Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kobima 30:1-38

30  “Mpe osengeli kosala etumbelo moko mpo ezala esika ya kotumba mpaka ya malasi;+ okosala yango na nzete ya akasia.  Bolai na yango lipeko moko mpe bonene na yango lipeko moko, yango ekozala karé, mpe bosanda na yango mapeko mibale. Maseke na yango ekouta na yango.+  Mpe osengeli kozipa yango na wolo ya pɛto: etando na yango ya likoló mpe mipanzi na yango zingazinga ná maseke na yango; mpe osengeli kosalela yango ndelo ya wolo zingazinga.+  Okosalela yango mpe mpɛtɛ mibale ya wolo. Okosala yango na nse ya ndelo na yango, na mipanzi na yango mibale, na mipanzi na yango mibale oyo etalani, mpo esengeli kozala bisimbeli ya banzete ya komema yango.+  Mpe osengeli kosala banzete ya komema na nzete ya akasia mpe kozipa yango na wolo.+  Mpe osengeli kotya yango liboso ya rido oyo ezali pene na sanduku ya litatoli,+ liboso ya ezipeli oyo ezali likoló ya Litatoli, epai nakomilakisa liboso na yo.+  “Mpe Arona asengeli kosala ete mpaka ya malasi ya nsolo kitoko+ ebimisa milinga likoló na yango.+ Ntɔngɔ na ntɔngɔ, ntango akobongisa miinda,+ akosala ete yango ebimisa milinga.  Mpe ntango Arona akopelisa miinda na mpokwa, liboso molili ekɔta,* akosala ete yango ebimisa milinga. Ezali mpaka ya malasi ya ntango nyonso liboso ya Yehova na boumeli ya mabota na bino.  Bosengeli te kopesa likoló na yango mpaka ya malasi oyo mobeko epekisi+ to likabo ya kotumba to likabo ya mbuma; mpe bosengeli te kosopa likabo ya masanga likoló na yango. 10  Mpe Arona asengeli kozipa masumu na maseke na yango mbala moko na mbula.+ Na mwa ndambo ya makila ya likabo mpo na lisumu+ na mokolo ya kozipa masumu, akozipa masumu na yango mbala moko na mbula na boumeli ya mabota na bino. Ezali etumbelo oyo eleki bosantu mpo na Yehova.” 11  Mpe Yehova alobaki lisusu na Moize ete: 12  “Wana okozwa motángo mobimba ya bana ya Yisraele na ntango ya kotánga bango,+ basengeli moto na moto kopesa lisiko mpo na molimo na ye epai ya Yehova na ntango ya kotánga bango,+ mpo bolɔzi ekwela bango te na ntango ya kotánga bango.+ 13  Talá eloko oyo baoyo nyonso bakoleka na molɔngɔ ya baoyo batángami bakopesa: shekele moko kabolá na mibale na kolanda shekele ya esika mosantu.+ Gera ntuku mibale (20) ekokani na shekele moko. Shekele moko kabolá na mibale ezali likabo ya kopesa Yehova.+ 14  Moto nyonso oyo akoleka na molɔngɔ ya baoyo bakomisami nkombo, banda na mbula ntuku mibale (20) tii na likoló, akopesa likabo ya Yehova.+ 15  Mozwi akopesa mingi te, mpe moto oyo azangá asengeli te kopesa moke koleka shekele moko kabolá na mibale,+ mpo na kopesa likabo ya Yehova mpo na kozipa masumu ya milimo na bino.+ 16  Mpe osengeli kozwa epai ya bana ya Yisraele mbongo ya palata mpo na kozipa masumu mpe kopesa yango mpo na mosala ya hema ya kokutana,+ mpo ezala mpenza ekaniseli liboso ya Yehova mpo na bana ya Yisraele, mpo na kozipa masumu ya milimo na bino.” 17  Mpe Yehova alobaki lisusu na Moize ete: 18  “Osengeli kosala saani monene ya motako ná etɛlɛmiselo na yango ya motako mpo na kosukola,+ mpe osengeli kotya yango na kati ya hema ya kokutana ná etumbelo mpe kotya mai na kati ya saani yango.