Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Ebandeli 50:1-26

50  Bongo Yozefe akweaki na elongi ya tata na ye+ mpe abandaki kolela ye mpe apwɛpwaki ye.+  Nsima na yango, Yozefe apesaki etinda na basaleli na ye, minganga, ete bátya tata na ye nkisi mpo apɔla te.+ Bongo minganga batyaki Yisraele nkisi mpo apɔla te,  mpe bazwaki mikolo ntuku minei (40) mobimba mpo na ye, mpo, na momeseno, bazwaka mikolo mingi boye mpo na kotya moto nkisi mpo apɔla te, mpe Baezipito bakobaki kolela ye, abimisaki mpisoli mikolo ntuku nsambo (70).+  Nsukansuka mikolo ya kolela ye elekaki, mpe Yozefe alobaki na bato ya ndako ya Farao ete: “Sikoyo, soki nandimami na miso na bino,+ nabondeli bino, bóloba na matoi ya Farao ete:  ‘Tata na ngai alapisaki ngai ndai+ ete: “Talá! Ngai oyo nazali kokufa.+ Na lilita na ngai oyo natimolaki na mokili ya Kanana+ mpo na ngai moko nde esika okokunda ngai.”+ Mpe sikoyo, nabondeli yo, tiká namata mpe nakunda tata na ngai, nsima na yango nakozonga.’”  Na yango, Farao alobaki ete: “Matá mpe kundá tata na yo kaka ndenge alapisaki yo ndai.”+  Bongo Yozefe amataki mpo na kokunda tata na ye, mpe basaleli nyonso ya Farao bamataki elongo na ye, mikóló ya bato+ ya ndako na ye mpe mikóló nyonso ya mokili ya Ezipito,  ná bato nyonso ya ndako ya Yozefe ná bandeko na ye mpe bato ya ndako ya tata na ye.+ Kaka bana na bango ya mike mpe bitonga na bango ya bampate mpe bitonga na bango ya bangɔmbɛ nde batikaki na mokili ya Goshene.  Makalo+ ná basoda oyo batambolaka na mpunda bamataki mpe elongo na ye, mpe kaa yango ekómaki na bato ebele. 10  Bongo bakómaki na esika ya kotutatuta mbuma+ na Atade, oyo ezali na etúká ya Yordani,+ mpe kuna balelaki kolela moko monene mpe makasi, mpe asalaki milulu ya lilaka ya tata na ye mikolo nsambo.+ 11  Mpe bato oyo bafandaki na mokili yango, Bakanana, bamonaki milulu yango ya lilaka na esika ya kotutatuta mbuma na Atade, mpe bagangaki ete: “Oyo ezali lilaka moko monene mpo na Baezipito!” Yango wana bapesaki esika yango nkombo Abele-miziraime, oyo ezali na etúká ya Yordani.+ 12  Mpe bana na ye basalelaki ye kaka ndenge apesaki bango etinda.+ 13  Bongo bana na ye bamemaki ye na mokili ya Kanana mpe bakundaki ye na mobenga ya elanga ya Makapela, oyo ezali kotalana na Mamare, elanga oyo Abrahama asombaki epai ya Efrone Mohiti, mpo ezala esika ya kokunda bibembe.+ 14  Nsima na yango, Yozefe azongaki na Ezipito, ye ná bandeko na ye mpe baoyo nyonso bamataki elongo na ye mpo na kokunda tata na ye, nsima ya kokunda tata na ye. 15  Ntango bandeko ya Yozefe bamonaki ete tata na bango akufi, babandaki koloba ete: “Mbala mosusu Yozefe azali kobombela biso nkanda na motema+ mpe akozanga te kozongisela biso mabe nyonso oyo tosalelaki ye.”+ 16  Bongo bakómisaki etinda epai ya Yozefe, na maloba oyo: “Tata na yo apesaki mitindo liboso akufa ete: 17  ‘Talá oyo bokoloba na Yozefe: “Nabondeli yo, mpe nasɛngi yo, limbisá+ botomboki ya bandeko na yo mpe lisumu na bango na ndenge basalelaki yo mabe.”’+ Mpe sikoyo, nabondeli yo, limbisá botomboki ya basaleli ya Nzambe ya tata na yo.”+ Bongo Yozefe abandaki kolela ntango balobaki na ye. 18  Nsima na yango, bandeko na ye mpe bayaki mpe bakweaki liboso na ye mpe balobaki ete: “Biso oyo, tokómi baombo na yo!”+ 19  Bongo Yozefe alobaki na bango ete: “Bóbanga te; mpo ngai nazali nde na esika ya Nzambe?+ 20  Bino bozalaki kokanisa kosala ngai mabe. Nzambe atalelaki yango na ndenge ya malamu mpo asala ndenge asali na mokolo ya lelo: kobatela bato mingi na bomoi.+ 21  Bongo sikoyo bóbanga te. Ngai moko nakokoba kopesa bino mpe bana na bino ya mike bilei.”+ Na yango, abɔndisaki bango mpe alobaki na bango na ndenge ya kokitisa motema. 22  Mpe Yozefe akobaki kofanda na Ezipito, ye ná ndako ya tata na ye; mpe Yozefe aumelaki mbula nkama moko na zomi (110). 23  Mpe Yozefe amonaki bana ya Efraime tii na libota ya misato,+ mpe bana ya Makire,+ mwana ya Manase. Babotamaki na mabɔlɔngɔ+ ya Yozefe. 24  Nsukansuka Yozefe alobaki na bandeko na ye ete: “Ngai oyo nazali kokufa; kasi kozanga ntembe Nzambe akotya likebi na ye epai na bino,+ mpe akolongola bino na mokili oyo mpe akomatisa bino bókende na mokili oyo alapaki ndai epai ya Abrahama, Yisaka mpe Yakobo.”+ 25  Bongo Yozefe alapisaki bana ya Yisraele ndai ete: “Kozanga ntembe Nzambe akotya likebi na ye epai na bino. Na yango, bosengeli komema mikuwa na ngai elongwa na esika oyo.”+ 26  Nsima na yango, Yozefe akufaki wana azalaki na mbula nkama moko na zomi (110); mpe basɛngaki bátya ye nkisi mpo apɔla te,+ mpe atyamaki kati na sanduku na Ezipito.

Maloba na nse