Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kobima 38:1-31

38  Mpe asalaki etumbelo ya likabo ya kotumba na nzete ya akasia. Bolai na yango mapeko mitano, mpe bonene na yango mapeko mitano, yango ezalaki karé, mpe bosanda na yango mapeko misato.+  Na nsima asalaki maseke+ na yango na nsuka na yango minei, na likoló. Maseke na yango eutaki na yango. Na nsima azipaki yango na motako.+  Nsima na yango asalaki bisaleli nyonso ya etumbelo, bambɛki, bapau, mabakuli, nkanya ná biloko ya kotya mɔtɔ. Asalaki bisaleli na yango nyonso na motako.+  Lisusu asalaki motalaka mpo na etumbelo, monyama ya motako, na nse ya esika na yango oyo ebimi, na katikati na yango.+  Na nsima asalaki mpɛtɛ minei na ebende enyangwisami, likoló ya nsuka minei pene na motalaka ya motako, mpo ezala bisimbeli ya banzete ya komema yango.  Na nsima, asalaki banzete yango na nzete ya akasia mpe azipaki yango na motako.+  Na nsima akɔtisaki banzete yango na mpɛtɛ na mipanzi mibale ya etumbelo mpo na kokumba yango na banzete yango.+ Asalaki yango kɛsi ya mabaya oyo ezali polele na kati.+  Na nsima asalaki saani monene ya motako+ ná etɛlɛmiselo na yango ya motako na batalatala* ya basi basaleli oyo bazalaki kosala mosala oyo ebongisami na monɔkɔ ya hema ya kokutana.+  Mpe abandaki kosala lopango.+ Na ngámbo oyo etali Negebe, epai ya sudi, barido ya lopango ezalaki ya lini ya kitoko oyo elíngamalíngamá, ya mapeko nkama moko (100).+ 10  Makonzí na yango ntuku mibale (20) ná bitɛlɛmiselo na yango ntuku mibale, oyo ezali na mabulu, ezalaki ya motako. Bikakiselo ya makonzí ná bikangiseli na yango ezalaki ya palata.+ 11  Lisusu, na ngámbo ya nɔrdi, ezalaki na mapeko nkama moko (100). Makonzí na yango ntuku mibale (20) ná bitɛlɛmiselo na yango ntuku mibale, oyo ezali na mabulu, ezalaki ya motako. Bikakiselo ya makonzí ná bikangiseli na yango ezalaki ya palata.+ 12  Kasi na ngámbo ya wɛsti, barido ezalaki na mapeko ntuku mitano (50). Makonzí na yango ezalaki zomi mpe bitɛlɛmiselo na yango, oyo ezali na mabulu, ezalaki zomi.+ Bikakiselo ya makonzí ná bikangiseli na yango ezalaki ya palata. 13  Mpe na ngámbo ya ɛsti, epai moi ebimaka, ezalaki mapeko ntuku mitano (50).+ 14  Barido ezalaki mapeko zomi na mitano mpo na ngámbo moko. Makonzí na yango ezalaki misato mpe bitɛlɛmiselo na yango oyo ezalaki na mabulu ezalaki misato.+ 15  Mpe na ngámbo mosusu, na mopanzi oyo mpe na mopanzi oyo mosusu, ya monɔkɔ ya lopango, barido ezalaki mapeko zomi na mitano. Makonzí na yango ezalaki misato mpe bitɛlɛmiselo na yango, oyo ezali na mabulu, ezalaki misato.+ 16  Barido nyonso ya lopango zingazinga ezalaki ya lini ya kitoko oyo elíngamalíngamá. 17  Mpe bitɛlɛmiselo oyo ezali na mabulu mpo na makonzí ezalaki ya motako. Bikakiselo ya makonzí ná bikangiseli na yango ezalaki ya palata mpe bazipaki bansɔngɛ na yango na palata, mpe bikangiseli na yango mpo na makonzí nyonso ya lopango ezalaki ya palata.