Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Ebandeli 38:1-30

38  Na ntango yango, esalemaki boye: wana Yuda alongwaki epai ya bandeko na ye akiti, atɛlɛmisaki hema na ye pene na mobali moko, Moadulame;+ nkombo na ye Hira.  Mpe kuna Yuda amonaki mwana mwasi ya Mokanana+ moko boye, oyo nkombo na ye Shua. Bongo akamataki ye mpe asangisaki na ye nzoto.  Mpe azwaki zemi. Na nsima abotaki mwana mobali mpe apesaki ye nkombo Ere.+  Azwaki lisusu zemi. Na nsima, abotaki mwana mobali mpe apesaki ye nkombo Onane.  Lisusu, abotaki mwana mobali mpe apesaki ye nkombo Shela. Ntango abotaki ye, Yuda azalaki na Akazibe.+  Na nsima, Yuda azwelaki Ere mwana na ye ya liboso mwasi, mpe nkombo na ye Tamara.+  Kasi Ere, mwana ya liboso ya Yuda, azalaki mabe na miso ya Yehova;+ yango wana Yehova abomaki ye.+  Na yango, Yuda alobaki na Onane ete: “Sangisá nzoto na mwasi ya ndeko na yo mpe salá na ye libala ya bosɛmɛki mpe botelá ndeko na yo bana.”+  Kasi Onane ayebaki ete bana yango bakozala ya ye te;+ mpe esalemaki boye: ntango azalaki kosangisa nzoto na mwasi ya ndeko na ye, azalaki kosopa malome na ye na mabele mpo abotela ndeko na ye bana te.+ 10  Likambo oyo asalaki ezalaki mabe na miso ya Yehova;+ yango wana abomaki mpe ye.+ 11  Bongo Yuda alobaki na Tamara mwasi ya mwana na ye ete: “Lokola okómi mwasi oyo mobali akufá, fandá na ndako ya tata na yo kino Shela mwana na ngai akokola.”+ Mpo alobaki na motema ete: “Mbala mosusu ye mpe akokufa lokola bandeko na ye.”+ Na yango, Tamara akendaki mpe akobaki kofanda na ndako ya tata na ye.+ 12  Bongo nsima ya mikolo mingi, mwasi ya Yuda,+ mwana ya Shua, akufaki; mpe eleko ya kolela oyo Yuda alelaki ekómaki na nsuka.+ Nsima na yango, amataki, elongo na moninga na ye Hira Moadulame,+ epai ya bakati-nsuki ya bampate na ye, na Timina.+ 13  Bongo bayebisaki Tamara ete: “Talá bokilo na yo azali komata na Timina mpo na kokata bampate na ye nsuki.”+ 14  Na yango, alongolaki bilamba na ye ya mwasi oyo mobali akufá mpe amizipaki litambala ya monene mpe abombaki elongi mpe afandaki na esika ya kokɔta na Enaime, oyo ezali na balabala oyo ekei na Timina. Mpo amonaki ete Shela akoli, kasi apesamaki te epai na ye mpo azala mwasi na ye.+ 15  Ntango Yuda amonaki ye, na mbala moko akanisaki ete azali mwasi ya ndumba,+ mpamba te azipaki elongi na ye.+ 16  Bongo akendaki epai na ye, na pembeni ya balabala mpe alobaki ete: “Nabondeli yo, tiká nasangisa nzoto na yo.”+ Mpo ayebaki te ete ye nde mwasi ya mwana na ye.+ Nzokande, alobaki ete: “Okopesa ngai nini mpo osangisa nzoto na ngai?”+ 17  Na yango, alobaki ete: “Nakotinda mwana-ntaba oyo nakozwa na etonga.” Kasi ye alobaki ete: “Okopesa ndanga nini kino okotinda yango?”+ 18  Mpe abakisaki ete: “Ndanga nini napesa yo?” bongo ye alobaki ete: “Lopɛtɛ na yo ya kotya kashɛ+ mpe nsinga na yo mpe lingenda na yo oyo ezali na lobɔkɔ na yo.” Bongo apesaki ye yango mpe asangisaki nzoto na ye, bongo azwaki zemi. 19  Nsima na yango, atɛlɛmaki akei mpe alongolaki litambala ya monene oyo amizipaki mpe alataki bilamba ya mwasi oyo mobali akufá.+ 20  Mpe Yuda atindaki mwana-ntaba na lobɔkɔ ya moninga na ye Moadulame+ mpo azwa ndanga oyo ezalaki na lobɔkɔ ya mwasi yango, kasi amonaki ye te. 21  Mpe abandaki kotunatuna mibali ya esika na ye ete: “Wapi mwasi ya ndumba ya tempelo, oyo azalaki na Enaime, na pembeni ya balabala?” Kasi bazalaki koloba ete: “Mwasi ya ndumba ya tempelo ata moko te+ azalaka na esika oyo.” 22  Nsukansuka, azongaki epai ya Yuda mpe alobaki ete: “Namoni ye te, mpe lisusu, mibali ya esika yango balobi ete: ‘Mwasi ya ndumba ya tempelo ata moko te azalaka na esika oyo.’” 23  Bongo Yuda alobaki ete: “Azwa biloko yango, noki tokotyolama.+ Ngai natindaki mwana-ntaba oyo, kasi yo omonaki ye te.” 24  Nzokande esalemaki boye: soki sanza misato na nsima, bayaki koyebisa Yuda ete: “Tamara mwasi ya mwana na yo asali bondumba,+ mpe talá azwi zemi+ na bondumba na ye.” Na yango, Yuda alobaki ete: “Bóbimisa ye libándá mpe atumbama.”+ 25  Wana bazalaki kobimisa ye libándá, atindaki maloba epai ya bokilo na ye ete: “Mobali oyo azali nkolo ya biloko oyo, ye nde atye ngai zemi.”+ Mpe abakisaki ete: “Nabondeli yo, talá+ malamumalamu soki biloko oyo ezali ya nani: lopɛtɛ ya kotya kashɛ mpe nsinga mpe lingenda.”+ 26  Bongo Yuda atalaki yango malamumalamu mpe alobaki ete:+ “Ye azali moyengebene koleka ngai,+ mpo napesaki ye Shela mwana na ngai te.”+ Mpe asangisaki na ye nzoto lisusu te nsima na yango.+ 27  Bongo esalemaki boye: wana akómaki na ntango ya kobota, ɛɛ, talá mapasa bazalaki na libumu na ye. 28  Lisusu, esalemaki boye: na ntango azalaki kobota, moko asembolaki lobɔkɔ na ye, mpe na mbala moko mwasi mobotisi asimbaki lobɔkɔ mpe akangaki yango eteni ya elamba ya motane, mpe alobaki ete: “Oyo abimaki liboso.” 29  Nsukansuka, esalemaki boye: ntango kaka mwana yango abendaki lobɔkɔ na ye, ɛɛ, talá ndeko na ye nde abimaki, mpe mwasi mobotisi agangaki ete: “Likambo nini oyo yo osali, yo moko opasoli nzela?” Yango wana bapesaki ye nkombo Pereze.+ 30  Mpe nsima na yango, ndeko na ye, oyo eteni ya elamba ya motane ezalaki na lobɔkɔ na ye, abimaki mpe bapesaki ye nkombo Zera.+

Maloba na nse