Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kobima 1:1-22

1  Sikoyo talá bankombo ya bana ya Yisraele oyo bakɔtaki na Ezipito elongo na Yakobo; bayaki moto na moto ná bato ya ndako na ye:+  Rubene,+ Simeone,+ Levi+ ná Yuda,+  Isakare,+ Zebulone+ ná Benyamina,+  Dani+ ná Nafatali,+ Gade+ mpe Ashere.+  Mpe milimo nyonso oyo ebimaki na mokɔngɔ* ya Yakobo+ ezalaki milimo ntuku nsambo (70), kasi Yozefe azalaki na Ezipito banda kala.+  Nsukansuka Yozefe akufaki,+ ná bandeko na ye nyonso ná bato nyonso ya ntango na ye.  Mpe bana ya Yisraele bazalaki kobota mpe babandaki kotondana; mpe bazalaki kaka kokóma mingi mpe kokóma makasi mingi koleka na ndenge moko ya kokamwa mpenza, bongo mokili yango etondaki na bango.+  Na nsima, mokonzi moko ya sika abimaki na Ezipito, oyo ayebaki Yozefe te.+  Mpe abandaki koloba na bato na ye ete: “Talá! bato ya ekólo ya bana ya Yisraele bazali mingi mpe makasi koleka biso.+ 10  Yaká! Tósalela bango mayele,+ mpo bákóma mingi te, noki eya kosalema mpenza ete, soki etumba ekweli biso, bango mpe bakosangana mpenza na baoyo bazali koyina biso, mpe bakobunda na biso mpe bakobima na mokili oyo.” 11  Bongo batyelaki bango bakapita ya kosalisa bango misala ya makasi mpo na konyokola bango ntango bazali komema mikumba na bango ya kilo;+ mpe babandaki kotonga bingumba mpo ezala bisika ya kobombela Farao biloko, elingi koloba, Pitome ná Raamesese.+ 12  Kasi wana bazalaki konyokola bango mingi, bazalaki kaka kokóma mingi mpe bazalaki kaka kopalangana mingi, bongo bayokaki nsɔmɔ mpe mpii mpo na bana ya Yisraele.+ 13  Na yango, Baezipito basalisaki bana ya Yisraele misala ya boombo mpe banyokolaki bango makasi.+ 14  Mpe bazalaki kaka kokómisa bomoi na bango bololo na boombo ya makasi na misala ya pɔtɔpɔtɔ ya lima+ mpe ya briki mpe na misala ya boombo ya lolenge nyonso na bilanga,+ ɛɛ, misala na bango ya boombo ya lolenge nyonso oyo basalisaki bango lokola baombo na konyokoláká bango makasi.+ 15  Na nsima, mokonzi ya Ezipito alobaki na basi babotisi+ oyo bazali Baebre, nkombo ya moko Shifara mpe nkombo ya mosusu Pua, 16  ɛɛ, akómaki kino na koloba ete: “Ntango bokosalisa basi Baebre na kobota mpe ntango bokomona mpenza bango na ebonga ya kobota, soki ezali mwana mobali, bosengeli koboma ye; kasi soki ezali mwana mwasi, asengeli kotikala na bomoi.” 17  Nzokande, babotisi babangaki Nzambe ya solo,+ mpe basalaki te ndenge mokonzi ya Ezipito alobaki na bango,+ kasi bazalaki kotika bana mibali na bomoi.+ 18  Na nsima, mokonzi ya Ezipito abengaki babotisi mpe alobaki na bango ete: “Mpo na nini bosali likambo oyo, ndenge botiki bana mibali na bomoi?”+ 19  Bongo babotisi balobaki na Farao ete: “Mpo basi Baebre bazali te lokola basi Baezipito. Lokola bazali kasakasa, liboso ete mobotisi akɔta epai na bango, basili kobota.” 20  Bongo Nzambe asalelaki basi babotisi malamu;+ mpe bato bazalaki se kokóma ebele mpe kokóma mpenza makasi. 21  Mpe esalemaki boye: lokola babotisi babangaki Nzambe ya solo, na nsima, ye apesaki bango mabota.+ 22  Nsukansuka Farao apesaki bato na ye nyonso etinda ete: “Mwana mobali nyonso oyo abotami sika, bokobwaka ye na ebale Nile, kasi mwana mwasi nyonso, bokotika ye na bomoi.”+

Maloba na nse

Na Ebre, “ebandeli ya ebɛlo.”