Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kobima 39:1-43

39  Mpe na nsinga ya bulé ná lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé mpe na biloko oyo epakolami langi ya motane makasi,+ batongaki bilamba+ na mitonga mpo na mosala na esika mosantu.+ Bongo basalelaki Arona bilamba mosantu,+ kaka ndenge Yehova apesaki Moize mitindo.  Na yango asalaki efode+ ya wolo, nsinga ya bulé ná lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé ná biloko oyo epakolami langi ya motane makasi mpe lini ya kitoko oyo elíngamalíngamá.  Na nsima batutaki manzanza ya wolo mpo na kokómisa yango nkasa mikemike ya papala, mpe akataki bansinga mpo na kolita yango na nsinga ya bulé mpe na lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé mpe na biloko oyo epakolami langi ya motane makasi mpe na lini ya kitoko, mosala ya moto oyo asalaka mayemi na bansinga.+  Basalelaki yango biteni ya elamba na mapeka oyo bakangisaki na yango. Ekangisamaki na bansuka na yango mibale.  Mpe nkamba, oyo ezalaki likoló na yango mpo na kokanga yango, esalemaki na biloko ndenge moko na oyo basalaki yango: na wolo, na nsinga ya bulé, mpe na lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé mpe na biloko oyo epakolami langi ya motane makasi mpe na lini ya kitoko oyo elíngamalíngamá,+ kaka ndenge Yehova apesaki Moize mitindo.  Na nsima basalaki mabanga ya onikisi+ oyo ekɔtisamaki na mpɛtɛ ya wolo oyo ezali na mapeka, mabanga oyo bakataki makomi kokata ndenge ezalaka na kashɛ na motángo ya nkombo ya bana ya Yisraele.+  Bongo atyaki yango likoló ya biteni ya elamba ya mapeka ya efode lokola mabanga ya ekaniseli+ mpo na bana ya Yisraele, kaka ndenge Yehova apesaki Moize mitindo.  Na nsima asalaki libenga ya ntolo,+ mosala ya moto oyo asalaka mayemi na bansinga, kaka na biloko oyo basalaki na yango efode: wolo, nsinga ya bulé ná lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé, biloko oyo epakolami langi ya motane makasi ná lini ya kitoko oyo elíngamalíngamá.+  Yango ezalaki karé ntango egumbami na mibale. Basalaki libenga ya ntolo, ntango egumbami na mibale, bolai na yango zerete moko mpe bonene na yango zerete moko.+ 10  Na nsima batondisaki yango na milɔngɔ minei ya mabanga. Molɔngɔ ya rubi, topazi ná emerode nde molɔngɔ ya liboso.+ 11  Mpe molɔngɔ ya mibale+ ezalaki tirikwaze, safire+ ná jasipe.+ 12  Mpe molɔngɔ ya misato+ ezalaki libanga ya leshɛmɛ, agate ná ametiste. 13  Mpe molɔngɔ ya minei+ ezalaki krizolite, onikisi+ ná jade. Yango ekɔtisamaki na mpɛtɛ ya wolo oyo ezali na mapeka, na madusu na yango. 14  Mpe mabanga yango ezalaki na motángo ya nkombo ya bana ya Yisraele. Yango ezalaki zomi na mibale na motángo ya nkombo na bango, bakati makomi na yango kokata ndenge ezalaka na kashɛ, mokomoko na nkombo na yango, mpo na mabota zomi na mibale.+ 15  Mpe basalaki likoló ya libenga ya ntolo minyɔlɔlɔ oyo balitalitá, na ndenge balitaka nsinga, na wolo ya pɛto.+ 16  Batyaki mabanga yango mibale na kati ya wolo mpe basalaki mpɛtɛ mibale ya wolo. Na nsima, batyaki mpɛtɛ yango mibale na nsuka mibale ya libenga ya ntolo.+ 17  Nsima na yango balekisaki nsinga mibale ya wolo na kati ya mpɛtɛ yango mibale na bansuka ya libenga ya ntolo.+ 18  Mpe balekisaki bansuka mibale ya nsinga yango mibale na kati ya mpɛtɛ yango mibale oyo ezali na mapeka. Na nsima batyaki yango likoló ya biteni ya elamba ya mapeka ya efode, na liboso na yango.+ 19  Na nsima basalaki mpɛtɛ mibale ya wolo mpe batyaki yango na bansuka mibale ya libenga ya ntolo na mopanzi na yango oyo ezali na ngámbo oyo etali efode na kati.+ 20  Na nsima basalaki mpɛtɛ mibale ya wolo mpe batyaki yango na biteni mibale ya elamba na mapeka ya efode, na nse, na liboso na yango, pene na esika oyo yango ekutani, likoló ya nkamba ya efode.