Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Hosea 10:1-15

10  “Yisraele azali nzete ya vinyo oyo ezali kobeba.+ Azali kobotabota mbuma mpo na ye moko.+ Lokola mbuma na ye ezali mingi, azali mpe kobakisa bitumbelo.+ Lokola biloko ya mokili na ye ezali kitoko, azali mpe kotɛlɛmisa makonzí kitoko.+  Motema na bango ekómi na bokosi;+ sikoyo bakomema ngambo. “Moto moko akobuka bitumbelo na bango; akopunza makonzí na bango.+  Mpamba te, sikoyo bakoloba ete: ‘Tozali na mokonzi te,+ mpo tobangaki Yehova te. Mpe mokonzi akosalela biso nini?’  “Bazali kobimisa maloba, kolapa bandai ya lokuta,+ kosala kondimana;+ mpe lisambisi ebimi lokola molona ya ngɛngɛ na kati ya banzela ya mikala ya bilanga.+  Bato oyo bafandi na Samaria bakobanga mpo na ekeko ya mwana ya ngɔmbɛ ya Bete-avene;+ mpamba te bato na yango bakolela yango mpenza, ezala mpe banganga-nzambe ya banzambe ya bapaya oyo bazalaki kosepela na yango, mpo na nkembo na yango, mpamba te ekokende na mboka mopaya, mosika na yango.+  Ata ekeko yango mpe, moto moko akokende na yango na Asiri mpo apesa yango likabo na mokonzi monene.+ Efraime akoyoka nsɔni,+ mpe Yisraele ekoyokela toli na yango nsɔni.+  Samaria mpe mokonzi na ye bakobomama mpenza nyɛɛ,+ lokola mwa etape moke likoló ya etando ya mai.  Mpe bisika oyo etombwaná ya Bete-avene,+ lisumu ya Yisraele,+ ekobebisama nyɛɛ. Banzubɛ mpe bansende+ ekomatela bitumbelo na bango.+ Mpe bato bakoloba mpenza na bangomba boye: ‘Bózipa biso!’ mpe na bangomba mike ete: ‘Bókwela biso!’+  “Ee Yisraele, ozali kosala masumu+ banda na mikolo ya Gibea.+ Kuna batɛlɛmaki nyɛɛ. Na Gibea, etumba ya kobunda na bana oyo bazangi boyengebene esilisaki bango te.+ 10  Ntango nakosepela, nakopesa bango mpe disiplini.+ Mpe bato ya bikólo bakosangana mpenza mpo na kotɛmɛla bango ntango bakokangisa bango na mabunga na bango mibale.+ 11  “Mpe Efraime azalaki mwana-ngɔmbɛ ya mwasi oyo balakisá mosala, oyo azalaki kolinga kotutatuta mbuma;+ mpe ngai, nalekaki likoló ya nkingo na ye ya kitoko. Natye moto moko atambwisa Efraime na mosala ya kobalola mabele.+ Yuda azali kobalola mabele;+ Yakobo azali kopanzela+ ye yango. 12  Bómilonela momboto na boyengebene;+ bóbuka mbuma na ndenge oyo eyokani na motema boboto.+ Bómitimwela mabele oyo ebongi na bilanga,+ wana ntango ya koluka Yehova ezali naino, kino akoya+ koteya bino boyengebene.+ 13  “Bino bobaloli mabe ndenge babalolaka mabele.+ Bobuki nde kozanga boyengebene.+ Bolei mbuma ya bokosi,+ mpamba te botye motema na nzela na bino,+ na ebele ya bato na bino ya nguya.+ 14  Mpe yikiyiki ebimi na kati ya bato ya ekólo na yo,+ mpe bingumba nyonso na yo oyo ebatelami makasi ekopunzama,+ lokola kopunza oyo Shalmane apunzaki ndako ya Arabele, na mokolo ya etumba oyo bakatakataki mama pembeni ya bana na ye.+ 15  Ee Betele, bakosala bino ndenge wana, mpo mabe na bino eleki ndelo.+ Na ebandeli ya ntɔngɔ, mokonzi ya Yisraele akobomama solo.”+

Maloba na nse