Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kobima 19:1-25

19  Na sanza ya misato nsima ya kobima ya bana ya Yisraele na mokili ya Ezipito,+ na mokolo yango kaka, bakómaki na esobe ya Sinai.+  Mpe babandaki kolongwa na Refidime+ mpe bakómaki na esobe ya Sinai mpe batyaki kaa na esobe yango;+ mpe Yisraele etyaki kaa kuna liboso ya ngomba.+  Mpe Moize amataki epai ya Nzambe ya solo, mpe Yehova abandaki kobenga ye na ngomba,+ alobi: “Talá oyo okoloba na ndako ya Yakobo mpe okoyebisa bana ya Yisraele:  ‘Bino moko bomoni oyo nasalaki Baezipito,+ mpo nakumba bino na mapapu lokola mpongo mpe naya na bino epai na ngai.+  Mpe sikoyo soki bokotosa+ mpenza mongongo na ngai mpe bokobatela mpenza kondimana na ngai,+ bokokóma mpenza eloko na ngai moko kati na bato ya bikólo mosusu nyonso,+ mpo mabele mobimba ezali ya ngai.+  Mpe bino bokokóma mpo na ngai bokonzi moko ya banganga-nzambe mpe ekólo moko mosantu.’+ Yango nde maloba oyo okoloba na bana ya Yisraele.”  Bongo Moize ayaki mpe abengaki mikóló+ ya bato mpe alimbolelaki bango maloba nyonso wana oyo Yehova atindaki ye aloba.+  Nsima na yango, bato nyonso na likanisi se moko bazongisaki mpe balobaki ete: “Nyonso oyo Yehova alobi tondimi kosala yango.”+ Na mbala moko Moize azongaki koyebisa Yehova maloba ya bato.+  Bongo Yehova alobaki na Moize ete: “Talá! Nazali koya epai na yo kati na lipata ya moindo,+ mpo bato báyoka ntango nakosolola na yo,+ mpe mpo bándimela yo mpo na ntango oyo etyami ndelo te.”+ Bongo Moize ayebisaki Yehova maloba ya bato. 10  Mpe Yehova alobaki lisusu na Moize ete: “Kende epai ya bato, mpe osengeli kosantisa bango lelo ná lobi, mpe basengeli kosukola bilamba na bango.+ 11  Mpe basengeli komibongisa mpo na mokolo ya misato, mpamba te na mokolo ya misato Yehova akokita na Ngomba Sinai+ na miso ya bato nyonso. 12  Mpe osengeli kotyela bato bandelo zingazinga na yango, mpe koloba ete: ‘Bókeba ete bómata na ngomba te, mpe bósimba ndelo na yango te. Moto nyonso oyo akosimba ngomba akobomama mpenza.+ 13  Lobɔkɔ ata moko te ekosimba ye, mpamba te bakobamba ye mpenza mabanga to bakotɔbɔla mpenza ye. Ezala nyama to moto, akobika te.’+ Ntango liseke ya mpate ya mobali ekoyula,+ bango bakoki komata na ngomba.” 14  Bongo Moize akitaki na ngomba ayei epai ya bato, mpe abandaki kosantisa bato; mpe babandaki kosukola bilamba na bango.+ 15  Na yango alobaki na bato ete: “Bómibongisa+ na mikolo oyo misato. Bóbɛlɛma na mwasi te.”*+ 16  Mpe na mokolo ya misato, ntango ntɔngɔ ekómaki, esalemaki boye: bankake ná mikalikali ezalaki,+ ná lipata moko ya monene+ likoló ya ngomba mpe lokito makasi mpenza ya liseke,+ bongo bato nyonso oyo bazalaki na kaa babandaki kolɛnga.+ 17  Sikoyo Moize abimisaki bato na kaa mpo na kokutana na Nzambe ya solo, mpe batɛlɛmaki na nse ya ngomba.+ 18  Mpe Ngomba Sinai ezalaki kobimisa milinga epai na epai,+ mpo Yehova akitaki kuna kati na mɔtɔ;+ mpe milinga na yango ezalaki komata lokola milinga ya mombonda,+ mpe ngomba mobimba ezalaki kolɛnga makasi mpenza.+ 19  Ntango lokito ya liseke ezalaki se kokóma makasi, Moize abandaki koloba, mpe Nzambe ya solo abandaki koyanola ye na mongongo moko boye.+ 20  Bongo Yehova akitaki likoló ya Ngomba Sinai, na nsɔngɛ ya ngomba. Bongo Yehova abengaki Moize na nsɔngɛ ya ngomba, mpe Moize amataki.+ 21  Sikoyo Yehova alobaki na Moize ete: “Kitá, kebisá bato bámeka te kokatisa ndelo mpo na koya epai ya Yehova mpo na kotala, noki mingi kati na bango bákwea.+ 22  Mpe banganga-nzambe oyo babɛlɛmaka ntango nyonso na Yehova bámisantisa,+ mpo Yehova akitisela bango nkanda na ye te.”+ 23  Na yango Moize alobaki na Yehova ete: “Bato bakoki komata na Ngomba Sinai te, mpo yo moko osilaki kokebisa biso ete: ‘Tyá bandelo mpo na ngomba mpe santisá yango.’”+ 24  Nzokande, Yehova alobaki na ye ete: “Kende, kitá, mpe osengeli komata, yo ná Arona elongo na yo; kasi kotika te ete banganga-nzambe mpe bato bákatisa ndelo mpo na komata epai ya Yehova, mpo akitisela bango nkanda na ye te.”+ 25  Na yango Moize akitaki epai ya bato mpe ayebisaki bango.+

Maloba na nse

Elobeli nde kosangisa nzoto.