Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kobima 20:1-26

20  Mpe Nzambe alobaki maloba oyo nyonso ete:+  “Ngai nazali Yehova Nzambe na yo,+ ngai moto nabimisi yo na mokili ya Ezipito, na ndako ya boombo.+  Osengeli kozala na banzambe mosusu+ te mpo na kotɛmɛla ngai.  “Osengeli te komisalela ekeko oyo eyemami to elilingi oyo ekokani na eloko nyonso oyo ezali kuna na likoló to oyo ezali na mabele awa na nse to oyo ezali na mai na nse ya mabele.+  Osengeli te kogumbamela yango to kobendama mpo na kosalela yango,+ mpamba te ngai Yehova Nzambe na yo, nazali Nzambe oyo asɛngaka kokangama kaka na ye,+ nayeisaka etumbu mpo na libunga ya batata likoló ya bana, likoló ya libota ya misato mpe likoló ya libota ya minei ya baoyo bayinaka ngai;+  kasi namonisaka motema boboto kino na libota ya nkóto ya baoyo balingaka ngai mpe babatelaka mibeko na ngai.+  “Osengeli te kozwa nkombo ya Yehova Nzambe na yo na lisɛki,+ mpo Yehova akotika te moto oyo azali kozwa nkombo na ye na lisɛki azanga etumbu.+  “Mpo na kokanisa mokolo ya sabata mpo na kosantisa yango,+  okosala mosala mpe osengeli kosala misala na yo nyonso mikolo motoba.+ 10  Kasi mokolo ya nsambo ezali sabata mpo na Yehova Nzambe na yo.+ Osengeli kosala ata mosala moko te, ezala yo, ezala mwana na yo ya mobali, ezala mwana na yo ya mwasi, ezala moombo na yo ya mobali, ezala moombo na yo ya mwasi, ezala nyama na yo ya mboka, ezala mopaya oyo afandi na yo oyo azali kati na baporte na yo.+ 11  Mpo na mikolo motoba Yehova asalaki likoló ná mabele, mbu mpe eloko nyonso oyo ezali na kati na yango,+ mpe abandaki kopema na mokolo ya nsambo.+ Yango wana Yehova apambolaki mokolo ya sabata mpe asantisaki yango.+ 12  “Kumisá tata na yo mpe mama na yo+ mpo bomoi na yo ezala molai na mabele oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo.+ 13  “Osengeli koboma moto te.+ 14  “Osengeli kosala ekobo te.+ 15  “Osengeli koyiba te.+ 16  “Osengeli te kozala motatoli oyo azali kotatola lokuta mpo na moninga na ye.+ 17  “Osengeli te kolula ndako ya moninga na yo. Osengeli te kolula mwasi ya moninga na yo,+ ezala moombo na ye ya mobali, ezala moombo na ye ya mwasi, ezala ngɔmbɛ na ye ya mobali, ezala mpunda na ye, ezala eloko nyonso oyo ezali ya moninga na yo.”+ 18  Sikoyo bato nyonso bazalaki komona bankake ná kongɛnga ya mikalikali ná lokito ya liseke mpe ngomba ezali kobimisa milinga. Ntango bato bamonaki yango, balɛngaki makasi mpe batɛlɛmaki mosika.+ 19  Mpe babandaki koloba na Moize ete: “Yo lobá na biso, mpe tóyoka; kasi Nzambe aloba na biso te, noki tókufa.”+ 20  Bongo Moize alobaki na bato ete: “Bóbanga te, mpamba te ezali mpo na komeka bino nde Nzambe ya solo ayei,+ mpe mpo kobanga ye ezala ntango nyonso liboso ya bilongi na bino mpo bósala lisumu te.”+ 21  Mpe bato batɛlɛmaki kaka mosika, kasi Moize akendaki pene na ebakata ya lipata ya moindo epai Nzambe ya solo azalaki.+ 22  Mpe Yehova alobaki lisusu na Moize+ ete: “Talá oyo okoloba na bana ya Yisraele: ‘Bino moko bomoni ete nalobi na bino longwa na likoló.+ 23  Bosengeli te kosala banzambe ya palata bázala esika moko na ngai, mpe bosengeli te komisalela banzambe ya wolo.+ 24  Okosalela ngai etumbelo ya mabele,+ mpe osengeli kopesa makabo ya kotumba mpe bambeka ya boyokani, bampate na yo mpe bangɔmbɛ na yo likoló na yango.+ Esika nyonso oyo nakosala ete nkombo na ngai ekanisama, nakoya epai na yo mpe nakopambola yo mpenza.+ 25  Mpe soki osaleli ngai etumbelo ya mabanga, osengeli te kotonga yango na mabanga oyo ekatami. Soki osaleli mbeli ya mabanga likoló na yango, boye okokómisa yango eloko mpamba.+ 26  mpe osengeli te komata na etumbelo na ngai na baeskalye, noki bolumbu na yo emonana polele likoló na yango.’

Maloba na nse