Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Ebandeli 47:1-31

47  Na yango, Yozefe ayaki kopesa Farao nsango mpe alobaki ete:+ “Tata na ngai ná bandeko na ngai ná bitonga na bango ya bampate mpe bitonga na bango ya bangɔmbɛ mpe nyonso oyo bazali na yango bayei, bauti na mokili ya Kanana, mpe talá bazali na mokili ya Goshene.”+  Mpe akamataki mibali mitano kati na bandeko na ye nyonso, mpo alakisa bango na Farao.+  Bongo Farao alobaki na bandeko na ye ete: “Mosala nini bosalaka?”+ Na bongo, balobaki na Farao ete: “Basaleli na yo bazali babateli ya mpate,+ biso ná bankɔkɔ na biso.”+  Nsima na yango, balobaki na Farao ete: “Toyei kofanda bapaya na mokili oyo,+ mpamba te matiti ya koleisa bibwɛlɛ ezali te mpo na etonga oyo basaleli na yo bazali na yango,+ mpo nzala ezali makasi na mokili ya Kanana.+ Mpe sikoyo, tobondeli yo, tiká basaleli na yo báfanda na mokili ya Goshene.”+  Na yango, Farao alobaki na Yozefe ete: “Tata na yo ná bandeko na yo bayei awa epai na yo.  Mokili ya Ezipito ezali na mabɔkɔ na yo.+ Fandisá tata na yo ná bandeko na yo na esika oyo eleki malamu na mokili oyo.+ Tiká bango báfanda na mokili ya Goshene,+ mpe soki oyebi ete ezali na mibali ya mpiko kati na bango,+ osengeli kotya bango bakapita ya bibwɛlɛ na ngai.”+  Bongo Yozefe akɔtisaki Yakobo tata na ye mpe alakisaki ye na Farao, mpe Yakobo apambolaki Farao.+  Bongo Farao alobaki na Yakobo ete: “Mikolo ya mbula ya bomoi na yo ezali boni?”  Na bongo, Yakobo alobaki na Farao ete: “Mikolo ya mbula oyo nafandi mopaya ezali mbula nkama moko na ntuku misato (130).+ Mikolo ya mbula ya bomoi na ngai ezali moke mpe ya mpasi,+ mpe yango ekómi te lokola mikolo ya mbula ya bomoi ya batata na ngai, na mikolo oyo bafandaki bapaya.”+ 10  Nsima na yango, Yakobo apambolaki Farao mpe abimaki, alongwe liboso ya Farao.+ 11  Bongo Yozefe afandisaki tata na ye ná bandeko na ye mpe apesaki bango mabele na mokili ya Ezipito, na esika oyo eleki malamu na mokili yango, na mokili ya Ramesese,+ kaka ndenge Farao apesaki etinda. 12  Mpe Yozefe akobaki kopesa mampa na tata na ye ná bandeko na ye mpe na bato nyonso ya ndako ya tata na ye,+ engebene motángo ya bana mike.+ 13  Bongo mampa ezalaki te na mokili mobimba, mpamba te nzala ezalaki makasi mingi;+ mpe mokili ya Ezipito ná mokili ya Kanana elɛmbaki na nzala.+ 14  Mpe Yozefe azalaki kokɔngɔla mbongo nyonso oyo ezalaki na mokili ya Ezipito mpe na mokili ya Kanana mpo na mbuma ya kosala farini oyo bato bazalaki kosomba;+ mpe Yozefe azalaki komema mbongo yango na ndako ya Farao. 15  Ntango mbongo ya mokili ya Ezipito mpe mokili ya Kanana esilaki, mpe Baezipito nyonso babandaki koya epai ya Yozefe, koloba ete: “Pesá biso mampa!+ Mpo na nini tókufa liboso na yo, mpo mbongo esili?”+ 16  Bongo Yozefe alobaki ete: “Bópesa bibwɛlɛ na bino mpe ngai nakopesa bino mampa na esika ya bibwɛlɛ na bino, soki mbongo esili.” 