Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Ebandeli 6:1-22

6  Sikoyo esalemaki boye: ntango bato babandaki kokóma mingi na mabele mpe babotaki bana basi,+  bana ya Nzambe ya solo+ babandaki kotala+ bana basi ya bato, bamonaki ete bazali kitoko; mpe babandaki kozwa basi, elingi koloba, nyonso oyo bango baponaki.  Nsima na yango, Yehova alobaki ete: “Elimo na ngai+ ekokanga motema seko na seko te na makambo ya moto,+ mpo azali se mosuni.+ Na yango, mikolo na ye ekozala mbula nkama moko na ntuku mibale (120).”+  Banefilime bazalaki na mabele na mikolo yango, mpe na nsima na yango, ntango bana ya Nzambe ya solo bakobaki kosangisa nzoto na bana basi ya bato mpe babotelaki bango bana mibali; bango bazalaki bilombe na ntango ya kala, mibali ya lokumu.  Na yango, Yehova amonaki ete mabe ya moto ezalaki mingi na mabele mpe mposa+ nyonso ya makanisi ya motema na ye ezalaki kaka mabe ntango nyonso.+  Mpe Yehova ayokaki mawa+ mpo asalaki bato na mabele, mpe ayokaki mpasi na motema na ye.+  Na bongo Yehova alobaki ete: “Nakolongola na mabele bato oyo ngai nazalisaki,+ banda na moto tii na nyama ya mboka, na nyama mosusu oyo etambolaka mpe na ekelamu oyo epumbwaka na likoló,+ mpamba te nayoki mpenza mawa na ndenge nasalaki bango.”+  Kasi Noa andimamaki na miso ya Yehova.  Oyo ezali lisolo ya Noa. Noa azalaki moyengebene.+ Azalaki na mbeba te kati na bato ya ntango na ye. Noa atambolaki elongo na Nzambe ya solo.+ 10  Nsima ya Ntango, Noa abotaki bana mibali misato, Seme, Kame mpe Yafete.+ 11  Mpe mabele ebebaki na miso ya Nzambe ya solo+ mpe mabele etondaki na mobulu.+ 12  Bongo Nzambe atalaki mabele mpe, talá! yango ebebaki,+ mpamba te moto nyonso na mabele asilaki kobebisa nzela na ye.+ 13  Nsima na yango, Nzambe alobaki na Noa ete: “Nsuka ya ekelamu nyonso ya mosuni eyei liboso na ngai,+ mpamba te mabele etondi na mobulu mpo na bango; mpe talá nazali kobebisa bango ná mabele elongo.+ 14  Salá masuwa na mabaya ya nzete ya gofere.+ Okosala biteni na kati ya masuwa, mpe osengeli kopakola yango gudrɔ+ na kati mpe na libándá. 15  Mpe talá ndenge oyo okosala yango: molai ya masuwa ekozala mapeko+ nkama misato (300), bonene na yango mapeko ntuku mitano (50), mpe bosanda na yango mapeko ntuku misato (30). 16  Okosala tsohare [nsamba; to, lininisa] na masuwa, mpe okosukisa yango na lipeko moko na likoló, mpe okotya esika ya kokɔta na masuwa na mopanzi na yango;+ okosala masuwa yango ezala na eteni ya nse, eteni ya mibale mpe na eteni ya misato. 17  “Mpe talá, ngai nazali koyeisa mpela+ na mabele mpo na kobebisa na nse ya lola ekelamu nyonso ya mosuni oyo nguya ya bomoi+ ezali kosala na kati na yango. Eloko nyonso oyo ezali na mabele ekokufa.+ 18  Mpe nazali mpenza kosala kondimana na ngai elongo na yo; mpe osengeli kokɔta na masuwa, yo ná bana na yo ná mwasi na yo mpe ná basi ya bana na yo elongo na yo.+ 19  Mpe na ekelamu ya mosuni ya lolenge nyonso oyo ezali na bomoi,+ okokɔtisa mibalemibale na yango na masuwa mpo na kobatela yango na bomoi esika moko na yo.+ Ekozala mobali ná mwasi. 20  Na bikelamu oyo epumbwaka engebene mitindo na yango mpe na banyama ya mboka engebene mitindo na yango,+ na banyama mosusu nyonso ya nse engebene mitindo na yango, mibalemibale ekokɔta epai na yo mpo na kobatela yango na bomoi.+ 21  Mpe yo, kamatá lolenge nyonso ya biloko oyo elyamaka;+ mpe osengeli koyanganisa yango epai na yo, mpe esengeli kozala bilei mpo na yo mpe mpo na bikelamu yango.”+ 22  Mpe Noa abandaki kosala nyonso oyo Nzambe apesaki ye mitindo. Asalaki kaka bongo.+

Maloba na nse