Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kobima 9:1-35

9  Bongo Yehova alobaki na Moize ete: “Kɔtá epai ya Farao mpe osengeli koloba na ye boye:+ ‘Talá oyo Yehova Nzambe ya Baebre alobi: “Tiká bato na ngai bákende mpo básalela ngai.  Kasi soki ozali kaka koboya bango bákende mpe ozali kaka kokanga bango,+  talá lobɔkɔ ya Yehova+ ezali koyela bibwɛlɛ+ na yo oyo ezali na elanga. Maladi mabe ya makasi+ ekozwa bafarasa, bampunda, bakamela, bitonga ya bangɔmbɛ mpe bitonga ya bampate.  Mpe Yehova akosala mpenza bokeseni kati na bibwɛlɛ ya Yisraele mpe bibwɛlɛ ya Ezipito, mpe ata eloko moko te kati na biloko nyonso ya bana ya Yisraele ekokufa.”’”+  Lisusu, Yehova atyaki ntango na maloba oyo: “Lobi Yehova akosala likambo yango na mokili oyo.”+  Bongo Yehova asalaki likambo yango na mokolo oyo elandaki, mpe bibwɛlɛ ya ndenge nyonso na Ezipito ebandaki kokufa;+ kasi moko te kati na bibwɛlɛ ya bana ya Yisraele ekufaki.  Bongo Farao atindaki bákende kotala, mpe, talá! moko te kati na bibwɛlɛ ya Yisraele ekufaki. Atako bongo, motema ya Farao ezalaki kaka kokóma makasi,+ mpe atikaki bato bákende te.  Nsima na yango, Yehova alobaki na Moize ná Arona ete: “Bózwa putulu ya milinga oyo euti na mombonda,+ bótondisa yango na mabɔkɔ nyonso mibale, mpe Moize asengeli kobwaka yango na likoló na miso ya Farao.  Mpe yango esengeli kokóma putulu na mokili mobimba ya Ezipito, mpe yango esengeli kokóma babibɔ oyo ezali kobimisa matutu+ na nzoto ya bato mpe ya banyama na mokili mobimba ya Ezipito.” 10  Bongo bazwaki putulu ya milinga oyo euti na mombonda mpe batɛlɛmaki liboso ya Farao, mpe Moize abwakaki yango na likoló, mpe yango ekómaki babibɔ oyo ezali kobimisa matutu+ na nzoto ya bato mpe ya banyama. 11  Mpe banganga-nzambe ya maji bakokaki te kotɛlɛma liboso ya Moize mpo na babibɔ, mpamba te babibɔ ebimaki banganga-nzambe ya maji mpe Baezipito nyonso.+ 12  Kasi Yehova atikaki motema ya Farao ekóma makasi, mpe ayokelaki bango te, kaka ndenge Yehova alobaki na Moize.+ 13  Bongo Yehova alobaki na Moize ete: “Lamuká ntɔngɔntɔngɔ mpe tɛlɛmá liboso ya Farao,+ mpe osengeli koloba na ye boye: ‘Talá oyo Yehova Nzambe ya Baebre alobi: “Tiká bato na ngai bákende mpo básalela ngai.+ 14  Mpamba te, na mbala oyo, nazali kotindela motema na yo mpe basaleli na yo mpe bato na yo malɔzi na ngai nyonso, mpo oyeba ete mosusu azali te lokola ngai na mabele mobimba.+ 15  Mbɛlɛ sikoyo nasili kosembola lobɔkɔ na ngai mpe kotindela yo ná bato na yo maladi mabe mpo olongolama na mabele.+ 16  Kasi, ya solo, natiki yo ozala mpo na ntina oyo:+ mpo nalakisa yo nguya na ngai mpe mpo nkombo na ngai esakolama na mabele mobimba.+ 17  Ozali kaka kosala lolendo mpe kotɛmɛla bato na ngai na ndenge ozali koboya kotika bango bákende?+ 18  Talá, lobi na ngonga oyo, nakonɔkisa mbula ya mabanga ya makasi mpenza, mbula ya ndenge wana enɔká naino te na Ezipito banda mokolo oyo yango esalemá kino lelo.