Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kolimbola Mibeko 11:1-32

11  “Mpe osengeli kolinga Yehova Nzambe+ na yo mpe kokokisa mokumba na yo epai na ye mpe mibeko na ye mpe bikateli na ye ya lisambisi+ mpe mitindo na ye ntango nyonso.  Mpe boyebi malamu lelo (mpo nazali koloba te na bana oyo bayebaki te mpe oyo bamonaki te disiplini ya Yehova+ Nzambe na bino, bonene na ye,+ nguya ya lobɔkɔ na ye+ mpe lobɔkɔ na ye oyo esembolami,+  mpe bilembo na ye mpe misala na ye oyo asalaki na kati ya Ezipito+ epai ya Farao mokonzi ya Ezipito mpe na mokili na ye mobimba;  mpe oyo asalaki na mampinga ya basoda ya Ezipito, na bampunda na ye mpe na makalo na ye ya bitumba oyo, na miso na bango, asalaki ete bázinda na mai ya Mbu Motane ntango bazalaki kolanda bango,+ mpe Yehova abebisaki bango tii na mokolo ya lelo;+  mpe oyo asalelaki bino na esobe kino kokóma na bino na esika oyo;  mpe oyo asalaki Datane ná Abirame+ bana ya Eliabe mwana ya Rubene, ntango mabele efungolaki monɔkɔ na yango mpe emɛlaki bango ná bato ya bandako na bango ná bahema na bango mpe eloko nyonso ya bomoi oyo ezalaki kolanda bango na Yisraele mobimba);+  mpo miso na bino nde emonaki misala nyonso ya minene oyo Yehova asalaki.+  “Mpe bosengeli kobatela mitindo+ nyonso oyo nazali kopesa yo lelo, mpo bókóma makasi mpe bókɔta mpenza mpe bózwa mokili epai bozali kokatisa mpo na kozwa yango,+  mpo bóyeisa mikolo na bino mingi+ na mabele oyo Yehova alapelaki bankɔkɔ na bino ndai ete akopesa bango mpe momboto+ na bango, mokili moko oyo etondi na miliki mpe na mafuta ya nzoi.+ 10  “Mpo mokili oyo ozali kokende kozwa ezali te lokola mokili ya Ezipito, epai boutaki, epai ozalaki kolona mboto na yo mpe ozalaki kolekisa mai na lokolo na yo, ndenge basalaka na elanga ya ndunda. 11  Kasi mokili epai bozali kokatisa mpo na kozwa ezali mokili ya bangomba mpe ya mabwaku+ ya patatalu. Yango ezali komɛla mai ya mbula ya likoló; 12  mokili moko oyo Yehova Nzambe na yo azali kobatela. Miso+ ya Yehova Nzambe na yo ezali ntango nyonso likoló na yango, uta na ebandeli ya mbula kino na nsuka ya mbula. 13  “Mpe ekosalema mpenza boye: soki bokotosa mpenza mitindo+ na ngai oyo nazali kopesa bino lelo na kolingáká Yehova Nzambe na bino mpe na kosaleláká ye na motema na bino mobimba mpe na molimo na bino mobimba,+ 14  ngai mpe nakopesa mpenza mbula na mokili na bino na ntango na yango oyo etyamá,+ mbula ya eleko ya otɔnɛ ná mbula ya eleko ya prɛnta,+ mpe okobuka mpenza mbuma na yo ná vinyo na yo ya elɛngi mpe okozwa mafuta na yo. 15  Mpe nakopesa mpenza matiti na elanga na yo mpo na banyama na yo ya mboka,+ mpe okolya mpenza mpe okotonda.+ 16  Bókeba noki motema na bino elengolama,+ mpe bópɛngwa mpe bósambela banzambe mosusu mpe bógumbamela bango,+ 17  mpe noki nkanda ya Yehova engalela bino, mpe akanga likoló, bongo mbula enɔka te+ mpe mabele epesa mbuma na yango te mpe bókufa mpenza nokinoki na mokili malamu oyo Yehova azali kopesa bino.+ 18  “Mpe bosengeli kotya maloba na ngai oyo na motema+ na bino mpe na molimo na bino mpe kokanga yango lokola elembo likoló ya lobɔkɔ na bino, mpe esengeli kozala na elongi na bino lokola mwa nsinga oyo bakangaka na elongi.+ 19  Bosengeli mpe koteya yango bana na bino, mpe kolobela yango ntango okofanda na ndako na yo mpe ntango okotambola na nzela mpe ntango okolala mpe ntango okolamuka.+ 20  Mpe osengeli kokoma yango likoló ya makonzí ya porte ya ndako na yo mpe na baporte na yo,+ 21  mpo ete mikolo na bino mpe mikolo ya bana na bino ezala mingi+ na mabele oyo Yehova alapelaki bankɔkɔ na bino ndai mpo na kopesa bango yango,+ lokola mikolo nyonso oyo lola ekozala likoló ya mabele.+ 22  “Mpo soki bobateli mpenza mitindo+ nyonso oyo nazali kopesa bino, na kosaleláká yango, na kolingáká Yehova Nzambe+ na bino, na kotamboláká na banzela+ na ye nyonso mpe na kokangamáká na ye,+ 23  Yehova akobengana mpenza bikólo oyo nyonso mpo na bino,+ mpe bokobengana mpenza bikólo ya minene mpe ya bato ebele koleka bino.+ 24  Esika nyonso oyo lokolo na bino ekonyata, ekokóma ya bino.+ Ndelo na bino ekozala banda na esobe tii na Libá, banda na Ebale, ebale Efrate, tii na mbu ya wɛsti.+ 25  Moto moko te akotɛlɛma liboso na bino.+ Yehova Nzambe na bino akotya nsɔmɔ na bino mpe kobanga na bino liboso ya mokili+ mobimba oyo bokonyata, kaka ndenge apesi bino elaka. 26  “Talá, nazali kotya liboso na bino lelo lipamboli mpe elakeli mabe:+ 27  lipamboli, soki bokotosa mitindo ya Yehova Nzambe+ na bino oyo nazali kopesa bino lelo; 28  mpe elakeli mabe,+ soki bokotosa te mitindo ya Yehova Nzambe+ na bino mpe soki bolongwe na nzela oyo nazali kopesa bino lelo, mpo na kolanda banzambe mosusu oyo boyebaki te. 29  “Mpe ekosalema mpenza boye: ntango Yehova Nzambe na yo akokɔtisa yo na mokili oyo ozali kokende kozwa,+ osengeli mpe kopesa lipamboli likoló ya Ngomba Gerizime+ mpe elakeli mabe likoló ya Ngomba Ebala.+ 30  Ezali na ngámbo ya Yordani epai moi elalaka, na mokili ya Bakanana oyo bafandi na Araba,+ oyo etalani na Gilgale,+ pembeni ya banzete minene ya More,+ boye te? 31  Mpo bozali kokatisa Yordani mpo na kokɔta mpe kozwa mokili oyo Yehova Nzambe na bino azali kopesa bino, mpe bosengeli kozwa yango mpe kofanda kuna.+ 32  Mpe bosengeli kokeba ete bókokisa malako nyonso mpe bikateli ya lisambisi+ oyo nazali kotya liboso na bino lelo.+

Maloba na nse