Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Kobima 21:1-36

21  “Mpe bikateli ya lisambisi oyo okotya liboso na bango yango oyo:+  Soki osombi moombo oyo azali Moebre,+ akozala moombo mbula motoba, kasi na mbula ya nsambo akokende, azwi bonsomi, kozanga kofuta eloko.+  Soki akɔti ye moko, akobima mpe ye moko. Soki azali na mwasi, boye mwasi na ye asengeli kobima elongo na ye.  Soki nkolo na ye apesi ye mwasi mpe mwasi yango aboteli ye bana mibali to bana basi, mwasi ná bana bakokóma ya nkolo na ye+ mpe akobima ye moko.+  Kasi soki moombo yango atingami kaka na koloba ete: ‘Nalingi mpenza nkolo na ngai, mwasi na ngai ná bana na ngai; nalingi kozwa bonsomi te,’+  bongo nkolo na ye asengeli kobɛlɛmisa ye na Nzambe ya solo mpe asengeli komema ye na porte to na likonzí ya porte; mpe nkolo na ye asengeli kotɔbɔla ye litoi na etubeli, mpe akozala moombo na ye libela.+  “Mpe soki moto atɛki mwana na ye ya mwasi mpo azala moombo,+ ye akobima te ndenge baombo ya mibali babimaka.  Soki miso ya nkolo na ye esepeli na ye te mpe aponi ye te ete azala makango na ye+ kasi atiki ye asikolama, akozala na lotomo te ya kotɛka ye epai ya bato ya ekólo mosusu na ndenge asaleli ye na bokosi.  Mpe soki aponeli ye mwana na ye ya mobali, asengeli kosalela ye ndenge lotomo ya bana basi esɛngi.+ 10  Soki azwi mwasi mosusu, bilei na ye, bilamba na ye+ mpe lotomo na ye ya libala+ ekokitisama te. 11  Soki akopesa ye biloko oyo misato te, boye asengeli kobima mpamba, kozanga kofuta mbongo. 12  “Ye oyo abɛti moto mpe moto yango akufi solo, ye asengeli mpenza kobomama.+ 13  Kasi soki moto abatami te mpo na kozela mpe Nzambe ya solo atiki ete likambo yango esalema na lobɔkɔ na ye,+ boye nasengeli kotyela yo esika akoki kokima.+ 14  Mpe soki moto asilikeli moninga na ye kino koboma ye na mayele mabe,+ okozwa ye mpo akufa, ata soki azali na etumbelo na ngai.+ 15  Mpe ye oyo abɛti tata na ye mpe mama na ye, asengeli mpenza kobomama.+ 16  “Mpe ye oyo ayibi moto+ mpe atɛki ye mpenza+ to bakuti moto yango na lobɔkɔ na ye, asengeli mpenza kobomama.+ 17  “Mpe ye oyo alakeli tata na ye mpe mama na ye mabe, asengeli mpenza kobomama.+ 18  “Mpe soki bato baswani mpe moko abɛti moninga na ye libanga to nkongo mpe akufi te kasi atikali na mbeto na ye; 19  soki atɛlɛmi mpe abandi kotambola libándá na eloko oyo ezali kosimba ye, boye moto oyo abɛtaki ye asengeli kozwa etumbu te; nzokande akofuta kaka ntango ya mosala oyo moto yango abungisi mpe akosalisa ye kino akobika mpenza. 20  “Mpe soki moto abɛti+ moombo na ye ya mobali to moombo na ye ya mwasi na nzete mpe moombo yango akufi mpenza na lobɔkɔ na ye, mabe esengeli kozongisama mpenza mpo na moombo yango.+ 21  Nzokande, soki ye atikali na bomoi mokolo moko to mikolo mibale, mabe esengeli kozongisama te mpo na ye, mpamba te azali mbongo na ye. 22  “Mpe soki bato babundi mpe batuti mpenza mwasi ya zemi mpe bana+ na ye babimi kasi likama ya liwa ebimi te, bakokatela ye mpenza lomande ndenge nkolo ya mwasi yango akosɛnga; mpe asengeli kopesa yango na nzela ya basambisi.+ 23  Kasi soki likama ya liwa ebimi, boye osengeli kopesa molimo mpo na molimo,+ 24  liso mpo na liso, lino mpo na lino, lobɔkɔ mpo na lobɔkɔ, lokolo mpo na lokolo,+ 25  kozikisa mɔtɔ mpo na kozikisa mɔtɔ, mpota mpo na mpota, kobɛta mpo na kobɛta.+ 26  “Mpe soki moto abɛti liso ya moombo na ye ya mobali to liso ya moombo na ye ya mwasi mpe abebisi mpenza yango, akotika ye akende, azwi bonsomi mpo na liso na ye.+ 27  Mpe soki abuki nde lino ya moombo na ye ya mobali to lino ya moombo na ye ya mwasi, akotika ye akende, azwi bonsomi mpo na lino na ye. 28  “Mpe soki ngɔmbɛ-mobali ezokisi mobali moko to mwasi moko na maseke mpe moto yango akufi solo, bakobamba mpenza ngɔmbɛ yango mabanga,+ kasi bakolya mosuni na yango te; mpe nkolo ya ngɔmbɛ yango akozwa etumbu te. 29  Kasi soki banda kala ngɔmbɛ yango ezalaki na momeseno ya kozokisa na maseke mpe bapesaki nkolo na yango likebisi kasi abatelaki ngɔmbɛ yango te, mpe yango ebomi mobali moko to mwasi moko, bakobamba ngɔmbɛ yango mabanga mpe lisusu bakoboma nkolo na yango. 30  Soki basɛngi ye lisiko, boye asengeli kopesa motuya ya lisiko mpo na molimo na ye na kolanda nyonso oyo bakosɛnga ye.+ 31  Soki ezokisaki mwana mobali na maseke to ezokisaki mwana mwasi na maseke, bakosalela ye na kolanda ekateli oyo ya lisambisi.+ 32  Soki ngɔmbɛ yango ezokisaki nde moombo ya mobali to moombo ya mwasi na maseke, akopesa nkolo ya moombo yango motuya ya shekele ntuku misato (30),+ mpe bakobamba ngɔmbɛ yango mabanga. 33  “Mpe soki moto atiki libulu polele, to soki moto atimoli libulu mpe azipi yango te, mpe ngɔmbɛ-mobali to mpunda ekwei na kati na yango,+ 34  nkolo ya libulu yango asengeli kofuta.+ Motuya yango bakopesa nkolo ya nyama yango, mpe nyama oyo ekufi ekokóma ya ye. 35  Mpe soki ngɔmbɛ-mobali ya moto ezokisi ngɔmbɛ-mobali ya moto mosusu mpe yango ekufi, basengeli kotɛka ngɔmbɛ oyo ezali na bomoi mpe kokabola motuya oyo efutami mpo na yango; mpe lisusu bakokabola oyo ekufi.+ 36  To soki eyebanaki banda kala ete ngɔmbɛ yango ezali na momeseno ya kozokisa na maseke kasi nkolo na yango abatelaki yango te,+ asengeli mpenza kofuta+ ngɔmbɛ-mobali mpo na ngɔmbɛ-mobali mpe oyo ekufi ekokóma ya ye.

Maloba na nse