Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Kobima 28:1-43

28  “Mpe yo, zwá Arona ndeko na yo mpe bana na ye ya mibali elongo na ye na kati ya bana ya Yisraele mpe bɛlɛmisá bango na yo mpo básalela ngai mosala ya nganga-nzambe:+ Arona,+ Nadabe ná Abihu,+ Eleazare ná Itamare,+ bana mibali ya Arona.  Mpe osengeli kosalela Arona ndeko na yo bilamba mosantu, mpo azala na nkembo mpe kitoko.+  Mpe yo moko okoloba na bato nyonso ya bwanya, oyo natondisi motema na bango na bwanya,+ mpe basengeli kosala bilamba ya Arona mpo na kosantisa ye, mpo asalela ngai mosala ya nganga-nzambe.+  “Mpe bilamba bakosala yango oyo: libenga ya ntolo,+ efode,+ kazaka ezangá mabɔkɔ,+ zambala ya karékaré, tirba*+ ná elamba ya kokanga na loketo;+ mpe basengeli kosalela Arona ndeko na yo mpe bana na ye ya mibali bilamba mosantu, mpo asalela ngai mosala ya nganga-nzambe.  Mpe bango moko bakozwa wolo, nsinga ya bulé, lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé, biloko oyo epakolami langi ya motane makasi ná lini ya kitoko.  “Mpe basengeli kosala efode ya wolo, nsinga ya bulé ná lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé, biloko oyo epakolami langi ya motane makasi mpe lini ya kitoko oyo elíngamalíngamá, mosala ya moto oyo asalaka mayemi na bansinga.+  Mpe yango ekozala na biteni mibale ya elamba na mapeka, oyo ekokangisama na bansuka na yango mibale, mpe yango esengeli kokangisama.+  Mpe nkamba,+ oyo ezali likoló na yango mpo na kokanga yango, ekosalema na biloko ndenge moko na oyo basalaki na yango efode: wolo, nsinga ya bulé, lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé, biloko oyo epakolami langi ya motane makasi ná lini ya kitoko oyo elíngamalíngamá.  “Mpe osengeli kozwa mabanga mibale ya onikisi+ mpe kokoma likoló na yango nkombo ya bana ya Yisraele+ na makomi oyo bakati kokata,+ 10  nkombo motoba na bango likoló ya libanga moko mpe nkombo motoba oyo etikali likoló ya libanga mosusu na kolanda molɔngɔ ya kobotama na bango.+ 11  Okokoma nkombo ya bana ya Yisraele na mabanga yango mibale na makomi oyo bakati kokata, mosala ya moto oyo ayebi malamu misala ya mabanga, makomi oyo bakati kokata ndenge ezalaka na kashɛ.+ Yango ekɔtisami na mpɛtɛ ya wolo oyo ezali na mapeka, ndenge wana nde okosala yango.+ 12  Mpe osengeli kotya mabanga yango mibale na biteni ya elamba oyo ezali na mapeka ya efode mpo ezala mabanga ya ekaniseli mpo na bana ya Yisraele;+ mpe Arona asengeli komema nkombo na bango na biteni mibale ya elamba oyo ezali na mapeka na ye liboso ya Yehova mpo ezala ekaniseli. 13  Mpe osengeli kosala mpɛtɛ ya wolo oyo ezali na mapeka, 14  mpe minyɔlɔlɔ mibale ya wolo ya pɛto.+ Okosala yango lokola nsinga, ndenge basalaka nsinga; mpe osengeli kokangisa minyɔlɔlɔ yango oyo ezali lokola nsinga na mpɛtɛ yango oyo ezali na mapeka.+ 15  “Mpe osengeli kosala libenga ya ntolo mpo na kosambisa,+ mosala ya moto oyo asalaka mayemi na bansinga. Okosala yango na biloko oyo basalaki na yango efode. Okosala yango na wolo, na nsinga ya bulé mpe na lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé mpe na biloko oyo epakolami langi ya motane makasi mpe na lini ya kitoko oyo elíngamalíngamá.+ 16  Yango ekozala karé ntango egumbami na mibale, bolai na yango ezali zerete moko mpe bonene na yango ezali zerete moko.+ 17  Mpe osengeli kobongisa esika na yango ya kotondisa mabanga: milɔngɔ minei ya mabanga.+ Molɔngɔ ya rubi,+ topazi+ ná emerode+ ezali molɔngɔ ya liboso. 18  Mpe molɔngɔ ya mibale ezali tirikwaze,+ safire+ ná jasipe.+ 19  Mpe molɔngɔ ya misato ezali libanga ya leshɛmɛ, agate+ ná ametiste.+ 20  Mpe molɔngɔ ya minei ezali krizolite+ ná onikisi+ ná jade. Mabulu ya wolo esengeli kozala na bisika ya kotondisa yango.+ 21  Mpe mabanga yango esengeli kokokana na motángo ya nkombo ya bana ya Yisraele, ekozala zomi na mibale na motángo ya nkombo na bango.+ Yango esengeli kozala na makomi oyo bakati kokata ndenge ezalaka na kashɛ, mokomoko na nkombo na yango, mpo na mabota zomi na mibale.+ 22  “Mpe na libenga ya ntolo osengeli kosala minyɔlɔlɔ oyo balitalitá, na ndenge balitaka nsinga, na wolo ya pɛto.+ 23  Mpe na libenga ya ntolo osengeli kosala mpɛtɛ mibale ya wolo,+ mpe osengeli kotya mpɛtɛ yango mibale na nsuka mibale ya libenga ya ntolo. 