Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kobima 29:1-46

29  “Mpe talá likambo oyo okosalela bango mpo na kosantisa bango mpo básalela ngai mosala ya banganga-nzambe: Kamatá mwana-ngɔmbɛ ya mobali, ná bampate-mibali mibale,+ oyo ezangi mbeba,+  ná mampa ezangi levire ná bagato ezangi levire oyo basali lokola lopɛtɛ, oyo bapakoli mafuta, mpe bagalɛti ezangi levire oyo epakolami mafuta.+ Okosala yango na farini ya malamu ya blé.  Mpe osengeli kotya yango na kitunga mpe koya na yango na kati ya kitunga,+ ná ngɔmbɛ-mobali mpe bampate-mibali mibale.  “Mpe okoya na Arona ná bana na ye ya mibali na monɔkɔ+ ya hema ya kokutana, mpe osengeli kosukola bango na mai.+  Na nsima osengeli kozwa bilamba+ mpe kolatisa Arona zambala ná kazaka ezangá mabɔkɔ ya kolata na nse ya efode ná efode ná libenga ya ntolo, mpe osengeli kokanga ye yango na nkamba ya efode.+  Mpe osengeli kotya tirba na motó na ye mpe kotya na tirba+ elembo mosantu ya komipesa na Nzambe.  Mpe osengeli kozwa mafuta mosantu*+ mpe kosopa yango na motó na ye mpe kotya ye mafuta.+  “Na nsima okobɛlɛmisa bana na ye ya mibali mpe osengeli kolatisa bango bazambala.+  Mpe osengeli kokanga bango elamba ya kokanga na loketo, Arona ná bana na ye ya mibali, mpe osengeli kolínga na motó na bango eloko ya kolata na motó; mpe bonganga-nzambe esengeli kokóma mosala na bango lokola mobeko mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+ Bongo osengeli kotondisa lobɔkɔ ya Arona mpe lobɔkɔ ya bana na ye ya mibali na nguya.*+ 10  “Bongo osengeli koya na ngɔmbɛ-mobali liboso ya monɔkɔ ya hema ya kokutana, mpe Arona ná bana na ye ya mibali basengeli kotya mabɔkɔ na bango na motó ya ngɔmbɛ-mobali yango.+ 11  Mpe osengeli koboma ngɔmbɛ-mobali yango liboso ya Yehova, na monɔkɔ ya hema ya kokutana.+ 12  Mpe osengeli kozwa na mosapi na yo mwa ndambo ya makila+ ya ngɔmbɛ-mobali mpe kotya yango na maseke ya etumbelo,+ mpe makila nyonso oyo etikali okosopa yango na nse ya etumbelo.+ 13  Mpe osengeli kozwa mafuta nyonso+ oyo ezipi misɔpɔ,+ ná mafuta ya libale,+ ná mimpíko mibale ná mafuta oyo ezali likoló na yango, mpe osengeli kosala ete yango ebimisa milinga likoló ya etumbelo.+ 14  Kasi mosuni ya ngɔmbɛ-mobali ná loposo na yango ná nyɛi na yango okozikisa yango na mɔtɔ na libándá ya kaa.+ Ezali likabo mpo na lisumu. 15  “Na nsima okozwa mpate-mobali moko,+ mpe Arona ná bana na ye ya mibali basengeli kotya mabɔkɔ na bango na motó ya mpate-mobali yango.+ 16  Mpe osengeli koboma mpate-mobali yango mpe kozwa makila na yango mpe komwangisa yango na etumbelo, zingazinga na yango.+ 17  Mpe okokata mpate-mobali na biteni na yango, mpe osengeli kosukola misɔpɔ na yango+ ná makolo na yango mpe kotya esika moko eteni na eteni oyo ekokani, tii na motó na yango. 18  Mpe osengeli kosala ete mpate-mobali yango mobimba ebimisa milinga likoló ya etumbelo. Ezali likabo ya kotumba+ mpo na Yehova, nsolo moko ya kokitisa motema.+ Ezali likabo oyo etumbami na mɔtɔ mpo na Yehova. 