17  Mpe babandaki koyela Yozefe bibwɛlɛ na bango; mpe Yozefe azalaki kopesa bango mampa na esika ya bafarasa na bango mpe bibwɛlɛ ya etonga ya bampate mpe bibwɛlɛ ya etonga ya bangɔmbɛ mpe bampunda,+ mpe azalaki kopesa bango mampa na esika ya bibwɛlɛ na bango nyonso na boumeli ya mbula yango. 18  Nsukansuka mbula yango ekómaki na nsuka na yango, mpe babandaki koya epai na ye na mbula oyo elandaki mpe koloba na ye ete: “Tokobombela nkolo na ngai likambo yango te, kasi mbongo mpe ebele ya nyama ya mboka esili kopesama epai ya nkolo na ngai.+ Eloko etikali liboso ya nkolo na ngai ezali kaka nzoto na biso mpe mabele na biso.+ 19  Mpo na nini tókufa na miso na yo,+ biso ná mabele na biso? Sombá biso ná mabele na biso mpo na mampa,+ mpe biso ná mabele na biso tokokóma baombo ya Farao; mpe pesá biso mboto mpo tóbika mpe tókufa te mpe mabele na biso etikala mpamba te.”+ 20  Bongo Yozefe asombelaki Farao mokili mobimba ya Ezipito,+ mpamba te Baezipito batɛkaki moto na moto elanga na ye, mpo nzala ekangaki bango makasi; mpe mokili yango ekómaki ya Farao. 21  Nzokande bato, alongolaki bango mpe akɔtisaki bango na bingumba banda na nsuka ya teritware moko ya Ezipito kino na nsuka na yango mosusu.+ 22  Kaka mabele ya banganga-nzambe nde asombaki te,+ mpamba te bilei ya banganga-nzambe ezalaki kouta epai ya Farao mpe bazalaki kolya bilei na bango oyo Farao azalaki kopesa bango.+ Yango wana batɛkaki mabele na bango te.+ 23  Bongo Yozefe alobaki na bato ete: “Talá, lelo nasombi bino ná mabele na bino mpo na Farao. Mboto yango oyo mpo na bino, mpe bosengeli kolona yango na mabele.+ 24  Ntango yango ekobota mbuma,+ bokopesa Farao moko ya bandambo mitano,+ kasi bandambo minei ekozala mboto na bino mpo na elanga mpe bilei ya kolya mpo na bino mpe mpo na baoyo bazali na bandako na bino mpe mpo na bana na bino ya mike.”+ 25  Na bongo, balobaki ete: “Obateli bomoi na biso.+ Tiká tóndimama na miso ya nkolo na ngai, mpe tokokóma baombo ya Farao.”+ 26  Mpe Yozefe abimisaki mobeko oyo ezali tii lelo mpo na mabele ya Ezipito, ete Farao azwaka moko ya bandambo mitano. Kaka mabele ya banganga-nzambe, etuluku oyo etyamá pembeni, nde ekómaki ya Farao te.+ 27  Mpe Yisraele akobaki kofanda na mokili ya Ezipito, na mokili ya Goshene;+ mpe bafandaki na mokili yango mpe babotaki mpe bakómaki mingi mpenza.+ 28  Mpe Yakobo aumelaki na mokili ya Ezipito mbula zomi na nsambo, bongo mikolo ya Yakobo, mbula ya bomoi na ye, ezalaki mbula nkama moko na ntuku minei na nsambo (147).+ 29  Nsukansuka mokolo ya liwa ya Yisraele ekómaki pene.+ Bongo abengaki mwana na ye Yozefe mpe alobaki na ye ete: “Sikoyo, soki nandimami na miso na yo, nabondeli yo, tyá lobɔkɔ na yo na nse ya ebɛlɔ na ngai,+ mpe osengeli komonisela ngai motema boboto mpe bosembo.+ (Nabondeli yo, kokunda ngai na Ezipito te.)+ 30  Mpe nasengeli kolala esika moko na batata na ngai,+ mpe osengeli komema ngai nalongwa na Ezipito mpe kokunda ngai na lilita na bango.”+ Na yango, alobaki ete: “Ngai moko nakosala ndenge yo olobi.” 31  Bongo alobaki ete: “Lapelá ngai ndai.” Mpe alapelaki ye ndai.+ Na yango, Yisraele afukamaki elongi na motó ya mbeto.+

Maloba na nse