Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Kobima 15:1-27

15  Na ntango yango Moize ná bana ya Yisraele bayembelaki Yehova loyembo oyo mpe balobaki ete:+“Tiká nayembela Yehova, mpo atombwami likoló mingi mpenza.+Abwaki mpunda ná motambwisi na yango na mbu.+   Makasi na ngai mpe nguya na ngai ezali Yah,+ mpo azali lobiko na ngai.+Oyo nde Nzambe na ngai, mpe nakokumisa ye;+ Nzambe ya tata na ngai,+ mpe nakotombola ye likoló mpenza.+   Yehova azali elombe ya etumba.+ Yehova ezali nkombo na ye.+   Abwaki makalo ya Farao mpe mampinga ya basoda na ye na mbu,+Mpe babundi na ye oyo baleki makasi bazindisami na Mbu Motane.+   Mai ya kotomboka ezipaki bango,+ bakitaki na bisika ya bozindo lokola libanga.+   Lobɔkɔ na yo ya mobali, Ee Yehova, eleki na nguya,+Lobɔkɔ na yo ya mobali, Ee Yehova, ekoki kobukabuka monguna.+   Mpe na bonene ya lokumu na yo okoki kobwaka na nse baoyo bazali kotɛmɛla yo;+Ozali kotinda nkanda na yo oyo ezali kopela lokola mɔtɔ, ezali kozikisa bango lokola matiti ya blé.+   Mpe na mpema oyo euti na zolo na yo+ mai esangisamaki;Etɛlɛmaki nyɛɛ lokola nduka na mai oyo etondani;Mai ya kotomboka ekanganaki na katikati ya mbu.   Monguna alobaki ete: ‘Nakolanda!+ Nakozwa!+Nakokabola biloko oyo ekopunzama!+ Molimo na ngai ekotonda na bango!Nakobenda mopanga na ngai! Lobɔkɔ na ngai ekobengana bango!’+ 10  Ofulaki na mpema na yo,+ mbu ezipaki bango;+Bazindaki lokola mondɔlu na kati ya mai ya monene.+ 11  Nani kati na banzambe azali lokola yo, Ee Yehova?+Nani azali lokola yo, yo oyo oleki bosantu?+Ye oyo basengeli kobanga+ na nzembo ya lisanzoli,+ Ye oyo asalaka makambo ya kokamwa.+ 12  Osembolaki lobɔkɔ na yo ya mobali,+ mabele emɛlaki bango.+ 13  Na motema boboto na yo okambaki bato oyo obikisaki;+Na nguya na yo okotambwisa mpenza bango tii na esika na yo mosantu ya kofanda.+ 14  Bato ya bikólo bakoyoka,+ bakolɛnga;+Mpasi lokola ya kobota+ esengeli kokanga bato oyo bafandi na Filistia. 15  Na ntango yango basheiki ya Edome bakobulungana mpenza;Mpo na oyo etali bakonzi makasi ya Moabe, kolɛnga ekokanga bango.+Bato nyonso oyo bafandi na Kanana bakolɛmba nzoto mpenza.+ 16  Kobanga mpe nsɔmɔ ekokwela bango.+Mpo na nguya ya lobɔkɔ na yo bakoningana te lokola libanga,Kino bato na yo+ bakoleka, Ee Yehova,Kino bato oyo obimisi+ bakoleka.+ 17  Okomema bango mpe okolona bango na ngomba ya libula na yo,+Esika oyo obongisi mpo na kofanda libela,+ Ee Yehova,Esika mosantu,+ Ee Yehova, oyo mabɔkɔ na yo epiki. 18  Yehova akoyangela mpo na ntango oyo etyami ndelo te, ɛɛ mpo na seko.+ 19  Ntango bampunda ya Farao+ ná makalo na ye ya bitumba mpe basoda na ye oyo batambolaka na mpunda bakɔtaki na mbu,+Bongo Yehova azongisaki mbu mpe azindisaki bango,+Nzokande bana ya Yisraele batambolaki na mabele oyo ekauki na kati ya mbu.”+ 20  Mpe Miriame mosakoli-mwasi, ndeko ya Arona,+ akamataki mbonda ya moke na lobɔkɔ na ye;+ mpe basi nyonso babandaki kobima elongo na ye na bambonda ya mike mpe na mabina.+ 21  Mpe Miriame azalaki kozongisela mibali maloba ete:+ “Bóyembela Yehova,+ mpo atombwami likoló mingi mpenza.+ Mpunda mpe motambwisi na yango abwaki bango na mbu.”+ 22  Na nsima Moize alongolaki Yisraele na Mbu Motane mpe bakendaki na esobe ya Shure+ mpe batambolaki mikolo misato na esobe, kasi bazwaki mai te.+ 23  Nsukansuka, bakómaki na Mara,+ kasi bakokaki komɛla mai ya Mara te mpo yango ezalaki bololo. Yango wana apesaki esika yango nkombo Mara.+ 24  Mpe bato babandaki koimaima mpo na Moize+ na maloba oyo: “Tokomɛla nini?” 25  Bongo abelelaki Yehova.+ Na yango, Yehova alakisaki ye nzete moko, mpe abwakaki yango na mai mpe mai ekómaki malamu.+ Kuna Ye atyelaki bango lilako mpe ndenge ya kosambisa mpe kuna atyaki bango na komekama.+ 26  Mpe alobaki lisusu ete: “Soki okoyoka mpenza mongongo ya Yehova Nzambe na yo mpe okosala oyo ezali sembo na miso na ye mpe okotya mpenza litoi na mibeko na ye mpe okobatela malako na ye nyonso,+ nakotindela yo ata moko te ya bamaladi oyo natindelaki Baezipito;+ mpamba te ngai Yehova moto nazali kobikisa yo.”+ 27  Nsima na yango, bakómaki na Elime, epai maziba zomi na mibale ya mai mpe nzete ya mbila ntuku nsambo (70) ezalaki.+ Bongo batyaki kaa na esika wana pene na mai.

Maloba na nse