Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Ebandeli 9:1-29

9  Mpe Nzambe apambolaki Noa ná bana na ye mpe alobaki na bango ete: “Bóbota mpe bókóma mingi mpe bótondisa mabele.+  Mpe ekelamu nyonso ya bomoi na mabele, mpe ekelamu nyonso oyo epumbwaka na likoló, ekelamu nyonso oyo elandaka na mabele, mpe mbisi nyonso ya mbu ekokoba kobanga bino mpe kozala na nsɔmɔ na bino. Sikoyo epesami na mabɔkɔ na bino.+  Nyama nyonso oyo etambolaka oyo ezali na bomoi ekoki kozala bilei na bino.+ Ndenge napesaki bino milona, napesi bino yango nyonso.+  Kaka nde bosengeli kolya+ mosuni ná molimo na yango te,+ elingi koloba makila na yango.+  Mpe, lisusu, nakosɛnga makila na bino ya milimo na bino. Nakosɛnga yango na lobɔkɔ ya ekelamu nyonso oyo ezali na bomoi; mpe nakosɛnga molimo ya moto na lobɔkɔ ya moto, na lobɔkɔ ya moto nyonso oyo azali ndeko na ye.+  Moto nyonso oyo asopi makila ya moto, makila na ye moko ekosopama na moto,+ mpo Nzambe asalaki moto na elilingi na ye.  Bino, bóbota mpe bókóma mingi, bótondana na mabele mpe bókóma mingi na kati na yango.”+  Mpe Nzambe alobaki lisusu na Noa mpe na bana na ye elongo na ye ete:  “Mpe talá, ngai nazali kosala kondimana na ngai+ elongo na bino mpe elongo na bana na bino nsima na bino,+ 10  mpe elongo na molimo nyonso ya bomoi oyo ezali elongo na bino, na kati ya bandɛkɛ, na kati ya banyama mpe na kati ya bikelamu nyonso ya bomoi na mabele elongo na bino, banda na oyo nyonso ebimi na masuwa tii na ekelamu nyonso ya bomoi ya mabele.+ 11  Ɛɛ, nazali kosala kondimana na ngai elongo na bino: Mosuni nyonso ekobomama na mpela lisusu te, mpe mpela ekobima lisusu te mpo na kobebisa mabele.”+ 12  Mpe Nzambe abakisaki ete: “Oyo ezali elembo+ ya kondimana oyo nazali kotya kati na ngai ná bino mpe ná molimo nyonso ya bomoi oyo ezali elongo na bino, mpe ekoumela na mabota oyo ekoya mpo na ntango oyo etyami ndelo te. 13  Natye monama+ na ngai na lipata, mpe yango esengeli kozala elembo ya kondimana kati na ngai ná mabele. 14  Mpe ekosalema boye: ntango nakoyeisa lipata likoló ya mabele, monama ekomonana mpenza na lipata. 15  Mpe nakokanisa mpenza kondimana na ngai+ oyo ezali kati na ngai ná bino mpe molimo nyonso ya bomoi, kati na mosuni nyonso;+ mpe mai ekokóma lisusu mpela te mpo na kobebisa mosuni nyonso.+ 16  Mpe monama esengeli kobima na lipata,+ mpe nakomona yango mpenza mpo nakanisa kondimana ya ntango oyo etyami ndelo te+ kati na Nzambe ná molimo nyonso ya bomoi na kati ya bikelamu nyonso ya mosuni oyo ezali na mabele.”+ 17  Mpe Nzambe azongelaki koloba na Noa ete: “Oyo ezali elembo ya kondimana oyo nazali kotya kati na ngai ná mosuni nyonso oyo ezali na mabele.”+ 18  Mpe bana ya Noa+ oyo babimaki na masuwa ezali Seme mpe Kame mpe Yafete. Na nsima Kame abotaki Kanana.+ 19  Bango misato bazalaki bana ya Noa, mpe uta na bango nde bato nyonso ya mabele bapalanganaki epai na epai.+ 20  Bongo Noa abandaki kosala mosala ya bilanga+ mpe abandaki kolona elanga ya vinyo.+ 21  Mpe abandaki komɛla vinyo mpe alangwaki,+ bongo amitikaki bolumbu na kati ya hema na ye. 22  Na nsima Kame,+ tata ya Kanana, amonaki bolumbu ya tata na ye+ mpe akendaki koyebisa bandeko na ye mibale na libándá.+ 23  Na yango, Seme ná Yafete bakamataki elamba+ mpe batyaki yango na mapeka na bango mpe batambolaki na kozongáká nsimansima. Bongo bazipaki bolumbu ya tata na bango, wana bilongi na bango ezalaki kotala epai mosusu, mpe bamonaki bolumbu ya tata na bango te.+ 24  Nsukansuka Noa alamukaki na mpɔngi ya vinyo na ye mpe ayaki koyeba oyo mwana na ye ya nsuka asalaki ye. 25  Na yango alobaki ete: “Kanana alakelama mabe.+ Akóma mpenza nsuka ya baombo ya bandeko na ye.”+ 26  Mpe abakisaki ete:“Yehova, Nzambe ya Seme, apambolama,+Mpe tiká Kanana akóma moombo na ye.+ 27  Tiká Nzambe apesa Yafete esika moko monene,Mpe ye afanda na bahema ya Seme.+ Tiká Kanana akóma mpe moombo na ye.” 28  Mpe Noa aumelaki lisusu na bomoi mbula nkama misato na ntuku mitano (350) nsima ya mpela.+ 29  Na bongo, mikolo nyonso ya Noa ezalaki mbula nkama libwa na ntuku mitano (950) mpe akufaki.+

Maloba na nse