Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Ebandeli 37:1-36

37  Mpe Yakobo akobaki kofanda na mokili ya bisika oyo tata na ye afandaki mopaya,+ na mokili ya Kanana.+  Oyo ezali lisolo ya Yakobo. Yozefe,+ wana azalaki na mbula zomi na nsambo, azalaki kobatela bampate ya etonga elongo na bandeko na ye,+ mpe, lokola azalaki elenge, azalaki elongo na bana ya Bila+ mpe bana ya Zilipa,+ basi ya tata na ye. Bongo Yozefe amemelaki tata na bango nsango mabe ya makambo na bango.+  Mpe Yisraele azalaki kolinga Yozefe mingi koleka bana na ye mosusu nyonso,+ mpamba te ye azalaki mwana ya bobange na ye; mpe atindaki básalela ye elamba moko molai ya nzelanzela, lokola simisi.+  Ntango bandeko na ye bamonaki ete tata na bango azali kolinga ye mingi koleka bandeko na ye nyonso, babandaki koyina ye,+ mpe bazalaki lisusu koloba na ye na boboto te.+  Nsima na yango, Yozefe alɔtaki ndɔtɔ mpe ayebisaki yango bandeko na ye,+ mpe mpo na yango bayinaki ye lisusu.  Mpe alobaki lisusu na bango ete: “Nabondeli bino, bóyoka ndɔtɔ oyo nalɔti.+  Talá tozalaki kokanga maboke ya matiti ya mbuma ya kosala farini na katikati ya elanga, mpe talá liboke na ngai ya matiti ya mbuma ya kosala farini etɛlɛmaki mpe etikalaki alima, mpe talá maboke na bino ya matiti ya mbuma ya kosala farini ezingaki mpe egumbamelaki liboke na ngai ya matiti ya mbuma ya kosala farini.”+  Mpe bandeko na ye babandaki koloba na ye ete: “Yo okozala mpenza mokonzi na biso?+ to, Yo okoyangela mpenza biso?”+ Yango wana bayinaki ye lisusu koleka mpo na bandɔtɔ na ye mpe mpo na maloba na ye.  Nsima na yango, alɔtaki ndɔtɔ mosusu, mpe ayebisaki yango bandeko na ye na maloba oyo: “Talá nalɔti ndɔtɔ mosusu, mpe talá moi ná sanza mpe minzoto zomi na moko ezalaki kogumbamela ngai.”+ 10  Bongo ayebisaki yango tata na ye mpe bandeko na ye, mpe tata na ye abandaki kopamela ye mpe koloba na ye ete:+ “Ndɔtɔ oyo olɔti elimboli nini? Ngai ná mama na yo mpe bandeko na yo tokoya mpenza kogumbamela yo tii na nse?” 11  Mpe bandeko na ye bakómaki koyokela ye zuwa,+ kasi tata na ye abatelaki liloba yango.+ 12  Bongo bandeko na ye bakendaki koleisa etonga ya tata na bango pene na Shekeme.+ 13  Nsima ya mwa Ntango, Yisraele alobaki na Yozefe ete: “Bandeko na yo bazali kobatela bitonga pene na Shekeme, boye te? Yaká, natinda yo epai na bango.” Na yango, alobaki na ye ete: “Ngai oyo!”+ 14  Bongo alobaki na ye ete: “Nabondeli yo, kende. Talá soki bandeko na yo bazali malamu mpe soki etonga ezali malamu, mpe zongá kopesa ngai nsango.”+ Na yango, na lobwaku ya patatalu ya Hebrone+ atikaki ye akende, mpe akendaki na Shekeme. 15  Na nsima, mobali moko akutaki ye mpe talá azalaki koyengayenga na esobe. Bongo mobali yango atunaki ye ete: “Ozali koluka nini?” 16  Na yango, alobaki ete: “Nazali koluka bandeko na ngai. Nabondeli yo, yebisá ngai, epai wapi bazali kobatela bitonga?” 17  Mpe mobali yango abakisaki ete: “Balongwe awa, mpamba te nayokaki bango bazali koloba ete: ‘Tókende na Dotane.’” Na bongo, Yozefe alandaki bandeko na ye mpe akutaki bango na Dotane. 18  Bongo bamonaki ye na mwa mosika, mpe liboso ete akóma pene na bango, babandaki kosalela ye likita mpo na koboma ye.