Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Kobima 4:1-31

4  Nzokande, Moize azongisaki maloba ete: “Kasi kanisá ete bandimi ngai te mpe bayoki mongongo na ngai te,+ mpo bakoloba ete: ‘Yehova abimelaki yo te.’”  Bongo Yehova alobaki na ye ete: “Eloko nini wana na lobɔkɔ na yo?” na yango ye alobaki ete: “Lingenda.”+  Na nsima, alobaki ete: “Bwaká yango na mabele.” Bongo abwakaki yango na mabele, mpe yango ekómaki nyoka;+ mpe Moize abandaki kokima yango.  Sikoyo Yehova alobaki na Moize ete: “Sembolá lobɔkɔ na yo mpe simbá yango na mokila.” Bongo asembolaki lobɔkɔ na ye mpe asimbaki yango, mpe yango ekómaki lisusu lingenda na lobɔkɔ na ye.  “Mpo ete,” mpo na kozongela maloba na ye, “bándima ete Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bango,+ Nzambe ya Abrahama,+ Nzambe ya Yisaka+ mpe Nzambe ya Yakobo,+ abimelaki yo.”+  Na nsima, Yehova alobaki na ye lisusu ete: “Nabondeli yo, tyá lobɔkɔ na yo na kati ya lisusa ya likoló ya elamba na yo.” Bongo atyaki lobɔkɔ na ye na kati ya lisusa ya likoló ya elamba na ye. Ntango abimisaki yango, ɛɛ, talá lobɔkɔ na ye ezwaki maladi ya maba lokola nɛjɛ!+  Nsima na yango, alobaki ete: “Zongisá lobɔkɔ na yo na kati ya lisusa ya likoló ya elamba na yo.” Bongo azongisaki lobɔkɔ na ye na kati ya lisusa ya likoló ya elamba na ye. Ntango abimisaki yango na lisusa ya likoló ya elamba na ye, ɛɛ, talá yango ezongaki lokola biteni mosusu ya nzoto na ye!+  “Mpe ekosalema mpenza boye,” mpo na kozongela maloba na ye, “soki bakondima yo te mpe bakotya likebi na litatoli ya elembo ya liboso te, boye bakondima mpenza litatoli ya elembo ya mibale.+  Nzokande, ekosalema mpenza boye: soki bakondima ata bilembo wana mibale te mpe bakoyoka mongongo na yo te,+ boye osengeli kozwa mwa mai na Ebale Nile mpe kosopa yango na mokili; mpe mai oyo okozwa na Ebale Nile ekokóma mpenza, ɛɛ, ekokóma solo makila na mokili.”+ 10  Bongo Moize alobaki na Yehova ete: “Limbisá ngai, Yehova, kutu ngai nalobaka malamu te, ezala banda lobi to banda liboso na yango to mpe banda ozali koloba na mosaleli na yo, mpo nazali monɔkɔ kilo mpe lolemo kilo.”+ 11  Na yango, Yehova alobaki na ye ete: “Nani asalá monɔkɔ mpo na moto to nani asalaka moto oyo alobaka te to moto oyo akufá matoi to moto oyo amonaka to moto oyo akufá miso? Ezali ngai Yehova te?+ 12  Sikoyo kende, mpe ngai moko nakozala elongo na monɔkɔ na yo mpe nakoteya yo oyo osengeli koloba.”+ 13  Kasi alobaki ete: “Limbisá ngai, Yehova, nabondeli yo, tindá na lobɔkɔ ya moto oyo yo okotinda.” 14  Bongo nkanda ya Yehova engalelaki Moize mpe alobaki ete: “Arona Molevi azali ndeko na yo te?+ Nayebi malamu ete ye akoki mpenza koloba. Mpe lisusu, talá ye wana azali koya na nzela mpo na kokutana na yo. Ntango akomona yo, akosepela mpenza na motema na ye.+ 15  Mpe osengeli koloba na ye mpe kotya maloba na monɔkɔ na ye;+ mpe ngai moko nakozala elongo na monɔkɔ na yo mpe na monɔkɔ na ye,+ mpe nakoteya bino oyo bokosala.+ 16  Mpe asengeli kolobela bato mpo na yo; mpe ekosalema mpenza boye: akozala monɔkɔ na yo,+ mpe yo okozala Nzambe na ye.+ 17  Mpe okokamata lingenda oyo na lobɔkɔ na yo mpo osala na yango bilembo.”+ 18  Bongo Moize akendaki mpe azongaki epai ya Yetro bokilo na ye mpe alobaki na ye ete:+ “Nabondeli yo, nalingi kokende mpe kozonga epai ya bandeko na ngai oyo bazali na Ezipito mpo namona soki bazali naino na bomoi.”+ Na yango, Yetro alobaki na Moize ete: “Kende na kimya.”+ 19  Nsima na yango, Yehova alobaki na Moize na Midiane ete: “Kende, zongá na Ezipito, mpo bato nyonso oyo bazalaki kolukaluka molimo na yo basili kokufa.”+ 20  Bongo Moize akamataki mwasi na ye ná bana na ye mpe amatisaki bango na mpunda, mpe abandaki kozonga na mokili ya Ezipito. Lisusu, Moize akamataki lingenda ya Nzambe ya solo na lobɔkɔ na ye.+ 21  Mpe Yehova alobaki lisusu na Moize ete: “Nsima ya kokende mpe kozonga na yo na Ezipito, talá malamu ete osala mpenza liboso ya Farao makamwisi nyonso oyo natye na lobɔkɔ na yo.+ Kasi ngai, nakotika motema na ye ekóma makasi;+ mpe akotika bato bákende te.+ 22  Mpe osengeli koloba na Farao ete: ‘Talá oyo Yehova alobi: “Yisraele azali mwana na ngai ya mobali, mwana na ngai ya liboso.+ 23  Mpe nazali koloba na yo ete: Tiká mwana na ngai ya mobali akende mpo asalela ngai. Kasi soki oboyi kotika ye akende, talá nazali koboma mwana na yo ya mobali, mwana na yo ya liboso.”’”+ 24  Bongo esalemaki boye: ntango azalaki na nzela, na esika ya kolala,+ Yehova akutanaki na ye+ mpe azalaki koluka nzela ya koboma ye.+ 25  Nsukansuka, Zipora+ akamataki libanga ya silekise mpe akataki mosutu ya mwana na ye+ mpe asalaki ete yango esimba makolo na ye mpe alobaki ete: “Mpo, yo ozali mobali na ngai ya makila.” 26  Bongo atikaki ye. Na ntango yango, Zipora alobaki ete: “Mobali ya makila,” mpo na kokatama ngenga. 27  Bongo Yehova alobaki na Arona ete: “Kende kokutana na Moize na esobe.”+ Na yango, akendaki mpe akutanaki na ye na ngomba ya Nzambe ya solo+ mpe apwɛpwaki ye. 28  Mpe Moize abandaki koyebisa Arona maloba nyonso ya Yehova, oyo atindaki ye,+ mpe bilembo nyonso oyo apesaki ye etinda ete asala.+ 29  Nsima na yango, Moize ná Arona bakendaki mpe bayanganisaki mikóló nyonso ya bana ya Yisraele.+ 30  Bongo Arona alobaki maloba nyonso oyo Yehova alobaki na Moize,+ mpe asalaki bilembo+ na miso ya bato yango. 31  Na yango, bato bandimaki.+ Ntango bayokaki ete Yehova atye likebi na ye+ epai ya bana ya Yisraele mpe ete amoni mpasi na bango,+ boye bagumbamaki mpe bafukamaki bilongi na nse.+

Maloba na nse