Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Ebandeli 7:1-24

7  Nsima na yango, Yehova alobaki na Noa ete: “Kɔtá yo ná bato nyonso ya ndako na yo+ na masuwa, mpamba te yo nde moto namoni ete ozali moyengebene liboso na ngai kati na bato ya ntango oyo.+  Na nyama nyonso ya pɛto, osengeli kozwa nsambonsambo, ya mobali ná ya mwasi;+ mpe na nyama nyonso oyo ezali pɛto te mibalemibale, ya mobali ná ya mwasi;  lisusu na bikelamu nyonso oyo epumbwaka na likoló, osengeli kozwa nsambonsambo, ya mobali ná ya mwasi,+ mpo na kobatela motindo na yango na bomoi na mabele mobimba.+  Mpo etikali kaka mikolo nsambo nanɔkisa mbula+ na mabele mikolo ntuku minei (40) butu moi;+ mpe nakolongola eloko nyonso oyo ezali na bomoi, oyo nasalaki na etando ya mokili.”+  Mpe Noa abandaki kosala nyonso oyo Yehova apesaki ye mitindo.  Mpe Noa azalaki na mbula nkama motoba (600) ntango mpela eyaki na mabele.+  Bongo Noa akɔtaki na masuwa, ná bana na ye ná mwasi na ye mpe ná basi ya bana na ye elongo na ye, liboso ete mpela eya.+  Na nyama nyonso ya pɛto mpe na nyama nyonso oyo ezali pɛto te mpe na bikelamu nyonso oyo epumbwaka mpe eloko nyonso oyo elandaka na mabele,+  yango ekɔtaki mibalemibale na masuwa epai ya Noa, ya mobali ná ya mwasi, kaka ndenge Nzambe apesaki Noa mitindo. 10  Mpe mikolo nsambo na nsima, esalemaki boye: mpela eyaki likoló ya mabele. 11  Na mbula ya nkama motoba (600) ya bomoi ya Noa, na sanza ya mibale, na mokolo ya zomi na nsambo ya sanza yango, na mokolo yango maziba nyonso ya mai mozindo ya monene ebukanaki mpe baporte ya mai ya likoló efungwamaki.+ 12  Mpe mbula yango ya makasi na mabele eumelaki mikolo ntuku minei (40) butu moi.+ 13  Na mokolo yango mpenza, Noa akɔtaki na masuwa, mpe Seme, Kame ná Yafete, bana ya Noa,+ mpe mwasi ya Noa ná basi misato ya bana na ye bakɔtaki elongo na ye;+ 14  bango ná nyama nyonso ya zamba engebene motindo na yango,+ mpe nyama nyonso ya mboka engebene motindo na yango, mpe nyama mikemike nyonso oyo etambolaka na mabele engebene motindo na yango,+ mpe ekelamu nyonso oyo epumbwaka engebene motindo na yango,+ ndɛkɛ nyonso, ekelamu nyonso oyo ezali na mapapu.+ 15  Mpe ekobaki kokɔta na masuwa epai ya Noa, mibalemibale, ekelamu ya mosuni ya lolenge nyonso oyo nguya ya bomoi ezalaki kosala kati na yango.+ 16  Mpe ekelamu ya mosuni ya lolenge nyonso oyo ezalaki kokɔta, ya mobali ná ya mwasi, ekɔtaki kaka ndenge Nzambe apesaki ye etinda. Nsima na yango, Yehova akangaki porte nsima na ye.+ 17  Mpe mpela eumelaki mikolo ntuku minei (40) likoló ya mabele mpe mai ezalaki kaka komata mpe ebandaki komema masuwa mpe yango ezalaki kotepatepa mosika likoló ya mabele. 18  Mpe mai etondaki mingi mpe ezalaki kaka komata mingi likoló ya mabele, kasi masuwa ezalaki kaka kotambolatambola likoló ya mai.+ 19  Mpe mai ezindisaki mabele kozindisa mpenza, bongo bangomba nyonso ya milai oyo ezalaki na mabele mobimba ezipamaki.+ 20  Mai ezipaki yango kino mapeko zomi na mitano mpe bangomba yango ezipamaki.+ 21  Bongo mosuni nyonso oyo ezalaki kotambola na mabele ekufaki,+ kati na bikelamu oyo epumbwaka mpe kati na banyama ya mboka mpe kati na banyama ya zamba mpe kati na banyama nyonso oyo etondanaka, oyo etondanaki na mabele, mpe bato nyonso.+ 22  Eloko nyonso oyo kati na yango mpema ya nguya ya bomoi ezalaki kosala na zolo na yango, elingi koloba, nyonso oyo ezalaki na mokili, ekufaki.+ 23  Na yango, alongolaki eloko nyonso oyo ezali na bomoi, oyo ezalaki na etando ya mabele, banda na moto tii na nyama, na nyama mosusu oyo etambolaka mpe na ekelamu oyo epumbwaka na likoló, mpe balongolamaki na mabele;+ mpe kaka Noa mpe baoyo bazalaki elongo na ye na kati ya masuwa nde batikalaki na bomoi.+ 24  Mpe mai ezindisaki mabele na boumeli ya mikolo nkama moko na ntuku mitano (150).

Maloba na nse