Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Kobima 2:1-25

2  Na ntango yango, mobali moko ya ndako ya Levi akendaki kozwa mwana mwasi moko ya Levi.+  Mpe mwasi yango azwaki zemi mpe abotaki mwana mobali. Ntango amonaki ete mwana yango azali kitoko mingi, abombaki ye+ sanza misato.+  Ntango akokaki lisusu kobomba ye te,+ azwelaki ye kitunga ya papirisi mpe apakolaki yango gudrɔ ná mpaka+ mpe atyaki mwana na kati na yango mpe atyaki yango na matiti ya ebale+ pembeni ya Nile.  Lisusu, ndeko na ye ya mwasi atɛlɛmaki mwa mosika mpo na komona nini bakosala ye.+  Nsima ya mwa ntango, mwana mwasi ya Farao akitaki mpo na kosukola na Ebale Nile, mpe basaleli na ye ya basi bazalaki kotambola pembenipembeni ya Ebale Nile. Mpe amonaki kitunga na matiti ya ebale. Na mbala moko, atindaki moombo na ye ya mwasi azwa yango.+  Ntango afungolaki yango amonaki mwana, mpe talá mwana mobali yango azalaki kolela. Na yango, atako alobaki ete: “Oyo azali moko ya bana ya Baebre,” ayokelaki ye mawa.+  Bongo ndeko mwasi ya mwana yango alobaki na mwana mwasi ya Farao ete: “Olingi nakende kobengela yo mpenza mwasi moko oyo azali komɛlisa mabɛlɛ kati na basi Baebre mpo amɛlisela yo mwana yango mabɛlɛ?”  Na yango, mwana mwasi ya Farao alobaki na ye ete: “Kende!” Na mbala moko, elenge mwasi yango akendaki kobenga mama ya mwana yango.+  Bongo mwana mwasi ya Farao alobaki na ye ete: “Zwá mwana oyo azala na yo elongo mpe mɛliselá ngai ye mabɛlɛ, mpe ngai moko nakopesa yo lifuti na yo.”+ Bongo mwasi yango azwaki mwana mpe amɛlisaki ye mabɛlɛ. 10  Mpe mwana yango akolaki. Na nsima amemaki ye epai ya mwana mwasi ya Farao, bongo akómaki mwana na ye;+ mpe apesaki ye nkombo Moize mpe alobaki ete: “Mpo nalongolaki ye na mai.”+ 11  Sikoyo esalemaki boye: na mikolo yango, wana Moize abandaki kokóma makasi, akendaki epai ya bandeko na ye mpo atala mikumba ya kilo oyo bazalaki komema;+ mpe amonaki Moezipito moko azali kobɛta Moebre moko kati na bandeko na ye.+ 12  Bongo atalaki epai na epai mpe amonaki moto te. Na nsima, abomaki Moezipito yango mpe akundaki ye na zɛlo.+ 13  Nzokande, abimaki na mokolo oyo elandaki mpe talá Baebre mibale ya mibali bazalaki kobunda. Bongo alobaki na oyo asalaki mabe ete: “Mpo na nini ozali kobɛta moninga na yo?”+ 14  Na yango, ye alobaki ete: “Nani atye yo mokonzi mpe mosambisi na biso?+ Olingi koboma ngai ndenge obomaki Moezipito?”+ Bongo Moize abangaki mpe alobaki ete: “Ya solo, likambo yango eyebani!”+ 15  Na nsima, Farao ayokaki likambo yango, mpe alukaki koboma Moize;+ kasi Moize akimaki mosika+ na Farao mpo na kofanda na mokili ya Midiane;+ mpe afandaki pembeni ya libulu moko ya mai. 16  Bongo nganga-nzambe+ ya Midiane azalaki na bana basi nsambo, mpe lokola na momeseno bayaki mpe batokaki mai mpe batondisaki bisika ya komɛlisa bitonga ya tata na bango.+ 17  Mpe lokola na momeseno, babateli ya mpate bayaki mpe babenganaki bango. Na yango, Moize atɛlɛmaki mpe asalisaki basi yango mpe amɛlisaki bitonga na bango.+ 18  Bongo ntango bazongaki epai ya Rewele+ tata na bango, ye akamwaki ete: “Ndenge nini lelo bozongi noki boye?” 19  Na yango, balobaki ete: “Moezipito moko+ abikisi biso na lobɔkɔ ya babateli ya mpate mpe, lisusu, atokeli biso mai mpo na komɛlisa etonga.” 20  Bongo alobaki na bana na ye ya basi ete: “Kasi azali wapi? Botiki mobali yango kuna mpo na nini? Bóbenga ye, mpo alya limpa.”+ 21  Nsima na yango, Moize andimaki kofanda na mobali yango, mpe ye apesaki Moize Zipora+ mwana na ye ya mwasi. 22  Na nsima, ye abotaki mwana mobali mpe Moize apesaki ye nkombo Gereshome,+ mpamba te, alobaki ete: “Nakómi moto oyo afandi mopaya na mokili ya bopaya.”+ 23  Mpe esalemaki boye: na boumeli ya ebele ya mikolo yango, mokonzi ya Ezipito ayaki kokufa,+ kasi bana ya Yisraele bazalaki kaka kokimela mpo na boombo mpe kolelalela,+ mpe kolela na bango mpo na kosɛnga lisalisi ezalaki kaka komata epai ya Nzambe ya solo mpo na boombo yango.+ 24  Nsukansuka Nzambe ayokaki+ kokimela+ na bango mpe Nzambe akanisaki kondimana na ye elongo na Abrahama, Yisaka mpe Yakobo.+ 25  Bongo Nzambe atalaki bana ya Yisraele mpe Nzambe atyelaki bango likebi.

Maloba na nse