Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Ebandeli 4:1-26

4  Bongo Adama asangisaki nzoto na mwasi na ye Eva mpe azwaki zemi.+ Na nsima abotaki Kaina+ mpe alobaki ete: “Naboti mobali na lisalisi ya Yehova.”+  Na nsima abotaki mpe ndeko na ye Abele.+ Mpe Abele akómaki mokɛngɛli ya bampate,+ kasi Kaina akómaki moloni ya bilanga.+  Mpe esalemaki boye: nsima ya mwa ntango, Kaina amemelaki Yehova+ likabo ya mbuma ya bilanga.+  Kasi Abele mpe amemaki bana ya liboso+ ya banyama ya etonga na ye, ɛɛ ná biteni na yango ya mafutamafuta.+ Wana Yehova azalaki kondima Abele ná likabo na ye,+  andimaki ata moke te Kaina ná likabo na ye.+ Bongo Kaina ayokaki nkanda makasi,+ mpe elongi na ye ekangamaki.  Na yango Yehova alobaki na Kaina ete: “Mpo na nini oyoki nkanda makasi mpe mpo na nini elongi na yo ekangami?  Soki obandi kosala makambo ya malamu, okondimama te?+ Kasi soki osali makambo ya malamu te, lisumu ebatami na monɔkɔ ya ndako na yo, mpe ezali na mposa ya kokanga yo;+ mpe yo, okokoka kolonga yango?”+  Nsima na yango Kaina alobaki na ndeko na ye Abele ete: “Yaká tókende na bilanga.” Na bongo, esalemaki boye: ntango bazalaki na bilanga, Kaina akwelaki ndeko na ye Abele mpe abomaki ye.+  Na nsima, Yehova alobaki na Kaina ete: “Wapi ndeko na yo Abele?”+ mpe ye alobaki ete: “Nayebi te. Ngai nde mokɛngɛli ya ndeko na ngai?”+ 10  Na yango alobaki ete: “Osali nini? Yoká! Makila ya ndeko na yo ezali kobelela ngai uta na mabele.+ 11  Mpe sikoyo olakelami mabe, nabengani yo na mabele+ oyo efungoli monɔkɔ na yango mpo na koyamba makila ya ndeko na yo oyo lobɔkɔ na yo esopi.+ 12  Ntango okolona biloko na mabele, yango ekobotela yo te na ndenge esengeli.+ Okobanda koyengayenga mpe kokimakima na mabele.”+ 13  Na yango Kaina alobaki na Yehova ete: “Etumbu mpo na libunga na ngai eleki monene mingi, nakokoka komema yango te. 14  Talá, lelo oyo ozali kobengana ngai na etando ya mokili oyo mpe nakobombana mpo namonana te liboso ya elongi na yo;+ mpe nasengeli koyengayenga+ mpe kokimakima na mabele, mpe ezali solo ete moto oyo akomona ngai akoboma ngai.”+ 15  Na yango, Yehova alobaki na ye ete: “Yango wana moto oyo akoboma Kaina bakozongisela ye mpenza mabe mbala nsambo.”+ Na bongo Yehova atyelaki Kaina elembo ete moto oyo akomona ye aboma ye te.+ 16  Na yango Kaina alongwaki liboso ya elongi ya Yehova+ mpe akendaki kofanda na “mokili ya moto oyo akimá,” na ɛsti ya Edene. 17  Na nsima Kaina asangisaki nzoto na mwasi na ye+ mpe azwaki zemi mpe abotaki Enoka. Bongo abandaki kotonga engumba moko mpe apesaki engumba yango nkombo ya mwana na ye Enoka.+ 18  Na nsima Enoka abotaki Irade. Mpe Irade abotaki Mehuyaele, mpe Mehuyaele abotaki Metushaele, mpe Metushaele abotaki Lameke. 19  Mpe Lameke azwaki basi mibale. Nkombo ya oyo ya liboso Ada mpe nkombo ya oyo ya mibale Zila. 20  Na nsima Ada abotaki Yabale. Ye azalaki nkɔkɔ ya baoyo bafandaka na bahema+ mpe bazalaka na bibwɛlɛ.+ 21  Mpe nkombo ya ndeko na ye Yubale. Azalaki nkɔkɔ ya baoyo nyonso bayebi kobɛta nzɛnzɛ+ mpe piololo.+ 22  Zila, ye mpe abotaki Tubale-kaina, motuli ya biloko ya motako mpe ya bibende ya lolenge nyonso.+ Mpe ndeko mwasi ya Tubale-kaina ezalaki Naama. 23  Na yango Lameke abongiselaki basi na ye Ada ná Zila maloba oyo: “Bóyoka mongongo na ngai, bino basi ya Lameke;Bótya litoi na maloba na ngai:Nabomaki moto mpo azokisaki ngai,Ɛɛ, elenge mobali mpo abɛtaki ngai. 24  Soki mpo na Kaina mabe esengeli kozongisama mbala nsambo,+Boye mpo na Lameke mbala ntuku nsambo na nsambo (77).” 25  Mpe Adama asangisaki lisusu nzoto na mwasi na ye mpe mwasi na ye abotaki mwana mobali mpe apesaki ye nkombo Sete,+ mpamba te, ye alobaki ete: “Nzambe apesi ngai mwana* mosusu na esika ya Abele, mpo Kaina abomaki ye.”+ 26  Sete abotaki mpe mwana mobali mpe apesaki ye nkombo Enoshe.+ Na ntango yango babandaki kobelela nkombo ya Yehova.+

Maloba na nse

Lil., “momboto.”