Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Ebandeli 34:1-31

34  Sikoyo Dina mwana mwasi ya Lea,+ oyo ye abotelaki Yakobo, amesanaki kokende kotala+ bana basi ya mokili yango.+  Mpe Shekeme mwana ya Hamore Mohivi,+ nkumu moko ya mokili yango, amonaki ye mpe na nsima azwaki ye mpe alalaki na ye mpe abebisaki ye.+  Mpe molimo na ye ebandaki kokangama na Dina mwana ya Yakobo, mpe alingaki elenge mwasi yango mingi mpe azalaki koloba na elenge mwasi yango na ndenge ya kondimisa ye.  Nsukansuka, Shekeme alobaki na Hamore tata na ye ete:+ “Zwelá ngai elenge mwasi oyo azala mwasi na ngai.”+  Mpe Yakobo ayokaki ete Shekeme akómisi Dina mwana na ye mbindo. Mpe bana na ye ya mibali bazalaki na etonga na ye na esobe;+ mpe Yakobo afandaki nyɛɛ tii Ntango bazongaki.+  Na nsima, Hamore, tata ya Shekeme, akendaki epai ya Yakobo kosolola na ye.+  Mpe bana ya Yakobo, Ntango kaka bayokaki likambo yango, balongwaki na esobe bayei; mpe mibali yango bazokaki na mitema na bango mpe bayokaki nkanda makasi,+ mpamba te ye asalelaki Yisraele likambo moko ya bozoba mpe ya nsɔni na ndenge alalaki na mwana ya Yakobo,+ nzokande likambo ya ndenge wana esengelaki kosalema te.+  Mpe Hamore asololaki na bango na maloba oyo: “Molimo ya Shekeme mwana na ngai ekangami na mwana na bino ya mwasi.+ Nabondeli bino, bópesa ye mwana yango azala mwasi na ye,+  mpe bósala kondimana ya libala elongo na biso.+ Bokopesa biso bana na bino ya basi, mpe bokozwa bana na biso ya basi.+ 10  Mpe bokofanda elongo na biso, mpe mokili oyo ekozala ya bino. Bófanda mpe bósala mombongo kati na yango mpe bózwa esika kati na yango.”+ 11  Mpe Shekeme alobaki na tata ya Dina mpe na bandeko na ye ete: “Tiká nandimama na miso na bino, mpe eloko nini oyo bokoloba na ngai napesa, nakopesa yango. 12  Bómatisa mpenza mbongo ya libala mpe likabo oyo bokosɛnga ngai,+ mpe nakondima kopesa ndenge oyo bokoloba na ngai; nde bino bópesa ngai elenge mwasi oyo azala mwasi na ngai.” 13  Mpe bana ya Yakobo bayanolaki Shekeme mpe Hamore tata na ye na bokosi mpe balobaki bongo mpo akómisaki Dina ndeko na bango ya mwasi mbindo.+ 14  Mpe balobaki na bango ete: “Tokoki ata moke te kosala likambo ya ndenge wana, kopesa ndeko na biso ya mwasi epai ya mobali oyo azali na mosutu,+ mpo yango ezali likambo ya nsɔni epai na biso. 15  Tokoki kondima bino kaka soki bokokisi lisɛngami oyo: bino bókóma lokola biso, na kokatáká mobali nyonso kati na bino ngenga.+ 16  Na ndenge yango, tokopesa bino bana basi na biso, mpe tokozwa bana basi na bino, mpe tokofanda elongo na bino mpe tokokóma moto moko.+ 17  Kasi soki boyokeli biso te mpe bokatami ngenga te, boye tokozwa mwana na biso ya mwasi mpe tokokende.” 18  Bongo maloba na bango emonanaki malamu na miso ya Hamore mpe na miso ya Shekeme, mwana ya Hamore,+ 19  mpe elenge mobali yango aumelaki te kokokisa lisɛngami yango,+ mpamba te asepelaki na mwana mwasi ya Yakobo mpe ye azalaki moto oyo alekaki na lokumu+ na ndako mobimba ya tata na ye.+ 20  Na bongo, Hamore mpe Shekeme mwana na ye bakendaki na porte ya engumba na bango mpe babandaki koloba na mibali ya engumba na bango+ ete: 21  “Mibali oyo balingi biso tózala na kimya.+ Na yango, tiká bango báfanda na mokili oyo mpe básala mombongo kati na yango, mpo mokili yango ezali mpenza monene mpe ekokoka bango.+ Tokoki kozwa bana na bango ya basi bázala basi na biso mpe tokoki kopesa bango bana na biso ya basi.+ 22  Kaka soki tokokisi lisɛngami oyo nde mibali yango bakondima kofanda elongo na biso mpo tókóma moto moko: mobali nyonso kati na biso akatama ngenga ndenge bango bakatamá ngenga.+ 23  Boye biloko na bango mpe bomɛngo na bango mpe bibwɛlɛ na bango nyonso, ekozala nde ya biso te?+ Tiká kaka tóndima bango mpo báfanda elongo na biso.”+ 24  Bongo baoyo nyonso bazalaki kobima na porte ya engumba na ye bayokelaki Hamore mpe Shekeme mwana na ye, mpe mibali nyonso bakatamaki ngenga, baoyo nyonso bazalaki kobima na porte ya engumba na ye. 25  Kasi, esalemaki boye: na mokolo ya misato, ntango bayokaki mpasi,+ bana mibale ya Yakobo, Simeone ná Levi,+ bandeko mibali ya Dina,+ bakamataki moto na moto mopanga na ye mpe bakendaki na engumba kozanga ete bato báyeba mpe babomaki mobali nyonso.+ 26  Mpe babomaki Hamore ná Shekeme mwana na ye na mopanga.+ Bongo bakamataki Dina na ndako ya Shekeme mpe babimaki.+ 27  Bana mibali mosusu ya Yakobo bakwelaki mibali oyo bazokaki mpota ya liwa mpe bapunzaki engumba yango mpamba te bakómisaki ndeko na bango ya mwasi mbindo.+ 28  Bakamataki bitonga na bango ya bampate mpe bitonga na bango ya bangɔmbɛ mpe bampunda na bango mpe oyo ezalaki na engumba mpe oyo ezalaki na esobe.+ 29  Mpe bamemaki biloko na bango nyonso ya kobikela mpe bakangaki bana na bango nyonso ya mike mpe basi na bango, mpe bapunzaki nyonso oyo ezalaki na kati ya bandako.+ 30  Na yango, Yakobo alobaki na Simeone mpe na Levi+ ete: “Bomemeli ngai mpasi na ndenge bokómisi ngai eloko ya nsolo mabe epai ya bato oyo bafandi na mokili oyo,+ epai ya Bakanana mpe Baperizi; lokola ngai nazali kaka na bato ya kotánga,+ soki bango bakosangana mpenza mpo na kobunda na ngai mpe kokwela ngai, bakosilisa ngai ná ndako na ngai nyɛɛ.” 31  Bongo balobaki ete: “Esengelaki nde básala ndeko na biso ya mwasi lokola mwasi ya ndumba?”+

Maloba na nse