+ 19  Mpe sikoyo tindá bato bákende kobomba bibwɛlɛ na yo nyonso mpe biloko na yo nyonso oyo ezali na elanga. Nzokande moto nyonso mpe nyama nyonso oyo bakozwama na elanga mpe oyo bakotyama na ndako te, mbula ya mabanga+ ekokwela bango, mpe bakokufa.”’” 20  Moto nyonso oyo abangaki liloba ya Yehova kati na basaleli ya Farao akimisaki basaleli na ye mpe bibwɛlɛ na ye mpenza kati na bandako,+ 21  kasi moto nyonso oyo atyaki motema na ye te na liloba ya Yehova, atikaki basaleli na ye mpe bibwɛlɛ na ye na elanga.+ 22  Sikoyo Yehova alobaki na Moize ete: “Sembolá lobɔkɔ+ na yo na likoló, mpo mbula ya mabanga+ eyela mokili mobimba ya Ezipito, moto ná nyama mpe molona nyonso ya elanga na mokili ya Ezipito.” 23  Bongo Moize asembolaki lingenda na ye na likoló; mpe Yehova atindaki bankake ná mbula ya mabanga,+ mpe mɔtɔ ezalaki kokita na mabele, mpe Yehova azalaki kaka konɔkisa mbula ya mabanga na mokili ya Ezipito. 24  Na yango, mbula ya mabanga eyaki, mpe mɔtɔ ezalaki kobimabima na kati ya mbula ya mabanga. Mbula yango ezalaki mpenza makasi, bongo mbula ya ndenge wana enɔká naino te na mokili mobimba ya Ezipito banda ntango yango ekómaki ekólo.+ 25  Mpe mbula ya mabanga ebandaki kobɛta mokili mobimba ya Ezipito. Mbula ya mabanga ezalaki kobɛta eloko nyonso na elanga, banda na moto tii na nyama, mpe milona ya ndenge nyonso na elanga; mpe ezalaki kobukabuka ndenge nyonso ya banzete ya elanga.+ 26  Kaka na mokili ya Goshene, epai bana ya Yisraele bazalaki, nde mbula ya mabanga enɔkaki te.+ 27  Nsukansuka Farao atindaki bábenga Moize ná Arona mpe alobaki na bango ete: “Nasali lisumu na mbala oyo.+ Yehova azali moyengebene,+ mpe ngai ná bato na ngai tosali mabe. 28  Bóbondela Yehova ete bankake mpe mbula ya mabanga+ ya Nzambe esuka wana. Boye nakotika bino bókende, mpe bokotikala awa lisusu te.” 29  Bongo Moize alobaki na ye ete: “Ntango kaka nakobima na engumba, nakotanda mabɔkɔ na ngai epai ya Yehova.+ Bankake ekotika mpe mbula ya mabanga ekozala lisusu te, mpo oyeba ete mabele ezali ya Yehova.+ 30  Nde nayebi ete ata na ntango yango, yo ná basaleli na yo bokobanga Yehova Nzambe te.”+ 31  Nzokande, lini ná ɔrje ebebisamaki, mpamba te ɔrje ezalaki kobimisa mitó mpe lini ezalaki kobimisa bafololo.+ 32  Kasi blé mpe blé ya mposo makasi+ ebebisamaki te, mpo yango ebimaka na nsima. 33  Sikoyo Moize alongwaki liboso ya Farao mpe abimaki na engumba mpe atandaki mabɔkɔ na ye epai ya Yehova, mpe bankake ná mbula ya mabanga ebandaki kokatana mpe mbula esopanaki na mabele lisusu te.+ 34  Ntango Farao amonaki ete mbula ná mbula ya mabanga mpe nkake ekataki, abandaki kosala lisusu lisumu mpe kokómisa motema na ye makasi,+ ye ná basaleli na ye. 35  Mpe motema ya Farao ezalaki kaka makasi, mpe atikaki bana ya Yisraele bákende te, ndenge Yehova alobaki na nzela ya Moize.+

Maloba na nse