24  Mpe osengeli kolekisa nsinga mibale ya wolo na kati ya mpɛtɛ yango mibale na bansuka ya libenga ya ntolo.+ 25  Mpe okolekisa bansuka mibale ya nsinga yango mibale na mpɛtɛ yango mibale oyo ezali na mapeka, mpe osengeli kotya yango na biteni ya elamba ya mapeka ya efode, na liboso na yango.+ 26  Mpe osengeli kosala mpɛtɛ mibale ya wolo mpe kotya yango na bansuka mibale ya libenga ya ntolo na mopanzi na yango oyo ezali na ngámbo oyo etali efode na kati.+ 27  Mpe osengeli kosala mpɛtɛ mibale ya wolo mpe kotya yango na biteni mibale ya elamba ya mapeka ya efode na nse, na liboso na yango, pene na esika oyo yango ekutani, likoló ya nkamba ya efode.+ 28  Mpe bakokangisa libenga ya ntolo na mpɛtɛ na yango tii na mpɛtɛ ya efode na nsinga ya bulé, mpo ezala likoló ya nkamba ya efode mpe mpo libenga ya ntolo elongwa te likoló ya efode.+ 29  “Mpe Arona asengeli komema nkombo ya bana ya Yisraele na libenga ya ntolo mpo na kosambisa likoló ya motema na ye, ntango akokɔta na Esika Mosantu, mpo ezala ekaniseli liboso ya Yehova ntango nyonso. 30  Mpe osengeli kotya Urime+ ná Tumime na kati ya libenga ya ntolo mpo na kosambisa, mpe yango esengeli kozala likoló ya motema ya Arona ntango akokɔta liboso ya Yehova; mpe Arona asengeli komema bikateli ya lisambisi+ ya bana ya Yisraele likoló ya motema na ye liboso ya Yehova ntango nyonso. 31  “Mpe osengeli kosala kazaka ezangá mabɔkɔ ya kolata na nse ya efode, yango nyonso na nsinga ya bulé.+ 32  Mpe esengeli kozala na nkingo na likoló na yango, na katikati na yango. Nkingo na yango ekozala na ndelo zingazinga, mosala ya mosali-bilamba. Nkingo na yango ekozala lokola nkingo ya kazaka ya bibende, mpo epasuka te.+ 33  Mpe osengeli kosala na ndelo na yango ya nse bambuma ya grenade ya nsinga ya bulé ná lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé ná biloko oyo epakolami langi ya motane makasi, na ndelo na yango ya nse zingazinga, mpe bangonga+ mikemike ya wolo na kati na yango zingazinga; 34  ngonga moke moko ya wolo ná mbuma ya grenade moko, ngonga moke moko ya wolo ná mbuma ya grenade moko na ndelo ya nse ya kazaka ezangá mabɔkɔ, zingazinga.+ 35  Mpe esengeli kozala likoló ya Arona mpo asala mosala, mpe makɛlɛlɛ oyo ezali kouta epai na ye esengeli koyokana ntango akokɔta na esika mosantu liboso ya Yehova mpe ntango akobima, mpo akufa te.+ 36  “Mpe osengeli kosala linzanza ya kongɛnga ya wolo ya pɛto mpe kokata makomi likoló na yango ndenge ezalaka na kashɛ: ‘Bosantu ezali ya Yehova.’+ 37  Mpe osengeli kokangisa yango makasi na nsinga ya bulé, mpe yango esengeli kozala likoló ya tirba.+ Yango ekozala na liboso ya tirba. 38  Mpe esengeli kozala na elongi ya Arona, mpe Arona asengeli kozongisa monɔkɔ mpo na libunga oyo bakosalela biloko mosantu,+ oyo bana ya Yisraele bakosantisa, elingi koloba, makabo na bango nyonso ya bosantu; mpe esengeli kozala na elongi na ye ntango nyonso, mpo bándimama+ liboso ya Yehova. 39  “Mpe osengeli kolita zambala ya lini ya kitoko karékaré mpe kosala tirba ya lini ya kitoko,+ mpe okosala elamba ya kokanga na loketo,+ mosala ya moto oyo asalaka mayemi na bilamba. 40  “Mpe mpo na bana mibali ya Arona, okosala bazambala,+ mpe osengeli kosalela bango bilamba ya kokangisa na loketo, mpe okosalela bango biloko ya kolata na motó+ mpo na nkembo mpe kitoko.+ 41  Mpe osengeli kolatisa yango Arona ndeko na yo ná bana na ye ya mibali elongo na ye, mpe osengeli kotya bango mafuta+ mpe kotondisa lobɔkɔ na bango na nguya*+ mpe kosantisa bango, mpe basengeli kosalela ngai mosala ya banganga-nzambe. 42  Mpe salelá bango bakupe ya lini mpo na kozipa bolumbu ya nzoto.+ Yango ekobanda na loketo tii na bibɛlɔ. 43  Mpe Arona ná bana na ye ya mibali basengeli kolata yango ntango bakokɔta na hema ya kokutana to ntango bakobɛlɛma na etumbelo mpo na kosala na esika mosantu, noki básala libunga mpe bákufa mpenza. Yango ezali mobeko mpo na ntango oyo etyami ndelo te mpo na ye mpe bana na ye, oyo bakoya nsima na ye.+

Maloba na nse

Ezalaki elamba moko oyo bazalaki kolínga na motó lokola ekɔti.
Maloba oyo ya Ebre elimboli mpenzampenza ‘kotondisa lobɔkɔ’ mpe bazalaki kosalela yango mpo na kolobela ndenge bazalaki kopesa nguya na mabɔkɔ ya baoyo basengelaki kosala mosala ya bonganga-nzambe.