Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Ebandeli 49:1-33

49  Na nsima, Yakobo abengaki bana na ye ya mibali mpe alobaki ete: “Bósangana esika moko mpo ete nayebisa bino makambo oyo ekokómela bino na eleko ya nsuka ya mikolo.  Bóyangana mpe bóyoka, bino bana ya Yakobo, ɛɛ, bóyoka Yisraele tata na bino.+  “Rubene, yo ozali mwana na ngai ya liboso,+ makasi na ngai mpe ebandeli ya nguya na ngai ya kobota,+ moto oyo aleki na lokumu mpe aleki na bokasi.  Ozangaki komipekisa lokola mai, kozala moto ya lokumu te,+ mpo omataki na mbeto ya tata na yo.+ Na Ntango yango, okómisaki mbeto na ngai eloko mpamba.+ Amataki na yango!  “Simeone ná Levi bazali bandeko.+ Bibundeli na bango ya koboma ezali bisaleli ya konyokola.+  Ee molimo na ngai, kokɔta te na etuluku ya baninga na bango ya motema.+ Ee makanisi na ngai, kosangana na lisangá na bango te,+ mpo na nkanda na bango babomaki bato,+ mpe na nko na bango bakataki misisa ya nsima ya mabɔlɔngɔ ya makolo ya nsima ya bangɔmbɛ.  Nkanda na bango elakelama mabe,+ mpo ezali mabe,+ mpe nkɛlɛ na bango, mpo ezalaka makasimakasi.+ Tiká nakabola bango na Yakobo mpe napalanganisa bango na Yisraele.+  “Kasi yo, Yuda,+ bandeko na yo bakokumisa yo.+ Lobɔkɔ na yo ekosimba nkingo ya banguna na yo.+ Bana ya tata na yo bakofukama bilongi na nse liboso na yo.+  Yuda azali mwana-nkɔsi ya mobali.+ Mwana na ngai, okolya nyama mpe okomata mpenza. Agumbamaki, amisembolaki lokola nkɔsi mpe, lokola nkɔsi, nani akomeka kolamwisa ye?+ 10  Lingenda ya bokonzi ekolongwa na Yuda te,+ mpe lingenda ya komanda na kati ya makolo na ye te, kino Shilo akoya;+ mpe bato ya bikólo bakotosa ye.+ 11  Azali kokangisa mpunda na ye oyo ekɔmɛli na nzete ya vinyo mpe mwana ya mpunda na ye ya mwasi na nzete ya vinyo ya kitoko koleka, akosukola mpenza bilamba na ye na kati ya vinyo mpe elamba na ye na kati ya makila ya mbuma ya vinyo.+ 12  Miso na ye ezali motane-moindo mpo na vinyo, mpe mino na ye ezali mpɛmbɛ mpo na miliki. 13  “Zebulone akofanda pembeni ya mbu,+ mpe akozala pene na bokula epai bamasuwa ebwakaka longo;+ mpe ndelo na ye oyo ekei mosika ekozala epai ya Sidone.+ 14  “Isakare+ azali mpunda ya mikuwa makasi, oyo alali na katikati ya mabenga mibale ya kiti ya mpunda. 15  Mpe akomona ete esika ya kopema ezali malamu mpe ete mokili ezali kitoko; mpe akokitisa lipeka na ye mpo na komema biloko ya kilo mpe akokóma moto oyo asalaka mosala makasi ya boombo. 16  “Dani akosambisa bato ya ekólo na ye, lokola moko ya mabota ya Yisraele.+ 17  Tiká Dani azala nyoka pembeni ya balabala, nyoka ya maseke pembeni ya nzela, oyo aswaka matindi ya mpunda, bongo motambwisi na yango akweaka makalekale.+ 18  Nakozela mpenza lobiko epai na yo, Ee Yehova.+ 19  “Kasi Gade, etuluku ya bapunzi bakobunda na ye, nde ye akobunda na baoyo bazali na molɔngɔ nsima.+ 20  “Mampa ekouta na Ashere mpe ekozala mafuta,+ mpe ye akopesa bilei kitokokitoko ya mokonzi.+ 21  “Nafatali+ azali nyama ebengami bishe ya molai. Azali kopesa maloba ya kitoko.+ 22  “Mwana ya nzete oyo ebotaka mbuma,+ Yozefe azali mwana ya nzete oyo ebotaka mbuma pene na liziba ya mai,+ oyo ezali kotinda bitape na yango likoló ya efelo.+ 23  Kasi bato ya litimbo bazalaki se kotungisa ye mpe kobwakela ye makula mpe kobombela ye nkanda na motema.+ 24  Ata bongo litimbo na ye efandaki na esika oyo etɛlɛmi ngwi,+ mpe makasi ya mabɔkɔ na ye ezalaki pɛpɛlɛ.+ Mobateli ya mpate, Libanga ya Yisraele,+ auti na mabɔkɔ ya Oyo na nguya ya Yakobo.+ 25  Ye auti na Nzambe ya tata na yo,+ mpe akosalisa yo;+ mpe azali elongo na Mozwi-ya-Nguya-Nyonso,+ mpe akopambola yo na mapamboli oyo eutaka kuna na likoló,+ na mapamboli ya mai mozindo oyo elali na nse,+ na mapamboli ya mabɛlɛ mpe ya libumu.+ 26  Mapamboli ya tata na yo ekoleka mpenza mapamboli ya bangomba ya seko,+ ekoleka eloko oyo ekembisaka bangomba mike oyo ezali koumela seko.+ Yango ekozala na motó ya Yozefe, ɛɛ na nsɔngɛ ya motó ya moto oyo akabwanaki na bandeko na ye.+ 27  “Benyamina akokoba kopasola lokola mbwa ya zamba.+ Na ntɔngɔ akolya nyama oyo ekangami mpe na mpokwa akokabola biloko oyo epunzami.”+ 28  Bango nyonso wana nde mabota zomi na mibale ya Yisraele, mpe wana nde maloba tata na bango alobelaki bango ntango azalaki kopambola bango. Apambolaki bango moto na moto na lipamboli na ye.+ 29  Nsima na yango, apesaki bango etinda mpe alobaki na bango ete: “Nakoyanganisama na bato na ngai.+ Bókunda ngai esika moko na batata na ngai na mobenga oyo ezali na elanga ya Efrone Mohiti,+ 30  na mobenga oyo ezali na elanga ya Makapela oyo ezali kotalana na Mamare na mokili ya Kanana, elanga oyo Abrahama asombaki epai ya Efrone Mohiti mpo ezala esika ya kokunda bibembe.+ 31  Kuna nde bakundaki Abrahama ná mwasi na ye Sara.+ Kuna nde bakundaki Yisaka ná mwasi na ye Rebeka,+ mpe kuna nde nakundaki Lea. 32  Elanga yango esombamaki mpe mobenga oyo ezali kati na yango ezalaki ya bana ya Hete.”+ 33  Bongo Yakobo asilisaki kopesa bana na ye mitindo. Na nsima azongisaki makolo na ye na mbeto mpe akataki mpema mpe ayanganisamaki na bato na ye.+

Maloba na nse