+ 18  Mpe elamba ya kozipa monɔkɔ ya lopango ezalaki mosala ya moto oyo asalaka mayemi na bilamba, na nsinga ya bulé mpe na lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé mpe na biloko oyo epakolami langi ya motane makasi mpe na lini ya kitoko oyo elíngamalíngamá,+ mpe bolai na yango ezalaki mapeko ntuku mibale (20), mpe bosanda na yango mobimba ezalaki mapeko mitano, ndenge moko na barido ya lopango.+ 19  Mpe makonzí na yango minei ná bitɛlɛmiselo na yango minei oyo ezali na mabulu ezalaki ya motako. Bikakiselo na yango ezalaki ya palata mpe mitó na yango ná bikangiseli na yango ezipamaki na palata. 20  Mpe bapike nyonso ya tabernakle mpe ya lopango zingazinga ezalaki ya motako.+ 21  Oyo nde biloko ya tabernakle oyo etángamaki, tabernakle ya Litatoli,+ oyo etángamaki na etinda ya Moize, mosala oyo esalemaki na Balevi+ na litambwisi ya Itamare+ mwana ya Arona nganga-nzambe. 22  Mpe Bezalele+ mwana ya Uri mwana ya Hure na libota ya Yuda asalaki nyonso oyo Yehova apesaki Moize mitindo. 23  Mpe elongo na ye Oholiabe+ mwana ya Ahisamake na libota ya Dani, moto oyo ayebi malamu misala ya mabɔkɔ mpe moto oyo asalaka mayemi na bansinga mpe moto oyo asalaka mayemi na bilamba na nsinga ya bulé mpe na lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé mpe na biloko oyo epakolami langi ya motane makasi mpe na lini ya kitoko. 24  Wolo nyonso oyo basalelaki na mosala nyonso oyo esengelaki kosalema na esika mosantu ekómaki na motángo ya wolo ya likabo ya koningisa:+ talanta ntuku mibale na libwa (29) mpe shekele nkama nsambo na ntuku misato (730) na kolanda shekele+ ya esika mosantu.+ 25  Mpe palata ya bato ya liyangani oyo batángamaki ezalaki talanta nkama moko (100) mpe shekele nkóto moko na nkama nsambo na ntuku nsambo na mitano (1 775) na kolanda shekele ya esika mosantu. 26  Ndambo ya shekele mpo na moto na moto ezalaki shekele moko kabolá na mibale na kolanda shekele ya esika mosantu, mpo na moto nyonso oyo azalaki koleka epai ya baoyo batángamaki banda na mbula ntuku mibale (20) tii na likoló,+ ezalaki na motángo ya bato nkóto nkama motoba na misato na nkama mitano na ntuku mitano (603 550).+ 27  Mpe talanta nkama moko (100) ya palata enyangwisamaki mpo na bitɛlɛmiselo ya esika mosantu, oyo ezali na mabulu, mpe mpo na bitɛlɛmiselo ya rido, oyo ezali na mabulu. Bitɛlɛmiselo nkama moko oyo ezali na mabulu, oyo ekokani na talanta nkama moko, talanta moko mpo na etɛlɛmiselo moko oyo ezali na libulu.+ 28  Mpe na shekele nkóto moko na nkama nsambo na ntuku nsambo na mitano (1 775) asalaki bikakiselo mpo na makonzí mpe azipaki bansɔngɛ na yango mpe akangisaki yango esika moko. 29  Mpe motako ya likabo ya koningisa ezalaki talanta ntuku nsambo (70) mpe shekele nkóto mibale na nkama minei (2 400). 30  Mpe asalaki na yango bitɛlɛmiselo oyo ezali na mabulu mpo na monɔkɔ ya hema ya kokutana, etumbelo ya motako, motalaka na yango ya motako, bisaleli nyonso ya etumbelo, 31  bitɛlɛmiselo oyo ezali na mabulu mpo na lopango zingazinga, bitɛlɛmiselo oyo ezali na mabulu mpo na monɔkɔ ya lopango, bapike nyonso ya tabernakle ná bapike nyonso+ ya lopango zingazinga.

Maloba na nse

Batalatala ya ebende oyo bakómisi sɛlisɛli mpenza.