Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kobima 32:1-35

32  Na ntango yango, bato bamonaki ete Moize aumeli na ngomba, azali kokita te.+ Bongo bato bayanganaki epai ya Arona mpe balobaki na ye ete: “Tɛlɛmá, salelá biso nzambe oyo akotambola liboso na biso,+ mpamba te Moize yango, moto oyo abimisaki biso na mokili ya Ezipito,+ toyebi mpenza te nini ekómeli ye.”  Na yango Arona alobaki na bango ete: “Bólongola biloko ya matoi ya wolo+ oyo ezali na matoi ya basi na bino, ya bana na bino ya mibali mpe ya bana na bino ya basi mpe bómemela ngai yango.”  Mpe bato nyonso babandaki kolongola biloko ya matoi ya wolo oyo ezalaki na matoi na bango mpe bamemelaki yango Arona.  Bongo akamataki wolo yango na mabɔkɔ na bango, mpe asalaki yango+ na esaleli ya koyema mpe anyangwisaki yango mpo ekóma ekeko ya mwana-ngɔmbɛ.+ Mpe babandaki koloba ete: “Talá Nzambe na yo, Ee Yisraele, oyo akambaki yo mpe abimisaki yo na mokili ya Ezipito.”+  Ntango Arona amonaki yango, abandaki kotonga etumbelo liboso ya ekeko yango. Nsukansuka Arona abelelaki mpe alobaki ete: “Lobi ekozala fɛti mpo na Yehova.”  Bongo na mokolo oyo elandi, balamukaki ntɔngɔntɔngɔ, mpe babandaki kopesa makabo ya kotumba mpe kopesa bambeka ya boyokani. Nsima na yango bato bafandaki mpo na kolya mpe komɛla. Bongo batɛlɛmaki mpo na kosakana.+  Sikoyo Yehova alobaki na Moize ete: “Kende, kitá, mpamba te bato na yo oyo okambaki mpe obimisaki na mokili ya Ezipito babebisi makambo.+  Balongwe nokinoki na nzela oyo napesaki bango mitindo ete bátambola na yango.+ Bamisaleli ekeko ya mwana-ngɔmbɛ na ebende oyo banyangwisi mpe bazali kaka kogumbamela yango mpe kopesa yango mbeka mpe koloba ete: ‘Talá Nzambe na yo, Ee Yisraele, oyo akambaki yo mpe abimisaki yo na mokili ya Ezipito.’”+  Mpe Yehova alobaki lisusu na Moize ete: “Natali bato oyo mpe namoni ete bazali bato moko ya motó makasi.+ 10  Bongo sikoyo tiká ngai, mpo nkanda na ngai engalela bango mpe nasilisa bango nyɛɛ,+ mpe nakómisa yo ekólo moko monene.”+ 11  Mpe Moize abandaki kokitisa motema ya Yehova Nzambe na ye+ mpe alobaki ete: “Ee Yehova, mpo na nini nkanda+ na yo engalela bato na yo oyo obimisaki na mokili ya Ezipito na nguya monene mpe na nguya ya lobɔkɔ na yo? 12  Mpo na nini Baezipito+ báloba ete: ‘Ye abimisaki bango nde na makanisi ya mabe mpo na koboma bango na kati ya bangomba mpe kosilisa bango nyɛɛ na mabele’?+ Tiká nkanda na yo ya kongala+ mpe yoká mawa+ mpo na mabe oyo olingi koyeisela bato na yo. 13  Kanisá Abrahama, Yisaka mpe Yisraele basaleli na yo, baoyo olapelaki ndai na nkombo na yo moko,+ na ndenge olobaki na bango ete: ‘Nakokómisa momboto na bino mingi lokola minzoto ya likoló,+ mpe mokili nyonso oyo nalakisi, nakopesa yango momboto na bino,+ mpo bázwa yango mpenza mpo na ntango oyo etyami ndelo te.’”+ 14  Mpe Yehova abandaki koyoka mawa mpo na mabe oyo alobaki ete akosalela bato na ye.+ 15  Nsima na yango Moize abalukaki mpe akitaki na ngomba+ ná bitanda mibale ya Litatoli+ na lobɔkɔ na ye, bitanda oyo bakomaki na ngámbo na yango nyonso mibale. Bakomaki likoló na yango ngámbo na ngámbo. 16  Mpe bitanda yango ezalaki mosala ya Nzambe, mpe likomi yango ezalaki likomi ya Nzambe, oyo bakati kokata na bitanda yango.