Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Ebandeli 39:1-23

39  Nzokande bakitaki na Yozefe na Ezipito,+ mpe Potifare,+ mosali ya Farao, kapita ya basoda oyo bakɛngɛlaka ye, Moezipito, asombaki ye na lobɔkɔ ya Bayishimaele,+ oyo bakitaki na ye kuna.  Ata bongo Yehova azalaki elongo na Yozefe, yango wana akómaki kolonga na makambo na ye+ mpe akómaki kotambwisa makambo ya ndako ya nkolo na ye, Moezipito.  Mpe nkolo na ye amonaki ete Yehova azalaki elongo na ye mpe ete likambo nyonso oyo azalaki kosala Yehova azalaki kolongisa yango na lobɔkɔ na ye.  Mpe Yozefe azalaki kaka kondimama na miso na ye mpe azalaki kaka kosalela ye, bongo atyaki ye atambwisa ndako na ye,+ mpe biloko na ye nyonso, apesaki yango na lobɔkɔ na ye.  Mpe esalemaki boye: banda ntango oyo atyaki ye atambwisa ndako na ye mpe atyaki biloko na ye nyonso na mabɔkɔ na ye, Yehova azalaki kaka kopambola ndako ya Moezipito yango mpo na Yozefe, mpe lipamboli ya Yehova ezalaki likoló ya nyonso oyo azalaki na yango na ndako mpe na elanga.+  Nsukansuka, atikaki biloko na ye nyonso na lobɔkɔ ya Yozefe;+ mpe azalaki koyeba te eloko nini azalaki na yango, longola kaka mampa oyo azalaki kolya. Lisusu, Yozefe azalaki kitoko mingi, na nzoto mpe na elongi.  Bongo nsima ya makambo wana, esalemaki boye: mwasi ya nkolo na ye abandaki kotyela Yozefe miso+ mpe koloba ete: “Lalá na ngai.”+  Kasi azalaki koboya+ mpe koloba na mwasi ya nkolo na ye ete: “Talá nkolo na ngai azali koyeba te eloko nini nazali na yango na ndako, mpe eloko na ye nyonso, apesi yango na lobɔkɔ na ngai.+  Na ndako oyo, ezali na moto moko te oyo aleki ngai, mpe ye aboyeli ngai ata eloko moko te longola kaka yo, mpo ozali mwasi na ye.+ Bongo ndenge nini nakoki kosala mabe monene boye mpe kosalela mpenza Nzambe lisumu?”+ 10  Bongo esalemaki boye: wana azalaki koloba na Yozefe mokolo na mokolo, ayokelaki ye ata moke te ete alala pembeni na ye, mpo na kozala elongo na ye.+ 11  Kasi esalemaki boye: na mokolo oyo, ndenge moko na mikolo mosusu, akɔtaki na ndako mpo na kosala mosala na ye, mpe moto moko te kati na bato oyo basalaka na ndako azalaki na kati.+ 12  Bongo asimbaki ye makasi na elamba na ye,+ mpe alobaki ete: “Lalá na ngai!”+ Kasi atikaki elamba na ye na lobɔkɔ na ye mpe akimaki mpe abimaki libándá.+ 13  Bongo esalemaki boye: ntango mwasi yango amonaki ete atiki elamba na ye na lobɔkɔ na ye mpo akima libándá, 14  abandaki kobelela bato oyo basalaka na ndako na ye mpe koloba na bango ete: “Talá! Ayeli biso mobali oyo, Moebre, mpo na kokómisa biso eloko ya kosɛka. Ayei epai na ngai mpo na kolala na ngai, kasi nabandaki koganga na makasi nyonso ya mongongo na ngai.+ 15  Mpe esalemaki boye: ntango kaka ayokaki ete natomboli mongongo na ngai mpe nabandi kobelela, ye atikaki elamba na ye pembeni na ngai mpe akimaki abimi libándá.” 16  Nsima na yango, atyaki elamba na ye pembeni na ye tii ntango nkolo na ye ayaki na ndako na ye.+ 17  Bongo alobelaki ye kaka maloba yango ete: “Mosaleli Moebre oyo omemelaki biso ayaki epai na ngai mpo na kokómisa ngai eloko ya kosɛka. 18  Kasi esalemaki boye: ntango kaka natombolaki mongongo na ngai mpe nabandaki kobelela, ye atikaki elamba na ye pembeni na ngai mpe akimaki libándá.”+ 19  Esalemaki boye: Ntango kaka nkolo na ye ayokaki maloba ya mwasi na ye, oyo alobelaki ye ete: “Boye na boye nde mosaleli na yo asalaki ngai,” nkanda na ye engalaki.+ 20  Bongo nkolo ya Yozefe azwaki ye mpe akɔtisaki ye na ndako ya bolɔkɔ, esika oyo bato ya bolɔkɔ ya mokonzi bazalaki kokangama, mpe atikalaki kuna na ndako ya bolɔkɔ.+ 21  Atako bongo, Yehova azalaki kaka elongo na Yozefe mpe azalaki komonisela ye motema boboto mpe kosala ete andimama na miso ya kapita-mokonzi ya ndako ya bolɔkɔ.+ 22  Bongo kapita-mokonzi ya ndako ya bolɔkɔ apesaki bato nyonso ya bolɔkɔ oyo bazalaki na ndako ya bolɔkɔ na lobɔkɔ ya Yozefe; mpe eloko nyonso oyo bazalaki kosala kuna, ezali ye nde moto azalaki kotinda bango básala yango.+ 23  Kapita-mokonzi ya ndako ya bolɔkɔ azalaki kotala eloko ata moko te oyo ezalaki na lobɔkɔ na ye, mpamba te Yehova azalaki elongo na Yozefe mpe oyo ye azalaki kosala, Yehova azalaki kolongisa yango.+

Maloba na nse