Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Ebandeli 44:1-34

44  Na nsima, apesaki mobali oyo azalaki kokamba ndako na ye+ mitindo ete: “Tondisá bilei na basaki ya mibali oyo na ndenge bakoki komema mpe tyá mbongo ya moto na moto na monɔkɔ ya saki na ye.+  Kasi osengeli kotya kɔpɔ na ngai, kɔpɔ ya palata, na monɔkɔ ya saki ya mwana oyo ya nsuka mpe mbongo ya mbuma na ye ya kosala farini.” Asalaki kaka ndenge oyo Yozefe alobaki.+  Ntango ntɔngɔ etanaki, batikaki mibali yango bákende,+ bango ná bampunda na bango.  Babimaki na engumba bakei. Bakómaki naino mosika te ntango Yozefe alobaki na mobali oyo azalaki kokamba ndako na ye ete: “Tɛlɛmá! Landá mibali wana mpe salá nyonso ozwa bango mpe lobá na bango ete: ‘Mpo na nini bozongisi mabe mpo na malamu?+  Oyo ezali te eloko nkolo na ngai amɛlaka na yango mpe oyo, na nzela na yango, ayebaka kotánga bilembo ya makambo oyo ekoya?+ Likambo bosali ezali likambo moko ya mabe.’”  Nsukansuka azwaki bango mpe alobelaki bango maloba yango.  Kasi balobaki na ye ete: “Mpo na nini nkolo na ngai azali koloba maloba ya boye? Ekoki kosalema ata moke te ete basaleli na yo básala likambo ya ndenge wana.  Kutu, mbongo oyo tokutaki na monɔkɔ ya basaki na biso na mokili ya Kanana tozongiselaki yo yango.+ Bongo, ndenge nini tokoki koyiba palata to wolo na ndako ya nkolo na yo?+  Kati na baombo na yo, moto oyo bakokuta ye na yango abomama, biso mpe tókóma baombo ya nkolo na ngai.”+ 10  Na bongo, alobaki ete: “Boye esalema kaka ndenge bolobi.+ Bongo moto oyo bakokuta ye na yango akokóma moombo na ngai,+ kasi bino bokozala na likambo te.” 11  Na yango, bakitisaki nokinoki moto na moto saki na ye mpe bafungolaki moto na moto saki na ye. 12  Mpe abandaki koluka malamumalamu. Abandaki na mwana ya liboso mpe asukisaki na mwana ya nsuka. Nsukansuka bakutaki kɔpɔ na saki ya Benyamina.+ 13  Bongo bapasolaki bilamba na bango+ mpe bamatisaki moto na moto mokumba na ye likoló ya mpunda na ye mpe bazongaki na engumba. 14  Mpe Yuda+ ná bandeko na ye bakɔtaki na ndako ya Yozefe; ye azalaki naino kuna; bongo bakweaki na nse liboso na ye.+ 15  Bongo Yozefe alobaki na bango ete: “Likambo nini oyo bosali? Boyebaki te ete moto lokola ngai nakoki koyeba kotánga bilembo ya makambo oyo ekoya?”+ 16  Na yango, Yuda agangaki ete: “Tokoyebisa nkolo na ngai nini? Tokoloba nini? Mpe ndenge nini tokomonisa ete tozali bayengebene?+ Nzambe ya solo amoni libunga ya baombo na yo.+ Talá tozali baombo ya nkolo na ngai,+ biso ná moto oyo kɔpɔ emonani na lobɔkɔ na ye!” 17  Kasi, alobaki ete: “Ekoki kosalema te ete nasala bongo!+ Moto oyo kɔpɔ emonani na lobɔkɔ na ye, ye nde akokóma moombo na ngai.+ Nde bino bamosusu, bómata na kimya epai ya tata na bino.”+ 18  Bongo Yuda apusanaki pene na ye mpe alobaki ete: “Nabondeli yo, nkolo na ngai, nabondeli yo, tiká moombo na yo aloba liloba moko na matoi ya nkolo na ngai,+ mpe kotika te ete nkanda na yo+ engalela moombo na yo, mpamba te yo ozali lokola Farao.+ 19  Nkolo na ngai atunaki baombo na ye ete: ‘Bozali na tata to na ndeko?’ 20  Bongo tolobaki na nkolo na ngai ete: ‘Tozali na tata oyo akómi mobange mpe na mwana moko ya bobange na ye, mwana ya nsuka.+ Kasi ndeko na ye akufá mpe atikalá kaka ye moko mwana ya mama na ye,+ mpe tata na ye alingaka ye mpenza.’ 21  Nsima na yango, olobaki na baombo na yo ete: ‘Bókita na ye epai na ngai mpo ete namona ye na miso na ngai.’+ 22  Kasi tolobaki na nkolo na ngai ete: ‘Mwana mobali yango akoki te kotika tata na ye. Soki atiki tata na ye, tata na ye akokufa mpenza.’+ 23  Bongo olobaki na baombo na yo ete: ‘Soki ndeko na bino ya nsuka akiti elongo na bino te, bokomona elongi na ngai lisusu te.’+ 24  “Mpe esalemaki boye: tomataki epai ya moombo na yo tata na ngai mpe toyebisaki ye maloba ya nkolo na ngai. 25  Na nsima, tata na biso alobaki ete: ‘Bózonga, bósombela biso mwa ndambo ya bilei.’+ 26  Kasi tolobaki ete: ‘Tokoki kokita te. Soki ndeko na biso ya nsuka azali elongo na biso tokokita, mpamba te tokomona elongi ya mobali yango te soki ndeko na biso ya nsuka azali elongo na biso te.’+ 27  Bongo moombo na yo tata na ngai alobaki na biso ete: ‘Bino moko boyebi malamu ete mwasi na ngai abotelaki ngai kaka bana mibale ya mibali.+ 28  Na nsima, moko akendá, atiká ngai mpe nagangaki ete: “Aa, apasolami mpenza bitenibiteni!”+ mpe namoni ye lisusu te tii lelo. 29  Soki bokolongola mpe oyo ete miso na ngai emonaka ye te mpe soki likama ya liwa ekweli ye, bokokitisa mpenza nsuki na ngai ya mpɛmbɛ, na mpasi na Nkunda.’*+ 30  “Mpe sikoyo, Ntango nakokóma epai ya moombo na yo tata na ngai mpe mwana oyo azali elongo na biso te, lokola molimo ya tata ekangani na molimo ya mwana oyo,+ 31  ekosalema mpenza boye: ntango kaka akomona ete mwana oyo azali te, akokufa kaka, mpe baombo na yo bakokitisa nsuki mpɛmbɛ ya moombo na yo, tata na biso, na mawa na Nkunda.* 32  Mpo moombo na yo akómaki ndanga+ ya mwana oyo Ntango nyonso oyo akozala mosika na tata na ye, na maloba oyo: ‘Soki nazangi kozongisela yo ye, wana nasaleli tata na ngai lisumu mpo na libela.’+ 33  Na bongo, nabondeli yo, tiká moombo na yo atikala na esika ya mwana oyo lokola moombo epai ya nkolo na ngai, mpe mwana amata elongo na bandeko na ye.+ 34  Mpo ndenge nini nakoki komata epai ya tata na ngai mpe mwana mobali yango azala elongo na ngai te, kozanga ete namona mpasi oyo ekozwa tata na ngai?”+

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.
To, “Sheole.” Talá Ap 4.