+ 17  Mpe Yosua abandaki koyoka makɛlɛlɛ ya bato mpo bazalaki koganga, mpe abandaki koloba na Moize ete: “Makɛlɛlɛ ya etumba+ ezali na kaa.” 18  Kasi ye alobaki ete:“Ezali makɛlɛlɛ ya nzembo ya kokumisa likambo moko ya nguya te,+Ezali mpe makɛlɛlɛ ya nzembo ya kokwea te;Nazali koyoka nde makɛlɛlɛ ya nzembo mosusu.” 19  Bongo esalemaki boye: ntango kaka akómaki pene na kaa mpe amonaki mwana-ngɔmbɛ+ mpe mabina, nkanda ya Moize engalaki, mpe na mbala moko abwakaki bitanda oyo ezalaki na mabɔkɔ na ye mpe abukaki yango na nse ya ngomba.+ 20  Bongo akamataki mwana-ngɔmbɛ oyo basalaki mpe azikisaki yango na mɔtɔ mpe atutaki yango tii ekómaki putulu,+ nsima na yango apanzaki yango likoló ya mai+ mpe amɛlisaki yango bana ya Yisraele.+ 21  Nsima na yango Moize alobaki na Arona ete: “Bato oyo basali yo nini mpo oyeisela bango lisumu monene boye?” 22  Na yango Arona alobaki ete: “Nkanda ya nkolo na ngai engala te. Yo moko oyebi bato oyo malamu, ete bazali bato balingá mabe.+ 23  Bongo balobaki na ngai ete: ‘Salelá biso nzambe oyo akotambola liboso na biso,+ mpamba te Moize yango, moto oyo abimisaki biso na mokili ya Ezipito, toyebi mpenza te nini ekómeli ye.’ 24  Bongo nalobaki na bango ete: ‘Nani azali na wolo? Basengeli kolongola yango mpo bápesa ngai yango.’ Mpe nabwakaki yango na mɔtɔ mpe mwana-ngɔmbɛ oyo ebimaki.” 25  Mpe Moize amonaki ete bato bazalaki komipekisa te, mpamba te Arona atikaki bango bázala na komipekisa te+ mpo bázala eloko ya nsɔni na kati ya batɛmɛli na bango.+ 26  Bongo Moize atɛlɛmaki na esika ya kokɔta na kaa mpe alobaki ete: “Nani azali na ngámbo ya Yehova? Aya epai na ngai!”+ Mpe bana mibali nyonso ya Levi babandaki koyangana epai na ye. 27  Sikoyo alobaki na bango ete: “Talá oyo Yehova Nzambe ya Yisraele alobi: ‘Moto na moto kati na bino atya mopanga na ye na loketo na ye. Bóleka mpe bózonga na esika na esika ya kokɔta na kaa mpe moto na moto aboma ndeko na ye mpe moto na moto aboma moninga na ye mpe moto na moto aboma moninga na ye ya motema.’”+ 28  Mpe bana mibali ya Levi+ basalaki kaka ndenge Moize alobaki, bongo bato oyo bakweaki na mokolo yango bazalaki mibali soki nkóto misato (3 000). 29  Mpe Moize alobaki lisusu ete: “Bótondisa lobɔkɔ na bino na nguya* lelo mpo na Yehova,+ mpo mokomoko na bino azali kotɛmɛla mwana na ye mpenza ya mobali mpe ndeko na ye mpenza ya mobali,+ mpo apesa bino lipamboli lelo.”+ 30  Mpe esalemaki boye: na mokolo oyo elandaki mpenza, Moize alobaki na bato ete: “Bino—bosali lisumu, lisumu moko monene,+ mpe sikoyo nakomata epai ya Yehova. Mbala mosusu nakoki kozongisa boyokani oyo ebebaki mpo na lisumu na bino.”+ 31  Bongo Moize azongaki epai ya Yehova mpe alobaki ete: “Aa, bato oyo basali lisumu, lisumu moko monene, na ndenge bamisaleli nzambe ya wolo!+ 32  Kasi sikoyo soki okolimbisa lisumu na bango,+—nde soki bongo te, nabondeli yo, longolá ngai+ na buku+ na yo oyo okomi.” 33  Nzokande, Yehova alobaki na Moize ete: “Moto oyo asaleli ngai lisumu, nakolongola ye na buku na ngai.+ 34  Mpe sikoyo, yaká, kambá bato esika oyo nalobaki na yo. Talá! Anzelu na ngai akotambola liboso na yo,+ mpe na mokolo oyo nakoyeisa etumbu, nakoyeisa mpenza etumbu likoló na bango mpo na lisumu na bango.”+ 35  Mpe Yehova abandaki kobɛta bato na bolɔzi mpo basalaki mwana-ngɔmbɛ, oyo Arona asalaki.+

Maloba na nse

Talá Kob 28:41, msl.