Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kobima 14:1-31

14  Sikoyo Yehova alobaki na Moize ete:  “Lobá na bana ya Yisraele, ete bázonga mpe bátya kaa liboso ya Pihahirote kati na Migidole ná mbu, etalana na Baala-zefone.+ Bokotya kaa pene na mbu liboso na yango.  Bongo Farao akoloba mpenza na ntina na bana ya Yisraele ete: ‘Bazali koyengayenga na mokili, bakɔti mobulu. Esobe ekangi bango.’+  Bongo nakotika mpenza motema ya Farao ekóma makasi,+ mpe akolanda mpenza bango na nsima mpe nakozwa nkembo na makambo oyo nakosala Farao ná mampinga ya basoda na ye nyonso;+ mpe Baezipito bakoyeba mpenza ete nazali Yehova.”+ Mpe basalaki kaka bongo.  Na nsima, bayebisaki mokonzi ya Ezipito ete bato bakimi. Na mbala moko, motema ya Farao mpe ya basaleli na ye ezwaki makanisi mosusu mpo na bato yango,+ yango wana balobaki ete: “Likambo nini oyo tosali, totiki Yisraele bákende, bátika kosalela biso lokola baombo?”+  Bongo abongisaki makalo na ye ya bitumba, mpe akamataki bato na ye elongo na ye.+  Mpe akamataki makalo+ nkama motoba (600) ya malamu koleka mpe makalo mosusu nyonso ya Ezipito ná babundi likoló ya mokomoko na yango.  Na yango, Yehova atikaki motema ya Farao, mokonzi ya Ezipito, ekóma makasi,+ mpe azalaki kolanda bana ya Yisraele, wana bana ya Yisraele bazalaki kobima mabɔkɔ likoló.+  Mpe Baezipito bazalaki kolanda bango, mpe bampunda nyonso ya makalo ya Farao mpe basoda na ye oyo batambolaka na mpunda+ mpe mampinga ya basoda na ye bakómaki pene ya kozwa bango, wana batyaki kaa pembeni ya mbu, pene na Pihahirote na kotalana na Baala-zefone.+ 10  Ntango Farao akómaki penepene, bana ya Yisraele babandaki kotombola miso na bango mpe talá Baezipito bazali koya nsima na bango; mpe bana ya Yisraele babangaki mingi mpe babandaki kobelela Yehova.+ 11  Mpe balobaki na Moize ete: “Ezali mpo malita ezali na Ezipito te nde omemi biso awa mpo tókufa na esobe?+ Likambo nini oyo osali biso, na ndenge obimisi biso na Ezipito? 12  Tolobaki na yo liloba oyo na Ezipito te ete: ‘Tiká biso, tósalela Baezipito’? Mpo ezali malamu tósalela Baezipito na esika ete tókufa na esobe.”+ 13  Bongo Moize alobaki na bato ete: “Bóbanga te.+ Bótɛlɛma ngwi mpe bómona lobiko ya Yehova, oyo akopesa bino lelo.+ Mpo Baezipito oyo bozali komona lelo, bokomona bango lisusu te, ɛɛ, ata moke lisusu te.+ 14  Yehova ye moko akobundela bino,+ mpe bino bokozala nyɛɛ.” 15  Sikoyo Yehova alobaki na Moize ete: “Mpo na nini ozali kaka kobelela ngai?+ Lobá na bana ya Yisraele ete bálongola kaa. 16  Kasi yo, tombolá lingenda na yo+ mpe sembolá lobɔkɔ na yo likoló ya mbu mpe kabolá yango,+ mpo bana ya Yisraele báleka na kati ya mbu, na mabele oyo ekauki.+ 17  Nde ngai, talá nazali kotika mitema ya Baezipito ekóma makasi,+ mpo bákɔta nsima na bango mpe mpo nazwa nkembo na makambo oyo nakosala Farao ná mampinga na ye nyonso ya basoda, makalo na ye ya bitumba mpe basoda na ye oyo batambolaka na mpunda.