe+ na bino mpe kosepela na misala nyonso na bino,+ bino ná bato ya bandako na bino, mpo Yehova Nzambe na yo apamboli yo.  “Bosengeli te kosala na kolandáká nyonso oyo tozali kosala awa lelo, moto na moto azali kosala oyo ezali sembo na miso na ye moko,+  mpo bokɔti naino te na esika ya kopema+ mpe na libula oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo. 10  Mpe bosengeli kokatisa Yordani+ mpe kofanda na mokili oyo Yehova Nzambe na bino azali kopesa bino mpo ezala ya bino,+ mpe akopemisa bino mpenza liboso ya banguna nyonso na bino zingazinga, mpe bokofanda mpenza na kimya.+ 11  Mpe ekosalema mpenza boye: esika+ oyo Yehova Nzambe na bino akopona mpo na kofandisa nkombo na ye wana, esika yango nde bokomema nyonso oyo nazali kopesa bino mitindo, makabo na bino ya kotumba+ mpe bambeka na bino, moko ya bandambo zomi+ na bino mpe likabo+ ya lobɔkɔ na bino mpe eloko nyonso ya kitoko ya makabo na bino ya elako+ oyo bokosala elako epai ya Yehova. 12  Mpe bosengeli kosepela liboso ya Yehova Nzambe+ na bino, bino ná bana na bino ya mibali ná bana na bino ya basi ná baombo na bino ya mibali ná baombo na bino ya basi mpe Molevi oyo azali na kati ya baporte na bino, mpo azali na likabo te to na libula te elongo na bino.+ 13  Kebá noki opesa makabo na yo ya kotumba na esika nyonso mosusu oyo okomona.+ 14  Kasi na esika oyo Yehova akopona na moko ya mabota na yo nde epai okopesa makabo na yo ya kotumba, mpe kuna nde okosalela mitindo nyonso oyo nazali kopesa yo.+ 15  “Kasi ntango nyonso oyo molimo na yo ekozala na mposa, okoki koboma+ nyama, mpe osengeli kolya mosuni kaka ndenge Yehova Nzambe na yo apamboli yo, na kati ya baporte na yo nyonso. Moto ya mbindo+ mpe moto ya pɛto bakoki kolya yango, ndenge balyaka mboloko ná nyama ebengami serfe.+ 16  Kaka makila nde bosengeli kolya te.+ Okosopa yango na mabele lokola mai.+ 17  Bakopesa yo nzela te ya kolya, kati na baporte na yo, moko ya bandambo zomi ya mbuma+ na yo to ya vinyo na yo ya sika to ya mafuta na yo to bana ya liboso ya etonga na yo ya bangɔmbɛ to ya etonga na yo ya bampate+ to eloko nyonso na makabo na yo ya elako oyo okosala elako to makabo na yo ya bolingo+ to likabo ya lobɔkɔ na yo.+ 18  Kasi liboso ya Yehova Nzambe na yo nde okolya yango, na esika oyo Yehova Nzambe na yo akopona,+ yo ná mwana na yo ya mobali ná mwana na yo ya mwasi ná moombo na yo ya mobali ná moombo na yo ya mwasi mpe Molevi oyo azali na kati ya baporte na yo; mpe osengeli kosepela+ liboso ya Yehova Nzambe na yo na misala na yo nyonso. 19  Kebá ete osundola Molevi+ te mikolo na yo nyonso na mabele na yo. 20  “Ntango Yehova Nzambe na yo akoyeisa teritware+ na yo monene, kaka ndenge apesi yo elaka,+ mpe okoloba mpenza ete: ‘Tiká nalya mosuni,’ mpo molimo na yo ezali na mposa ya kolya mosuni, ntango nyonso oyo molimo na yo ekozala na mposa na yango, okoki kolya mosuni.+ 21  Soki esika oyo Yehova Nzambe na yo akopona mpo na kotya nkombo+ na ye kuna ekozala mosika na yo, osengeli koboma nyama oyo euti na etonga na yo ya bangɔmbɛ to nyama oyo euti na etonga na yo ya bampate oyo Yehova apesi yo, kaka ndenge napesi yo mitindo, mpe osengeli kolya na kati ya baporte na yo ntango nyonso oyo molimo na yo ekozala na mposa na yango.+ 22  Kasi okoki kolya yango ndenge kaka balyaka mboloko mpe nyama ebengami serfe:+ moto ya mbindo+ ná moto ya pɛto bango nyonso bakoki kolya yango. 23  Nde zwá ekateli makasi ya kolya makila te,+ mpamba te makila ezali molimo+ mpe osengeli te kolya molimo ná mosuni. 24  Osengeli kolya yango te. Okosopa yango na mabele lokola mai.+ 25  Osengeli kolya yango te, mpo makambo na yo mpe ya bana na yo nsima na yo etambola malamu,+ mpo okosala oyo ezali sembo na miso ya Yehova.+ 26  Kaka biloko na yo mosantu+ nde ekokóma ya yo, mpe okomema makabo na yo ya elako,+ mpe osengeli kokende na esika oyo Yehova akopona.+ 27  Mpe osengeli kopesa makabo na yo ya kotumba,+ mosuni ná makila,+ likoló ya etumbelo ya Yehova Nzambe na yo; mpe makila ya bambeka na yo ekosopama na nse ya etumbelo ya Yehova+ Nzambe na yo, kasi okoki kolya mosuni. 28  “Kebá, mpe osengeli kotosa maloba oyo nyonso, oyo nazali kopesa yo lokola mitindo,+ mpo makambo na yo mpe ya bana na yo nsima na yo etambola malamu+ mpo na ntango oyo etyami ndelo te, mpo okosala oyo ezali malamu mpe sembo na miso ya Yehova Nzambe na yo.+ 29  “Ntango Yehova Nzambe na yo akolongola liboso na yo bikólo oyo ozali kokende kobɔtɔla bango mokili,+ osengeli mpe kobɔtɔla bango mokili mpe kofanda na mokili na bango.+ 30  Kebá noki ozwama na motambo na kolandáká bango,+ nsima ya kosilisa bikólo yango nyɛɛ liboso na yo, mpe noki otuna mpo na banzambe na bango ete: ‘Ndenge nini bikólo oyo bazalaki kosalela banzambe na bango? Mpe ngai, ɛɛ, ngai, nakosala kaka bongo.’ 31  Osengeli kosalela Yehova Nzambe na yo ndenge wana te,+ mpo eloko nyonso oyo Yehova ayini, oyo ye ayinaka mpenza, bato ya bikólo wana basalelaki yango banzambe na bango, mpo kutu bato ya bikólo yango bazali mbala na mbala kozikisa na mɔtɔ bana na bango ya mibali mpe bana na bango ya basi mpo na banzambe na bango.+ 32  Liloba nyonso oyo nazali kopesa bino lokola mitindo yango nde bokokeba ete bósalela yango.+ Bosengeli te kobakisa eloko likoló na yango mpe kolongola eloko likoló na yango.+

Maloba na nse