Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kolimbola Mibeko 10:1-22

10  “Na ntango yango, Yehova alobaki na ngai ete: ‘Salá bitanda mibale ya mabanga lokola oyo ya liboso,+ mpe matá epai na ngai na ngomba, mpe osengeli kosala sanduku ya mabaya.+  Mpe nakokoma na bitanda yango maloba oyo ezalaki na bitanda ya liboso, oyo obukaki, mpe osengeli kotya yango na kati ya sanduku.’  Bongo nasalaki sanduku na nzete ya akasia mpe nasalaki bitanda mibale ya mabanga lokola oyo ya liboso+ mpe namataki na ngomba, mpe bitanda yango mibale ezalaki na lobɔkɔ na ngai.  Boye akomaki na bitanda yango likomi ndenge moko na oyo ya liboso,+ Maloba Zomi,+ oyo Yehova alobaki na bino na ngomba, na katikati ya mɔtɔ+ na mokolo ya lisangá;+ nsima na yango, Yehova apesaki ngai yango.  Bongo nabalukaki mpe nakitaki na ngomba+ mpe natyaki bitanda yango na kati ya sanduku oyo nasalaki, mpo ezalaka wana, kaka ndenge Yehova apesaki ngai mitindo.+  “Mpe bana ya Yisraele balongwaki na Beerote Bene-yaakane+ bakei na Mosera. Arona akufaki kuna mpe akundamaki kuna;+ mpe Eleazare mwana na ye abandaki kosala mosala ya nganga-nzambe na esika na ye.+  Balongwaki wana bakei na Gudegoda, mpe balongwaki na Gudegoda bakei na Yotebata,+ mokili moko ya mabwaku ya mikɛli oyo ezali na mai mingi.  “Na ntango yango, Yehova atyaki libota ya Levi+ pembeni mpo na komema sanduku ya kondimana ya Yehova,+ mpo na kotɛlɛma liboso ya Yehova mpo na kosalela ye+ mpe mpo na kopambola na nkombo na ye kino na mokolo ya lelo.+  Yango wana, Levi azali na likabo te mpe na libula+ te esika moko na bandeko na ye. Yehova azali libula na ye, kaka ndenge Yehova Nzambe na yo alobaki na ye.+ 10  Mpe ngai—natikalaki na ngomba lokola na mikolo ya liboso, mikolo ntuku minei (40) butu moi,+ mpe Yehova ayokelaki ngai lisusu na libaku yango.+ Yehova alingaki te koboma yo.+ 11  Na nsima, Yehova alobaki na ngai ete: ‘Tɛlɛmá, kende liboso ya bato mpo bálongwa, bákɔta mpe bázwa mokili oyo nalapelaki bankɔkɔ na bango ndai ete nakopesa bango.’+ 12  “Mpe sikoyo, Ee Yisraele, eloko nini Yehova Nzambe na yo azali kosɛnga yo+ soki ezali te kaka kobanga+ Yehova Nzambe na yo, elingi koloba, otambola na banzela na ye nyonso+ mpe olinga ye+ mpe osalela Yehova Nzambe na yo na motema na yo mobimba mpe na molimo na yo mobimba;+ 13  obatela mitindo ya Yehova mpe mibeko+ na ye oyo nazali kopesa yo lelo, mpo na bolamu na yo?+ 14  Talá, likoló+ ezali ya Yehova Nzambe na yo, ɛɛ mosika kuna na likoló mpenza, ná mabele+ ná nyonso oyo ezali na kati. 15  Yehova akangamaki kaka na bankɔkɔ na yo mpo alinga bango, bongo aponaki bana na bango nsima na bango,+ ɛɛ bino, na bato ya bikólo nyonso, lokola na mokolo ya lelo. 16  Mpe bosengeli kokata mosutu ya mitema+ na bino mpe koyeisa motó na bino makasi lisusu te.+ 17  Mpo Yehova Nzambe na bino azali Nzambe ya banzambe+ mpe Nkolo ya bankolo,+ Nzambe monene, ya nguya mpe ya nsɔmɔ,+ oyo aponaka bilongi te+ mpe andimaka kanyaka te,+ 18  akataka likambo ya mwana mobali oyo tata akufá ná mwasi oyo mobali akufá+ mpe alingaka moto oyo afandi mopaya,+ bongo apesaka ye mampa mpe elamba. 19  Bino mpe bosengeli kolinga moto oyo afandi mopaya,+ mpo bino bokómaki bato oyo bafandaki bapaya na mokili ya Ezipito.+ 20  “Okobanga Yehova Nzambe na yo.+ Okosalela+ ye, mpe okokangama na ye,+ mpe okolapa ndai na nkombo na ye.+ 21  Ye nde osengeli kosanzola,+ mpe ye azali Nzambe na yo, oyo asaleli yo makambo oyo ya minene mpe ya nsɔmɔ oyo miso na yo emoni.+ 22  Bankɔkɔ na yo bakitaki na Ezipito milimo ntuku nsambo (70),+ mpe sikoyo Yehova Nzambe na yo akómisi yo ebele lokola minzoto ya likoló.+

Maloba na nse