Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Ebandeli 33:1-20

33  Na nsima, Yakobo atombolaki miso mpe amonaki, talá Esau azali koya, ye ná mibali nkama minei (400).+ Na yango, akabolaki bana epai ya Lea mpe epai ya Rashele mpe epai ya basaleli na ye mibale ya basi,+  mpe atyaki basaleli na ye ya basi ná bana na bango liboso+ mpe Lea ná bana na ye nsima na bango+ mpe Rashele ná Yozefe na nsuka na bango.+  Mpe ye moko alekaki liboso na bango mpe agumbamaki tii na nse mbala nsambo kino akómaki pene na ndeko na ye.+  Mpe Esau apotaki mbangu mpo na kokutana na ye,+ ayambaki ye,+ akweaki na nkingo na ye, apwɛpwaki ye, mpe babandaki kolela.  Na nsima, atombolaki miso mpe amonaki basi ná bana mpe alobaki ete: “Banani oyo bazali elongo na yo?” bongo ye alobaki ete: “Ezali bana oyo Nzambe akabeli mosaleli na yo.”+  Bongo basaleli ya basi bapusanaki liboso, bango ná bana na bango, mpe bagumbamaki;  Lea mpe apusanaki liboso, ná bana na ye, mpe bagumbamaki, mpe Yozefe apusanaki liboso, ná Rashele, mpe bagumbamaki.+  Bongo alobaki ete: “Olingi kosala nini na etuluku nyonso oyo ya basali-mobembo oyo nakutani na bango?”+ Na yango alobaki ete: “Ezali mpo nandimama na miso ya nkolo na ngai.”+  Bongo Esau alobaki ete: “Nazali na yango ebele mpenza, ndeko na ngai.+ Tiká oyo ya yo etikala ya yo.” 10  Kasi, Yakobo alobaki ete: “Te, nabondeli yo. Soki mpenza nandimami na miso na yo,+ ndimá likabo ya lobɔkɔ na ngai, ezali mpo na ntina wana nde nabongisaki yango, mpo namoni elongi na yo lokola nde namoni elongi ya Nzambe, na ndenge oyambi ngai na esengo.+ 11  Nabondeli yo, ndimá likabo oyo ezali lipamboli na ngai, oyo namemeli yo,+ mpo Nzambe andimi ngai mpe mpo nazali na eloko nyonso.”+ Mpe akobaki kobondela ye, bongo andimaki yango.+ 12  Nsima na yango, alobaki ete: “Tiká tósimba nzela mpe tókende, mpe ngai nakende liboso na yo.” 13  Kasi alobaki na ye ete: “Nkolo na ngai ayebi ete bana bazali motau mpe nazali na bampate mpe bangɔmbɛ oyo ezali komɛlisa,+ mpe soki batambwisi yango nokinoki mpenza na mokolo moko, boye etonga mobimba ekokufa.+ 14  Nabondeli yo, tiká nkolo na ngai aleka liboso ya mosaleli na ye, kasi ngai nakoba mobembo malɛmbɛmalɛmbɛ na ndenge etonga+ oyo ezali liboso na ngai ezali kotambola mpe na ndenge bana bazali kotambola+ kino nakokóma epai ya nkolo na ngai na Seire.”+ 15  Bongo Esau alobaki ete: “Nabondeli yo, tiká natikela yo ndambo ya bato oyo bazali elongo na ngai.” Na yango, alobaki ete: “Mpo na nini bongo? Tiká ngai nandimama na miso ya nkolo na ngai.”+ 16  Bongo na mokolo yango Esau asimbaki nzela azongi na Seire. 17  Mpe Yakobo asimbaki nzela akei na Sukote,+ mpe amitongelaki ndako mpe asalaki mwa bandako ya matiti mpo na etonga na ye.+ Yango wana apesaki esika yango nkombo Sukote. 18  Na nsima, Yakobo akómaki malamu na engumba Shekeme,+ oyo ezali na mokili ya Kanana,+ nsima ya kouta na Padane-arame;+ mpe atyaki kaa, etalani na engumba yango. 19  Na nsima, asombaki eteni ya elanga, epai atɛlɛmisaki hema na ye, na lobɔkɔ ya bana ya Hamore tata ya Shekeme, na ntalo ya mbongo ya ebende nkama moko (100).+ 20  Nsima na yango, atongaki etumbelo na esika wana mpe abengaki yango Nzambe, Nzambe ya Yisraele.+

Maloba na nse