+ 18  Mpe Baezipito bakoyeba mpenza ete nazali Yehova ntango nakozwa nkembo na makambo oyo nakosala Farao, makalo na ye ya bitumba ná basoda na ye oyo batambolaka na mpunda.”+ 19  Bongo anzelu+ ya Nzambe ya solo, oyo azalaki kotambola liboso ya kaa ya Yisraele, alongwaki mpe akendaki na nsima na bango, mpe likonzí ya lipata elongwaki liboso na bango mpe etɛlɛmaki na nsima na bango.+ 20  Bongo yango eyaki kotɛlɛma kati ya kaa ya Baezipito mpe kaa ya Yisraele.+ Na ngámbo mosusu, yango ezalaki lipata ná molili. Na ngámbo mosusu, yango ezalaki kaka kongɛngisa butu.+ Mpe etuluku oyo ebɛlɛmaki te na etuluku oyo mosusu, butu mobimba. 21  Sikoyo Moize asembolaki lobɔkɔ na ye likoló ya mbu,+ mpe Yehova abandaki kozongisa mai ya mbu yango nsima na mopɛpɛ makasi ya ɛsti butu mobimba mpe kosala ete esika oyo mbu ezalaki ekóma mabele oyo ekauki,+ mpe mai ezalaki kokabwana.+ 22  Nsukansuka bana ya Yisraele balekaki na katikati ya mbu, na mabele oyo ekauki,+ wana mai yango esalaki efelo mpo na bango na lobɔkɔ na bango ya mobali mpe na lobɔkɔ na bango ya mwasi.+ 23  Mpe Baezipito babandaki kolanda bango, mpe bampunda nyonso ya Farao, makalo na ye ya bitumba mpe basoda na ye oyo batambolaka na mpunda babandaki kokɔta nsima na bango,+ na katikati ya mbu. 24  Mpe esalemaki boye: na eleko ya kokɛngɛla ya ntɔngɔ, uta na kati ya likonzí ya mɔtɔ mpe lipata,+ Yehova abandaki kotala kaa ya Baezipito, mpe akɔtisaki mobulungano+ na kati ya kaa ya Baezipito. 25  Mpe azalaki kolongola bayiká ya makalo na bango, bongo bakómaki kotambwisa yango na mpasi,+ mpe Baezipito babandaki koloba ete: “Tókima, tóbɛlɛma ata moke te na Yisraele, mpamba te Yehova azali mpenza kobunda na Baezipito mpo na bango.”+ 26  Nsukansuka Yehova alobaki na Moize ete: “Sembolá lobɔkɔ na yo likoló ya mbu,+ mpo mai ezonga mpe ezindisa Baezipito, makalo na bango ya bitumba mpe basoda na bango oyo batambolaka na mpunda.” 27  Na mbala moko, Moize asembolaki lobɔkɔ na ye likoló ya mbu, mpe mbu ebandaki kozonga ndenge yango ezalaka ntango ntɔngɔ elingaki kotana. Na ntango yango Baezipito bazalaki kokima mpo bákutana na yango te, kasi Yehova abwakaki Baezipito na kati ya mbu.+ 28  Mpe mai ezalaki kaka kozonga.+ Nsukansuka yango ezipaki makalo ya bitumba ná basoda oyo batambolaka na mpunda ya mampinga nyonso ya basoda ya Farao mpe oyo bakɔtaki na mbu nsima na bango.+ Moko te kati na bango atikalaki.+ 29  Nzokande, bana ya Yisraele batambolaki na mabele oyo ekauki na kati ya esika oyo mai ya mbu ezalaka,+ mpe mai yango esalaki efelo mpo na bango na lobɔkɔ na bango ya mobali mpe na lobɔkɔ na bango ya mwasi.+ 30  Bongo na mokolo yango Yehova abikisaki Yisraele na lobɔkɔ ya Baezipito,+ mpe Yisraele bamonaki bibembe ya Baezipito pembeni ya mbu.+ 31  Yisraele mpe bamonaki mosala monene oyo lobɔkɔ ya Yehova esalaki Baezipito; mpe bato babandaki kobanga Yehova mpe kondimela Yehova mpe Moize mosaleli na ye.+

Maloba na nse