+ 19  Mpe Arona ná bana na ye ya mibali basengeli kosukola mabɔkɔ na bango mpe makolo na bango na saani yango.+ 20  Ntango bakokɔta na hema ya kokutana to ntango bakobɛlɛma na etumbelo mpo na mosala, mpo na kosala ete likabo oyo etumbami ebimisa milinga mpo na Yehova,+ bakosukola na mai mpo bákufa te. 21  Mpe basengeli kosukola mabɔkɔ na bango ná makolo na bango mpo bákufa te,+ mpe yango esengeli kozala lilako na bango mpo na ntango oyo etyami ndelo te, ye ná bana na ye na boumeli ya mabota na bango.”+ 22  Mpe Yehova akobaki koloba na Moize ete: 23  “Kasi yo, ozwa malasi ya kitoko koleka:+ shekele nkama mitano (500) ya matangá ya mire+ oyo ekangamá, mpe kinamono+ ya nsolo kitoko, katikati ya motángo wana, shekele nkama mibale na ntuku mitano (250), mpe nkokó+ ya nsolo kitoko, shekele nkama mibale na ntuku mitano, 24  mpe kasia,+ shekele nkama mitano (500) na kolanda shekele ya esika mosantu,+ mpe mafuta ya olive, hini moko.+ 25  Bongo osengeli kosala na yango mafuta mosantu mpo na kotyaka mafuta, malasi, eloko oyo esangisami na moto oyo asalaka malasi.+ Ekozala mafuta mosantu mpo na kotyaka mafuta.+ 26  “Mpe osengeli kotya mafuta yango na hema ya kokutana+ mpe na sanduku ya litatoli, 27  mpe na mesa ná bisaleli na yango nyonso mpe na etɛlɛmiselo ya miinda ná bisaleli na yango mpe na etumbelo ya mpaka ya malasi, 28  mpe na etumbelo ya likabo ya kotumba ná bisaleli na yango nyonso mpe na saani monene ná etɛlɛmiselo na yango. 29  Mpe osengeli kosantisa yango mpo ekóma mpenza mosantu koleka.+ Moto nyonso oyo azali kosimba yango asengeli kozala mosantu.+ 30  Mpe okotya Arona+ ná bana na ye ya mibali+ mafuta, mpe osengeli kosantisa bango mpo básalela ngai mosala ya banganga-nzambe.+ 31  “Mpe okoloba na bana ya Yisraele ete: ‘Oyo ekokoba kozala mpo na ngai mafuta mosantu mpo na kotyaka mafuta na boumeli ya mabota na bino.+ 32  Ekosalelama te na nzoto ya bato, mpe bosengeli te kosala mosusu oyo ekokani na yango, na biloko oyo basali yango. Ezali eloko moko mosantu. Yango ekokoba kozala eloko mosantu na miso na bino. 33  Moto nyonso oyo asali malasi oyo ekokani na yango mpe atye mwa ndambo na yango likoló ya mopaya asengeli kolongolama na kati ya bato na ye.’”+ 34  Mpe Yehova alobaki lisusu na Moize ete: “Okozwa malasi:+ matangá ya sitakite, onika, galabanume ya nsolo kitoko ná olibana ya pɛto.+ Ndambo ya mokomoko na yango ekozala ndenge moko. 35  Mpe osengeli kosala na yango mpaka ya malasi,+ biloko ya nsolo kitoko oyo esangisami, mosala ya moto oyo asalaka malasi, oyo etyami mungwa,+ ya pɛto, eloko moko mosantu. 36  Mpe osengeli konika mwa ndambo na yango ekóma putulu mpe kotya mwa ndambo na yango liboso ya Litatoli na kati na hema ya kokutana,+ epai nakomilakisa liboso na yo.+ Ekozala mosantu koleka mpo na bino. 37  Mpe mpaka ya malasi oyo okosala na biloko ya ndenge wana, bosengeli te kosala yango mpo na bino moko.+ Mpo na yo, yango ekokoba kozala eloko moko mosantu mpo na Yehova.+ 38  Moto nyonso oyo akosala mosusu oyo ekokani na yango mpo na kosepela na nsolo na yango, asengeli kolongolama+ na kati ya bato na ye.”

Maloba na nse

Talá Kob 12:6, msl.