19  “Na nsima osengeli kozwa mpate-mobali mosusu, mpe Arona ná bana na ye ya mibali basengeli kotya mabɔkɔ na bango na motó ya mpate-mobali yango.+ 20  Mpe osengeli koboma mpate-mobali yango mpe kozwa mwa ndambo ya makila na yango mpe kotya yango na nsɔngɛ ya litoi ya mobali ya Arona mpe na nsɔngɛ ya litoi ya mobali ya bana na ye ya mibali mpe na mosapi monene ya lobɔkɔ na bango ya mobali mpe na mosapi monene ya lokolo na bango ya mobali,+ mpe osengeli komwangisa makila na etumbelo, zingazinga na yango. 21  Mpe osengeli kozwa mwa ndambo ya makila oyo ezali likoló ya etumbelo mpe mwa ndambo ya mafuta mosantu,+ mpe osengeli komwangisela yango Arona ná bilamba na ye mpe bana na ye ya mibali ná bilamba ya bana na ye ya mibali elongo na ye, mpo ye ná bilamba na ye mpe bana na ye ya mibali ná bilamba ya bana na ye ya mibali elongo na ye bázala mpenza basantu.+ 22  “Mpe osengeli kozwa na mpate-mobali yango mafuta ná mokila oyo ezali mafutamafuta,+ ná mafuta oyo ezipi misɔpɔ, ná mafuta ya libale, ná mimpíko mibale ná mafuta oyo ezali likoló na yango, ná lokolo ya mobali,+ mpo ezali mpate-mobali oyo epesami mpo bátyama na mosala;+ 23  mpe lisusu limpa ya libungutulu ná gato moko ya limpa oyo bapakoli mafuta, oyo basali lokola lopɛtɛ, mpe galɛti moko na kitunga ya bagato oyo ezangi levire oyo ezali liboso ya Yehova.+ 24  Mpe osengeli kotya yango nyonso na mabɔkɔ ya Arona mpe na mabɔkɔ ya bana na ye ya mibali,+ mpe osengeli koningisa yango epai na epai lokola likabo ya koningisa liboso ya Yehova.+ 25  Mpe osengeli kozwa yango na mabɔkɔ na bango mpe kosala ete yango ebimisa milinga likoló ya etumbelo, likoló ya likabo ya kotumba, mpo ezala nsolo moko ya kokitisa motema liboso ya Yehova.+ Ezali likabo oyo etumbami na mɔtɔ mpo na Yehova.+ 26  “Mpe osengeli kozwa ntolo ya mpate-mobali oyo epesami mpo bátyama na mosala,+ oyo ezali mpo na Arona, mpe koningisa yango epai na epai lokola likabo ya koningisa liboso ya Yehova, mpe esengeli kokóma eteni ya yo. 27  Mpe osengeli kosantisa ntolo+ yango ya likabo ya koningisa mpe lokolo ya eteni oyo esantisami, oyo eningisamaki mpe oyo bazwaki na mpate-mobali oyo epesamaki mpo bátyama na mosala,+ oyo ezalaki mpo na Arona mpe oyo ezalaki mpo na bana na ye ya mibali. 28  Mpe yango ekokóma ya Arona mpe ya bana na ye ya mibali na nzela ya lilako mpo na ntango oyo etyami ndelo te, oyo bana ya Yisraele basengeli kokokisa, mpo ezali eteni oyo esantisami;+ mpe yango ekokóma eteni oyo esantisami, oyo bana ya Yisraele basengeli kopesa. Na bambeka na bango ya boyokani,+ yango ezali eteni oyo esantisami mpo na Yehova. 29  “Mpe bilamba mosantu+ ya Arona ekozala mpo na bana na ye ya mibali+ nsima na ye mpo na kotya bango mafuta+ ntango balati yango mpe kotondisa lobɔkɔ na bango na nguya ntango balati yango.+ 30  Na kati ya bana na ye ya mibali, nganga-nzambe oyo akozwa esika na ye mpe oyo akokɔta na hema ya kokutana mpo na kosala na esika mosantu, akolata yango mikolo nsambo.