Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Ebandeli 36:1-43

36  Mpe oyo ezali lisolo ya Esau, elingi koloba, Edome.+  Esau azwaki basi na ye kati na bana basi ya Kanana:+ Ada+ mwana ya Elone Mohiti+ mpe Oholibama+ mwana ya Ana, mwana ya mwana ya Zibeone Mohivi,  mpe Basemate,+ mwana ya Yishimaele, ndeko mwasi ya Nebayote.+  Mpe Ada abotelaki Esau Elifaze, mpe Basemate abotaki Rewele,  mpe Oholibama abotaki Yeushe ná Yalame mpe Kora.+ Bango bazali bana mibali ya Esau oyo ye abotaki na mokili ya Kanana.  Nsima na yango, Esau akamataki basi na ye mpe bana na ye ya mibali mpe bana na ye ya basi mpe milimo nyonso ya ndako na ye mpe etonga na ye mpe banyama na ye mosusu nyonso mpe bomɛngo na ye nyonso,+ oyo azwaki na mokili ya Kanana, mpe akendaki na mokili moko mosika na Yakobo ndeko na ye,+  bakokaki kofanda esika moko te, mpamba te biloko na bango ekómaki mingi mpenza mpe mokili ya bisika oyo bafandaki bapaya ezalaki kokoka te kopesa bango bilei mpo na bitonga na bango.+  Bongo Esau abandaki kofanda na etúká ya ngombangomba ya Seire.+ Esau nde Edome.+  Mpe oyo ezali lisolo ya Esau tata ya Edome na etúká ya ngombangomba ya Seire.+ 10  Nkombo ya bana mibali ya Esau yango oyo: Elifaze mwana ya Ada, mwasi ya Esau; Rewele mwana ya Basemate, mwasi ya Esau.+ 11  Mpe bana mibali ya Elifaze bango oyo: Temane,+ Omare, Zefo ná Gatame mpe Kenaze.+ 12  Mpe Timina+ akómaki makango ya Elifaze, mwana ya Esau. Na nsima, ye abotelaki Elifaze Amaleke.+ Bango nde bana ya Ada, mwasi ya Esau. 13  Bana mibali ya Rewele bango oyo: Nahate ná Zera, Shama ná Miza.+ Bango nde bazalaki bana ya Basemate,+ mwasi ya Esau. 14  Mpe baoyo bazalaki bana mibali ya Oholibama mwana mwasi ya Ana, mwana mwasi ya mwana ya Zibeone, mwasi ya Esau, mpo abotelaki Esau Yeushe ná Yalame mpe Kora.+ 15  Basheiki+ kati na bana mibali ya Esau bango oyo: Bana ya Elifaze, mwana ya liboso ya Esau: Sheiki Temane,+ sheiki Omare, sheiki Zefo, sheiki Kenaze, 16  sheiki Kora, sheiki Gatame, sheiki Amaleke. Bango bazali basheiki ya Elifaze+ na mokili ya Edome. Bango bazali bana ya Ada. 17  Bana mibali ya Rewele, mwana ya Esau, bango oyo: Sheiki Nahate, sheiki Zera, sheiki Shama, sheiki Miza. Bango bazali basheiki ya Rewele na mokili ya Edome.+ Bango bazali bana ya Basemate mwasi ya Esau. 18  Nsukansuka bana mibali ya Oholibama, mwasi ya Esau bango oyo: Sheiki Yeushe, sheiki Yalame, sheiki Kora. Bango bazali basheiki ya Oholibama mwana mwasi ya Ana, mwasi ya Esau. 19  Bango bazali bana mibali ya Esau, mpe bango bazali basheiki na bango. Ye nde Edome.+ 20  Bana mibali ya Seire Mohori, bato oyo bafandaki na mokili yango, bango oyo:+ Lotane ná Shobale ná Zibeone ná Ana+ 21  ná Dishone ná Ezere mpe Dishane.+ Bango bazali basheiki ya Mohori, bana ya Seire, na mokili ya Edome. 22  Mpe bana mibali ya Lotane bango oyo: Hori mpe Hemame; mpe ndeko mwasi ya Lotane ezalaki Timina.+ 23  Mpe bana mibali ya Shobale bango oyo: Alavane ná Manahate ná Ebala, Shefo mpe Oname. 24  Mpe bana mibali ya Zibeone bango oyo: Aiya ná Ana. Ana oyo nde akutaki maziba ya mai ya mɔtɔ na esobe ntango azalaki kobatela bampunda ya Zibeone tata na ye.+ 25  Mpe bana ya Ana bango oyo: Dishone mpe Oholibama mwana mwasi ya Ana. 26  Mpe bana mibali ya Dishone bango oyo: Hemedane ná Eshibane ná Yitrane mpe Kerane.+ 27  Bana mibali ya Ezere bango oyo: Bilane ná Zaavane mpe Akane. 28  Bana mibali ya Dishane bango oyo: Uze ná Arane.+ 29  Basheiki ya Mohori bango oyo: Sheiki Lotane, sheiki Shobale, sheiki Zibeone, sheiki Ana, 30  sheiki Dishone, sheiki Ezere, sheiki Dishane.+ Bango bazali basheiki ya Mohori na kolanda basheiki na bango na mokili ya Seire. 31  Sikoyo, oyo ezali bakonzi oyo bayangelaki na mokili ya Edome+ liboso ete mokonzi ata moko ayangela bana ya Yisraele.+ 32  Bela mwana mobali ya Beore ayangelaki na Edome,+ mpe nkombo ya engumba na ye ezalaki Dinaba. 33  Ntango Bela akufaki, Yobabe mwana mobali ya Zera moto ya Bozera+ abandaki koyangela na esika na ye.+ 34  Ntango Yobabe akufaki, Hushame moto ya mokili ya Batemane+ abandaki koyangela na esika na ye.+ 35  Ntango Hushame akufaki, Hadade mwana mobali ya Bedade, oyo alongaki Bamidiane+ na mokili ya Moabe,+ abandaki koyangela na esika na ye, mpe nkombo ya engumba na ye ezalaki Avite.+ 36  Ntango Hadade akufaki, Samala moto ya Masireka abandaki koyangela na esika na ye.+ 37  Ntango Samala akufaki, Shaule moto ya Rehobote na Ebale abandaki koyangela na esika na ye.+ 38  Ntango Shaule akufaki, Baala-hanane mwana mobali ya Akabore abandaki koyangela na esika na ye.+ 39  Ntango Baala-hanane mwana mobali ya Akabore akufaki, Hadare abandaki koyangela na esika na ye; mpe nkombo ya engumba na ye ezalaki Pau, mpe nkombo ya mwasi na ye Mehetabele mwana ya Matrede mwana mwasi ya Mezahabe.+ 40  Na bongo, nkombo ya basheiki ya Esau engebene mabota na bango, engebene bisika na bango, na kolanda nkombo na bango, yango oyo: Sheiki Timina, sheiki Alava, sheiki Yetete,+ 41  sheiki Oholibama, sheiki Ela, sheiki Pinone,+ 42  sheiki Kenaze, sheiki Temane, sheiki Mibizare,+ 43  sheiki Magadiele, sheiki Irame. Bango bazali basheiki ya Edome+ na kolanda bisika na bango ya kofanda na mokili oyo ezalaki ya bango.+ Oyo nde Esau tata ya Edome.+

Maloba na nse