Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kobima 10:1-29

10  Bongo Yehova alobaki na Moize ete: “Kɔtá epai ya Farao, mpamba te ngai natiki motema na ye mpe mitema ya basaleli na ye ekóma makasi,+ mpo natya bilembo na ngai oyo liboso na ye,+  mpe mpo osakola na matoi ya mwana na yo mpe ya mwana ya mwana na yo mpasi oyo namonisi Ezipito mpe bilembo na ngai oyo nasali kati na bango;+ mpe bokoyeba mpenza ete nazali Yehova.”+  Bongo Moize ná Arona bakɔtaki epai ya Farao mpe balobaki na ye ete: “Talá oyo Yehova Nzambe ya Baebre alobi: ‘Kino ntango nini okoboya kotosa ngai?+ Tiká bato na ngai bákende kosalela ngai.  Mpo soki ozali kaka koboya kotika bato na ngai bákende, talá lobi nakomema mayoyo na kati ya bandelo na yo.+  Mpe yango ekozipa mpenza etando ya mabele oyo ezali komonana mpe likoki ya komona mabele ekozala te; mpe yango ekolya mpenza biloko oyo etikalaki oyo ebebaki te, oyo mbula ya mabanga etikelaki bino, mpe yango ekolya mpenza nzete na bino nyonso oyo ezali kobimisa nkasa na elanga.+  Mpe bandako na yo mpe bandako ya basaleli na yo nyonso mpe bandako ya Ezipito mobimba ekotonda na ndenge oyo batata na yo mpe batata ya batata na yo bamoná yango naino te banda ntango oyo bango bazalaki na mabele kino mokolo ya lelo.’”+ Na yango abalukaki abimi epai ya Farao.+  Nsima na yango, basaleli ya Farao balobaki na ye ete: “Kino ntango nini mobali oyo akozala motambo mpo na biso?+ Tiká bango bákende mpo básalela Yehova Nzambe na bango. Oyebi naino te ete Ezipito ebebi?”+  Na yango, bazongisaki Moize ná Arona epai ya Farao, mpe alobaki na bango ete: “Bókende, bósalela Yehova Nzambe na bino.+ Banani yango mpenza bakokende?”  Bongo Moize alobaki ete: “Tokokende elongo na bilenge na biso mpe na mibange na biso. Tokokende elongo na bana na biso ya mibali mpe bana na biso ya basi,+ bampate na biso mpe bangɔmbɛ na biso,+ mpo tosengeli kosalela Yehova fɛti.”+ 10  Bongo alobaki na bango ete: “Ezala  bongo, Yehova azala na bino ntango nakotika bino ná bana na bino ya mike bókende!+ Te, bozali kutu nde kokana kosala likambo moko ya mabe.+ 11  Te, bongo te! nasɛngi bino, bino mibali makasi nde bókende, mpe bósalela Yehova, mpamba te yango nde eloko bolingi.” Na yango babenganaki bango liboso ya Farao.+ 12  Sikoyo Yehova alobaki na Moize ete: “Sembolá+ lobɔkɔ na yo likoló ya mokili ya Ezipito mpo mayoyo eya, mpo emata na mokili ya Ezipito mpe elya milona nyonso ya mokili, eloko nyonso oyo mbula ya mabanga etikaki.”+ 13  Na mbala moko Moize asembolaki lingenda na ye likoló ya mokili ya Ezipito, mpe Yehova asalaki ete mopɛpɛ ya ɛsti+ epɛpa likoló ya mokili na moi wana mobimba mpe na butu wana mobimba. Ntɔngɔ eyaki mpe mopɛpɛ ya ɛsti eyaki na mayoyo. 14  Mpe mayoyo ebandaki komata na mokili mobimba ya Ezipito mpe kokita na teritware mobimba ya Ezipito.+ Yango ezalaki mpasi monene.+ Liboso na yango, mayoyo lokola oyo wana ebimá naino boye te, mpe ekobima lisusu boye te nsima na yango. 15  Mpe yango ezipaki etando ya mabele mobimba oyo ezalaki komonana,+ mpe mokili ekómaki molili;+ mpe yango ebandaki kolya milona nyonso ya mokili mpe mbuma nyonso ya banzete oyo mbula ya mabanga etikaki;+ mpe eloko ya mobesu ata moko te etikalaki na banzete to na milona ya elanga na mokili mobimba ya Ezipito.+ 16  Bongo Farao abengaki Moize ná Arona nokinoki mpe alobaki ete: “Nasaleli Yehova Nzambe na bino mpe bino lisumu.+ 17  Mpe sikoyo nabondeli bino, bólimbisa+ lisumu na ngai kaka mbala oyo mpe bóbondela+ Yehova Nzambe na bino ete alongolela ngai kaka bolɔzi oyo ya liwa.” 18  Bongo alongwaki epai ya Farao, abimi mpe abondelaki Yehova.+ 19  Bongo Yehova abongolaki mopɛpɛ ekómi mopɛpɛ makasi ya wɛsti, mpe yango elongolaki mayoyo mpe ememaki yango na Mbu Motane. Liyoyo ata moko te etikalaki na teritware mobimba ya Ezipito. 20  Nzokande, Yehova atikaki motema ya Farao ekóma makasi,+ mpe atikaki bana ya Yisraele bákende te. 21  Bongo Yehova alobaki na Moize ete: “Sembolá lobɔkɔ na yo na likoló,+ mpo molili ezala na mokili ya Ezipito mpe molili yango ezala lokola eloko oyo ekoki kosimbama.” 22  Na mbala moko, Moize asembolaki lobɔkɔ na ye na likoló, mpe molili tuu ezalaki na mokili mobimba ya Ezipito na boumeli ya mikolo misato.+ 23  Baoyo bazalaki komona baoyo te, mpe moko te kati na bango alongwaki na esika na ye na boumeli ya mikolo misato; kasi mpo na bana nyonso ya Yisraele pole ezalaki na bisika na bango ya kofanda.+ 24  Nsima na yango, Farao abengaki Moize mpe alobaki ete: “Bókende, bósalela Yehova.+ Kaka bampate na bino ná bangɔmbɛ na bino nde ekotikala. Bana na bino ya mike mpe bakoki kokende elongo na bino.”+ 25  Kasi Moize alobaki ete: “Yo moko okopesa mpe na mabɔkɔ na biso bambeka mpe makabo ya kotumba, mpo tosengeli kopesa yango Yehova Nzambe na biso.+ 26  Mpe bibwɛlɛ na biso ekokende na biso elongo.+ Nyama ata moko te ekotikala, mpamba te ezali na kati na yango nde tokozwa oyo tokosalela mpo na kosambela Yehova Nzambe na biso,+ mpe biso moko toyebi te oyo tokopesa mpo na kosambela Yehova tii ntango tokokóma kuna.”+ 27  Kasi Yehova atikaki motema ya Farao ekóma makasi, mpe andimaki te kotika bango bákende.+ 28  Bongo Farao alobaki na ye ete: “Bimá, longwá liboso na ngai!+ Kebá na yo! Koluka komona elongi na ngai lisusu te, mpamba te mokolo okomona elongi na ngai okokufa.”+ 29  Na yango, Moize alobaki ete: “Kaka ndenge olobi. Nakoluka lisusu komona elongi na yo te.”+

Maloba na nse