+ 21  Nsukansuka bakangisaki libenga ya ntolo na mpɛtɛ na yango tii na mpɛtɛ ya efode na nsinga ya bulé, mpo ezala likoló ya nkamba ya efode mpe mpo libenga ya ntolo elongwa te likoló ya efode, kaka ndenge Yehova apesaki Moize mitindo.+ 22  Na nsima asalaki kazaka ezangá mabɔkɔ+ ya kolata na nse ya efode, mosala ya mosali-bilamba, mobimba na nsinga ya bulé. 23  Mpe nkingo ya kazaka ezangá mabɔkɔ ezalaki na katikati na yango, lokola nkingo ya kazaka ya bibende. Nkingo na yango ezalaki na ndelo zingazinga mpo epasuka te.+ 24  Na nsima basalaki na ndelo ya kazaka ezangá mabɔkɔ bagrenade ya nsinga ya bulé ná lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé ná biloko oyo epakolami langi ya motane makasi, oyo elíngamalíngamá esika moko.+ 25  Lisusu, basalaki bangonga mikemike ya wolo ya pɛto mpe batyaki bangonga yango kati na bambuma ya grenade+ na ndelo ya nse ya kazaka ezangá mabɔkɔ zingazinga, kati na bambuma ya grenade; 26  ngonga moke moko ná grenade moko, ngonga moke moko ná grenade moko na ndelo ya nse ya kazaka ezangá mabɔkɔ zingazinga,+ mpo na kosala mosala, kaka ndenge Yehova apesaki Moize mitindo. 27  Na nsima basalelaki Arona ná bana na ye ya mibali bazambala ya lini ya kitoko,+ mosala ya mosali-bilamba, 28  ná tirba+ ya lini ya kitoko, biloko ya kolata na motó oyo ebongisaka nzoto,+ oyo esalemi na lini ya kitoko, bakupe ya lini+ oyo esalemi na lini ya kitoko oyo elíngamalíngamá, 29  ná elamba ya kokangisa na loketo+ ya lini ya kitoko oyo elíngamalíngamá ná nsinga ya bulé ná lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé mpe biloko oyo epakolami langi ya motane makasi, mosala ya moto oyo asalaka mayemi na bilamba, kaka ndenge Yehova apesaki Moize mitindo. 30  Nsukansuka basalaki linzanza ya kongɛnga, elembo mosantu ya komipesa na Nzambe, na wolo ya pɛto mpe bakomaki likoló na yango likomi moko oyo bakati kokata ndenge ezalaka na kashɛ: “Bosantu ezali ya Yehova.”+ 31  Na nsima bakangisaki yango na nsinga ya bulé mpo na kotya yango ezala likoló ya tirba,+ kaka ndenge Yehova apesaki Moize mitindo. 32  Bongo mosala nyonso ya tabernakle ya hema ya kokutana ekómaki na nsuka na yango, mpo bana ya Yisraele bazalaki kosala na kolandáká mitindo nyonso oyo Yehova apesaki Moize.+ Basalaki kaka bongo. 33  Mpe bamemelaki Moize tabernakle,+ hema+ ná bisaleli na yango nyonso,+ bakroshɛ na yango,+ bakadrɛ na yango,+ bikangiseli na yango+ ná makonzí na yango ná bitɛlɛmiselo na yango oyo ezali na mabulu,+ 34  ezipeli na yango, oyo esalemi na mposo ya mpate-mobali, oyo epakolami+ langi ya motane ná ezipeli na yango oyo esalemi na mposo ya nyama ebengami fɔkɛ,+ rido ya elamba ya kozipa,+ 35  sanduku+ ya litatoli, banzete ya komema yango+ ná ezipeli,+ 36  mesa,+ bisaleli na yango nyonso+ ná mampa ya kolakisa, 37  etɛlɛmiselo ya miinda+ na wolo ya pɛto, miinda na yango, molɔngɔ ya miinda,+ ná bisaleli na yango nyonso+ ná mafuta mpo na kongɛngisa,+ 38  etumbelo+ ya wolo, mafuta mosantu,+ mpaka ya malasi ya nsolo kitoko+ ná elamba ya kozipa+ mpo na monɔkɔ ya hema, 39  etumbelo+ ya motako ná motalaka+ na yango ya motako, banzete ya komema yango+ ná bisaleli na yango nyonso,+ saani monene+ ná etɛlɛmiselo na yango,+ 40  barido+ ya lopango, makonzí na yango,+ bitɛlɛmiselo na yango oyo ezali na mabulu+ ná elamba ya kozipa+ mpo na monɔkɔ ya lopango, bansinga na yango+ ná bapike na yango+ ná bisaleli nyonso+ mpo na mosala ya tabernakle, mpo na hema ya kokutana, 41  bilamba+ oyo etongami na mitonga mpo na mosala na esika mosantu, bilamba mosantu+ mpo na Arona nganga-nzambe ná bilamba ya bana na ye ya mibali mpo na kosala mosala ya banganga-nzambe.+ 42  Bana ya Yisraele basalaki mosala nyonso na kolandáká mitindo nyonso oyo Yehova apesaki Moize.+ 43  Mpe Moize amonaki mosala nyonso, mpe, talá! basalaki yango kaka ndenge Yehova apesaki mitindo. Ndenge wana nde basalaki. Bongo Moize apambolaki bango.+

Maloba na nse