+ 31  “Mpe okozwa mpate-mobali oyo epesami mpo bátyama na mosala, mpe osengeli kolamba mosuni na yango na esika mosantu.+ 32  Mpe Arona ná bana na ye ya mibali basengeli kolya+ mosuni ya mpate-mobali yango ná mampa oyo ezali na kati ya kitunga, na monɔkɔ ya hema ya kokutana. 33  Mpe basengeli kolya biloko oyo bazipi na yango masumu* mpo na kotondisa lobɔkɔ na bango na nguya, mpo na kosantisa bango.+ Kasi mopaya alya yango te, mpo yango ezali biloko mosantu.+ 34  Mpe soki ndambo ya mosuni ya mbeka oyo epesami mpo bátyama na mosala mpe ndambo ya limpa etikali tii na ntɔngɔ, oyo etikali, okozikisa yango na mɔtɔ.+ Basengeli kolya yango te, mpo ezali eloko mosantu. 35  “Mpe osengeli kosalela Arona ná bana na ye ya mibali ndenge wana na kolandáká nyonso oyo napesaki yo mitindo.+ Okozwa mikolo nsambo mpo na kotondisa lobɔkɔ na bango na nguya.+ 36  Mpe okopesa ngɔmbɛ-mobali ya likabo mpo na lisumu mokolo na mokolo mpo na kozipa masumu,+ mpe osengeli kopɛtola etumbelo na lisumu na kozipáká masumu na yango, mpe osengeli kotya yango mafuta+ mpo na kosantisa yango. 37  Okozwa mikolo nsambo mpo na kozipa masumu ya etumbelo, mpe osengeli kosantisa+ yango mpo ekóma mpenza etumbelo oyo eleki bosantu.+ Moto nyonso oyo azali kosimba etumbelo asengeli kozala mosantu.+ 38  “Mpe talá oyo okopesa likoló ya etumbelo: bana-mpate ya mibali, mokomoko ekozala na mbula moko, mibale na mokolo moko, ntango nyonso.+ 39  Mpe okopesa mwana-mpate moko ya mobali na ntɔngɔ,+ mpe okopesa mwana-mpate mosusu ya mobali na mpokwa, liboso molili ekɔta.*+ 40  Mpe mpo na mwana-mpate ya mobali ya liboso okopesa moko ya bandambo zomi ya efa ya farini ya malamu+ oyo emwangisami moko ya bandambo minei ya hini ya mafuta ya mbuma ya olive oyo etutami, mpe likabo ya masanga+ ya moko ya bandambo minei ya hini ya vinyo. 41  Mpe okopesa mwana-mpate ya mobali ya mibale na mpokwa, liboso molili ekɔta.* Okopesa yango ná likabo ya mbuma+ lokola oyo ya ntɔngɔ mpe ná likabo ya masanga lokola oyo wana, mpo ezala nsolo moko ya kokitisa motema, likabo moko oyo etumbami na mɔtɔ mpo na Yehova. 42  Ezali likabo ya kotumba ya ntango nyonso+ na boumeli ya mabota na bino na monɔkɔ ya hema ya kokutana liboso ya Yehova, epai nakomilakisa liboso na bino mpo na koloba na yo.+ 43  “Mpe nakomilakisa kuna liboso ya bana ya Yisraele, mpe yango ekosantisama mpenza na nkembo na ngai.+ 44  Mpe nakosantisa hema ya kokutana ná etumbelo; mpe nakosantisa+ Arona ná bana na ye ya mibali mpo bango básalela ngai mosala ya banganga-nzambe. 45  Mpe nakofanda na hema na kati ya bana ya Yisraele, mpe nakozala Nzambe na bango.+ 46  Mpe bakoyeba mpenza ete nazali Yehova Nzambe na bango, oyo abimisaki bango na mokili ya Ezipito mpo nafanda na hema na kati na bango.+ Nazali Yehova Nzambe na bango.+

Maloba na nse

Ezali mafuta oyo bazalaki kosalela mpo na kotya moto na mosala.
Talá Kob 28:41, msl.
To, “oyo basali na yango mbɔndi.”
Talá Kob 12:6, msl.
Talá Kob 12:6, msl.