Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kobima 13:1-22

13  Mpe Yehova alobaki lisusu na Moize ete:  “Santiselá ngai mwana mobali nyonso ya liboso oyo afungoli libumu kati na bana ya Yisraele, kati na bato mpe banyama. Azali ya ngai.”+  Mpe Moize alobaki lisusu na bato ete: “Bókanisaka mokolo oyo bobimi na Ezipito,+ na ndako ya boombo, mpamba te na nguya ya lobɔkɔ nde Yehova abimisi bino awa.+ Bongo bokolya eloko moko te oyo etyami levire.+  Lelo bozali kobima, na sanza ya Abibe.+  Mpe ekosalema mpenza boye: ntango Yehova akokɔtisa bino na mokili ya Bakanana mpe ya Bahiti mpe ya Baamore mpe ya Bahivi mpe ya Bayebusi,+ oyo alapelaki bankɔkɔ na yo ndai ete akopesa yo,+ mokili oyo etondi na miliki mpe na mafuta ya nzoi,+ bongo osengeli kosala molulu oyo ya losambo na sanza oyo.  Okolya bagato ezangá levire+ mikolo nsambo, mpe na mokolo ya nsambo ekozala fɛti mpo na Yehova.+  Bagato ezangá levire ekolyama na boumeli ya mikolo yango nsambo;+ mpe eloko moko te oyo etyami levire ekomonana epai na yo,+ mpe pɔtɔpɔtɔ ya farini ya ngayi ekomonana te epai na yo na mokili na yo mobimba.+  Mpe osengeli koyebisa mwana na yo na mokolo yango ete: ‘Ezali mpo na likambo oyo Yehova asalelaki ngai ntango nabimaki na Ezipito.’+  Mpe yango esengeli kozala elembo na lobɔkɔ na yo mpe ekaniseli na elongi na yo,+ mpo ete mobeko ya Yehova ezala na monɔkɔ na yo;+ mpamba te na nguya ya lobɔkɔ na ye nde Yehova abimisaki yo na Ezipito.+ 10  Mpe osengeli kobatela mobeko oyo mbula na mbula na ntango oyo etyami mpo na yango.+ 11  “Mpe ekosalema mpenza boye: ntango Yehova akokɔtisa yo na mokili ya Bakanana,+ kaka ndenge alapelaki yo ná bankɔkɔ+ na yo ndai, mpe ntango akopesa mpenza yo yango, 12  bongo osengeli kopesa Yehova mwana nyonso ya liboso oyo afungoli libumu,+ mpe mwana ya liboso nyonso, mwana ya nyama,+ oyo ekozala ya yo. Bana mibali bazali ya Yehova.+ 13  Mpe mwana nyonso ya liboso ya mpunda okosikola yango na mpate, mpe soki okosikola yango te, bongo osengeli kobuka nkingo na yango.+ Mpe mwana nyonso ya liboso ya moto kati na bana na yo, okosikola ye.+ 14  “Mpe ekosalema mpenza boye: soki, na nsima, mwana na yo akotuna yo+ ete: ‘Likambo oyo elimboli nini?’ bongo osengeli koloba na ye ete: ‘Yehova abimisaki biso na Ezipito, na ndako ya boombo,+ na nguya ya lobɔkɔ na ye.+ 15  Mpe esalemaki boye: Farao amonisaki motó makasi, aboyaki kotika biso tókende,+ mpe Yehova abomaki mwana nyonso ya liboso na mokili ya Ezipito,+ banda na mwana ya liboso ya moto tii na mwana ya liboso ya nyama.+ Yango wana nazali kopesa Yehova mbeka bana mibali nyonso ya liboso oyo bafungoli libumu,+ mpe nazali kosikola mwana nyonso ya liboso ya bana na ngai.’+ 16  Mpe yango esengeli kozala elembo na lobɔkɔ na yo mpe esengeli kozala na elongi na yo lokola mwa nsinga oyo bakangaka na elongi,+ mpamba te na nguya ya lobɔkɔ nde Yehova abimisaki biso na Ezipito.”+ 17  Mpe esalemaki boye: na ntango Farao atikaki bato bákende, Nzambe akambaki bango te na nzela ya mokili ya Bafilistia ata yango ezalaki pene, mpamba te Nzambe alobaki ete: “Ntango mosusu bato bakoyoka mawa ntango bakomona etumba mpe bakozonga mpenza na Ezipito.”+ 18  Na yango, Nzambe asalaki ete bato bábaluka na nzela ya esobe ya Mbu Motane.+ Kasi ezalaki na bituluku ya etumba nde bana ya Yisraele babimaki na mokili ya Ezipito.+ 19  Mpe Moize amemaki mikuwa ya Yozefe elongo na ye, mpamba te alapisaki bana ya Yisraele ndai ya monene na maloba oyo: “Na ntembe te, Nzambe akotyela bino likebi,+ mpe bosengeli kolongola mikuwa na ngai na esika oyo mpe komata na yango elongo na bino.”+ 20  Mpe balongwaki na Sukote mpe bakendaki kotya kaa na Etame na ndelo ya esobe.+ 21  Mpe Yehova azalaki kotambola liboso na bango na moi na kati ya likonzí ya lipata mpo na kokamba bango na nzela,+ mpe na butu na kati ya likonzí ya mɔtɔ mpo na kopesa bango pole mpo na kotambola na moi mpe na butu.+ 22  Likonzí ya lipata ezalaki kolongwa te liboso ya bato na moi, ezala mpe likonzí ya mɔtɔ na butu.+

Maloba na nse