Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Ezekiele 47:1-23

47  Mpe nsukansuka, azongisaki ngai na esika ya kokɔta na Ndako,+ mpe talá! mai+ ezalaki kobima na nse ya monɔkɔ ya Ndako, epai ya ɛsti,+ mpo liboso ya Ndako ezalaki na ɛsti. Mpe mai ezalaki kokita, euti na nse, na lobɔkɔ ya mobali ya Ndako, na sudi ya etumbelo.  Mpe nsukansuka, abimisaki ngai na nzela ya porte ya nɔrdi+ mpe atambwisaki ngai na nzela ya libándá kino na porte ya libándá oyo etali na ɛsti,+ mpe talá! mai+ ezalaki kotíyola na mopanzi ya lobɔkɔ ya mobali.  Ntango moto yango abimaki na ɛsti, ná nsinga ya komeka na lobɔkɔ na ye,+ amekaki mpe mapeko nkóto moko (1 000) mpe akatisaki ngai mai, mai ezalaki kokóma tii na makɛsi.  Mpe akobaki komeka mapeko nkóto moko (1 000) mpe na nsima akatisaki ngai mai, mai ezalaki kokóma tii na mabɔlɔngɔ. Mpe akobaki komeka mapeko nkóto moko mpe akatisaki ngai—mai ezalaki kokóma tii na loketo.  Mpe akobaki komeka mapeko nkóto moko (1 000). Ezalaki mokɛli oyo nakokaki kokatisa te, mpo mai emataki likoló, mai oyo moto akoki kobɛta, mokɛli moko oyo moto akoki kokatisa te.  Bongo alobaki na ngai boye: “Ee mwana ya moto, omoni yango?” Na nsima atambwisaki ngai mpe azongisaki ngai pembeni ya mokɛli yango.  Ntango nazongaki, ee talá! banzete ezalaki ebele mpenza pembenipembeni ya mokɛli yango, na ngámbo oyo mpe na ngámbo oyo kuna.+  Mpe alobaki na ngai lisusu boye: “Mai oyo ezali kokende na etúká ya ɛsti mpe ekokita mpenza na Araba.+ Mpe ekokóma mpenza na mbu.+ Lokola ezali kokɔtisama na mbu,+ mai na yango mpe ebiki mpenza.  Mpe ekosalema mpenza boye: na esika nyonso oyo mokɛli oyo ekómi monene mbala mibale ekokóma, molimo nyonso ya bomoi oyo etondanaka+ ekozwa bomoi. Mpe ekosalema mpenza boye: mbisi ekozala ebele mpenza, mpo kuna nde mai yango ekokóma mpenza, mpe mai ya mbu ekobika,+ mpe eloko nyonso ekozala na bomoi na esika oyo mokɛli yango ekokóma. 10  “Mpe ekosalema mpenza boye: baluki-mbisi bakotɛlɛma mpenza pene na yango, banda na Ene-gedi+ kino na Ene-eglaime. Esika ya kokaukisa minyama ekozala wana. Mbisi na yango ekozala ndenge na ndenge, lokola mbisi ya Mbu Monene,+ ebele mpenza. 11  “Bisika na yango ya pɔtɔpɔtɔ mpe maziba na yango ezali kuna, mpe yango ekobika te.+ Bakopesa yango mpenza na mungwa.+ 12  “Mpe pembenipembeni ya mokɛli yango, na bokula na yango, na ngámbo oyo mpe na ngámbo oyo kuna, banzete ya ndenge nyonso mpo na bilei ekobima.+ Nkasa na yango ekokauka te,+ mbuma na yango mpe ekosila te.+ Ekobota mbuma ya sika sanza na sanza, mpo mai na yango—ezali kouta nde na esika mosantu mpenza.+ Ya solo, mbuma na yango ekozala mpo na kolya mpe nkasa na yango mpo na kobikisa.”+ 13  Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Oyo nde teritware bokokabola yango libula mpo ezala mokili ya mabota zomi na mibale ya Yisraele, mpe biteni mibale ya mabele ekozala mpo na Yozefe.+ 14  Bongo bino bokozwa mpenza yango libula, moto na moto ndenge moko na ndeko na ye, bokozwa mokili oyo natombolaki lobɔkɔ mpe nalapaki ndai+ ete nakopesa yango bankɔkɔ na bino;+ mpe basengeli kokabolela bino mokili yango libula na nzela ya mbɛsɛ.+ 15  “Mpe talá ndelo ya mokili yango na ngámbo ya nɔrdi, banda na Mbu Monene na nzela oyo ekei na Hetelone,+ ntango moto azali koya na Zedade,+ 16  Hamate,+ Berota,+ Sibraime, oyo ezali kati na ndelo ya Damasi+ ná ndelo ya Hamate; Hazere-hatikone, oyo ezali na ngámbo ya ndelo ya Haurane.+ 17  Mpe ndelo banda na mbu ekozala mpenza Hazare-enone,+ ndelo ya Damasi mpe na nɔrdi—na ngámbo ya nɔrdi, mpe na ndelo ya Hamate.+ Wana nde mopanzi ya nɔrdi. 18  “Mpe mopanzi ya ɛsti ezali banda esika oyo ekaboli Haurane+ ná Damasi,+ mpe Yordani+ kati na Gileade+ ná mokili ya Yisraele; bokozwa mezire banda na ndelo tii na mbu ya ɛsti. Yango nde mopanzi ya ɛsti. 19  “Mpe mopanzi ya sudi ekei na sudi, banda na Tamara+ tii na mai ya Meribate-Kadeshe,+ lobwaku ya mokɛli+ kino na Mbu Monene. Yango nde mopanzi ya sudi, na ngámbo ya Negebe. 20  “Mpe mopanzi ya wɛsti ezali Mbu Monene, banda na ndelo mpe ekei semba tii na esika ya kokɔta na Hamate.+ Yango nde mopanzi ya wɛsti.” 21  “Mpe bokokabola mpenza mokili yango, na mabota yango zomi na mibale ya Yisraele. 22  Mpe ekosalema mpenza boye: bokokabola yango ezala libula mpo na bino+ mpe bato oyo bafandi bapaya na kati na bino,+ baoyo baboti bana na kati na bino. Mpe bakokóma na miso na bino lokola mwana-mboka na kati ya bana ya Yisraele. Bakozwa libula na nzela ya mbɛsɛ elongo na bino na kati ya mabota ya Yisraele.+ 23  Mpe ekosalema mpenza boye: na libota oyo moto oyo afandi mopaya azali kofanda mopaya, kuna nde bokopesa ye libula na ye,” yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.

Maloba na nse