+ 19  Bongo balobanaki ete: “Talá! Molɔti-ndɔtɔ+ yango ye wana azali koya. 20  Mpe sikoyo, bóya tóboma ye mpe tóbwaka ye na moko ya mabulu ya mai;+ mpe tokoloba ete nyama mabe moko ya zamba elei ye.+ Bongo tótala soki bandɔtɔ na ye ekosuka boni.” 21  Ntango Rubene ayokaki likambo yango, alukaki ndenge ya kobikisa ye na lobɔkɔ na bango.+ Bongo alobaki ete: “Tóboma molimo na ye te.”+ 22  Mpe Rubene alobaki lisusu na bango ete: “Bósopa makila te.+ Bóbwaka ye na libulu oyo ya mai, oyo ezali na esobe mpe bósala ye mabe te.”+ Mokano na ye ezalaki ya kobikisa ye na lobɔkɔ na bango mpo na kozongisa ye epai ya tata na ye. 23  Bongo esalemaki boye: ntango kaka Yozefe akómaki epai ya bandeko na ye, balongolaki Yozefe elamba na ye ya molai, ɛɛ, elamba molai ya nzelanzela oyo alataki;+ 24  nsima na yango, bazwaki ye mpe babwakaki ye na libulu yango ya mai.+ Na Ntango yango, libulu yango ezalaki mpamba; mai ezalaki na kati te. 25  Na nsima, bafandaki mpo na kolya mampa.+ Ntango batombolaki miso na bango bamonaki, ɛɛ, talá molɔngɔ ya ebele ya Bayishimaele+ oyo bazalaki na nzela bauti na Gileade, mpe bakamela na bango ezalaki komema ladanume mpe balsame mpe mposo ya nzete oyo ebimisaka mpaka,+ bazalaki kokita na yango na Ezipito. 26  Na yango, Yuda alobaki na bandeko na ye ete: “Litomba nini tokozwa soki tobomi ndeko na biso mpe tobombi makila na ye?+ 27  Bóya tótɛka ye epai ya Bayishimaele,+ mpe tósala ye mabe te.+ Kutu, ye azali ndeko na biso, makila* moko na biso.” Na bongo, bayokelaki ndeko na bango.+ 28  Na Ntango yango mibali, Bamidiane oyo basalaka mombongo,+ bazalaki koleka. Na yango, babendaki Yozefe mpe batombolaki ye, abimi na libulu yango ya mai+ mpe na nsima batɛkaki Yozefe epai ya Bayishimaele na shekele ya palata ntuku mibale (20).+ Nsukansuka, bango bamemaki Yozefe na Ezipito. 29  Na nsima, Rubene azongaki na libulu yango ya mai mpe talá Yozefe azalaki na kati ya libulu yango ya mai te. Na yango, apasolaki bilamba na ye.+ 30  Ntango azongaki epai ya bandeko na ye, agangaki ete: “Mwana alimwe! Mpe ngai—ngai nakosuka wapi?”+ 31  Nzokande, bango bakamataki elamba molai ya Yozefe mpe babomaki ntaba moko ya mobali mpe bazindisaki elamba yango ya molai na makila mbala mingi.+ 32  Nsima na yango, batindaki elamba yango ya molai mpe bakómisaki yango epai ya tata na bango mpe balobaki ete: “Talá eloko oyo tokuti. Tobondeli yo, talá+ soki yango ezali elamba molai ya mwana na yo to te.”+ 33  Mpe abandaki kotala yango mpe agangaki ete: “Ezali elamba molai ya mwana na ngai! Nyama mabe moko ya zamba elei ye!+ Yozefe apasolami mpenza bitenibiteni!”+ 34  Na yango, Yakobo apasolaki bilamba na ye mpe alataki ngɔtɔ na loketo mpe alelaki mwana na ye mikolo mingi.+ 35  Mpe bana na ye nyonso ya mibali mpe bana na ye nyonso ya basi batɛlɛmaki mpo na kobɔndisa ye,+ kasi azalaki koboya kobɔndisama mpe azalaki koloba ete:+ “Mpo nakokita na Nkunda* na kolela mwana na ngai!” Mpe tata na ye azalaki kaka kolela ye. 36  Nzokande, Bamidiane batɛkaki ye na Ezipito epai ya Potifare, mosali ya Farao,+ kapita ya basoda oyo bakɛngɛlaka ye.+

Maloba na nse

Lil., “mosuni.”
To, “Sheole.” Talá Ap 4.