Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Ebandeli 30:1-43

30  Ntango Rashele amonaki ete aboteli Yakobo mwana te, Rashele ayokelaki ndeko na ye ya mwasi zuwa mpe abandaki koloba na Yakobo ete:+ “Pesá ngai bana, soki bongo te nakozala lokola mwasi oyo akufá.”+ 2  Na yango, nkanda ya Yakobo engalelaki Rashele mpe alobaki ete:+ “Ngai nazali na esika ya Nzambe, oyo akangi mbuma ya libumu na yo?”+  Bongo alobaki ete: “Talá Bila+ moombo na ngai ya mwasi ye oyo. Sangisá nzoto na ye, mpo abota na mabɔlɔngɔ na ngai mpe ngai, ɛɛ ngai, nazwa bana na nzela na ye.”+  Na yango, apesaki ye Bila mosaleli na ye mpo azala mwasi na ye, mpe Yakobo asangisaki nzoto na ye.+  Mpe Bila azwaki zemi mpe na nsima abotelaki Yakobo mwana mobali.+  Bongo Rashele alobaki ete: “Nzambe asambisi likambo na ngai,+ lisusu ayoki mpe mongongo na ngai, na ndenge apesi ngai mwana mobali.” Yango wana apesaki ye nkombo Dani.+  Mpe Bila, mosaleli ya Rashele azwaki zemi lisusu mpe na nsima abotelaki Yakobo mwana mobali ya mibale.  Bongo Rashele alobaki ete: “Nabundi ná ndeko na ngai líbanda moko ya makasi. Mpe nalongi!” Na bongo, apesaki ye nkombo Nafatali.+  Ntango Lea amonaki ete atiki kobota, akamataki Zilipa mosaleli na ye mpe apesaki ye na Yakobo mpo azala mwasi na ye.+ 10  Na nsima Zilipa, mosaleli ya Lea, abotelaki Yakobo mwana mobali. 11  Bongo Lea alobaki ete: “Oyo nde libaku malamu!” Na bongo, apesaki ye nkombo Gade.+ 12  Nsima na yango Zilipa, mosaleli ya Lea, abotelaki Yakobo mwana mobali ya mibale. 13  Bongo Lea alobaki ete: “Oyo nde esengo nazali na yango! Mpo bana basi bakotánga ngai moto ya esengo.”+ Bongo apesaki ye nkombo Ashere.+ 14  Bongo Rubene+ akendaki kotambola na mikolo ya kobuka mbuma ya blé+ mpe amonaki mbuma ya mandragɔre na esobe. Bongo amemelaki yango Lea mama na ye. Na nsima, Rashele alobaki na Lea ete: “Nabondeli yo, pesá ngai mwa mbuma ya mandragɔre ya mwana na yo.”+ 15  Na yango, alobaki na ye ete: “Omoni yango likambo moke, na ndenge ozwá mobali na ngai,+ mpo ete sikoyo ozwa mpe mbuma ya mandragɔre ya mwana na ngai?” Bongo Rashele alobaki ete: “Yango wana, ye akolala na yo butu ya lelo mpo na kofuta mbuma ya mandragɔre ya mwana na yo.” 16  Ntango Yakobo azalaki kouta na esobe na mpokwa,+ Lea akendaki kokutana na ye mpe alobaki ete: “Okosangisa nzoto nde na ngai, mpamba te nazwi yo na lifuti ya mbuma ya mandragɔre ya mwana na ngai.” Na yango, alalaki na ye butu wana.+ 17  Mpe Nzambe ayokelaki Lea; azwaki zemi mpe na nsima abotelaki Yakobo mwana mobali ya mitano.+ 18  Bongo Lea alobaki ete: “Nzambe apesi ngai lifuti ya moto oyo asali mosala, mpamba te napesaki mosaleli na ngai ya mwasi epai ya mobali na ngai.” Bongo apesaki ye nkombo Isakare.+ 19  Mpe Lea azwaki zemi lisusu mpe na nsima abotelaki Yakobo mwana mobali ya motoba.+ 20  Bongo Lea alobaki ete: “Nzambe apesi ngai, ɛɛ, apesi ngai likabo moko ya malamu. Nsukansuka, mobali na ngai akokanga motema na likambo na ngai,+ mpamba te naboteli ye bana mibali motoba.”+ Na bongo, apesaki ye nkombo Zebulone.+ 21  Mpe na nsima, abotaki mwana mwasi mpe apesaki ye nkombo Dina.+ 22  Nsukansuka, Nzambe akanisaki Rashele, mpe Nzambe ayokelaki ye na ndenge afungolaki libumu na ye.+ 23  Mpe azwaki zemi mpe abotaki mwana mobali. Bongo alobaki ete: “Nzambe alongoli nsɔni na ngai!”+ 24  Na bongo, apesaki ye nkombo Yozefe,+ alobaki ete: “Yehova abakiseli ngai mwana mobali mosusu.” 25  Mpe esalemaki boye: ntango Rashele abotaki Yozefe, na mbala moko Yakobo alobaki na Labana ete: “Tiká ngai nakende epai na ngai mpe na mboka na ngai.+ 26  Pesá ngai basi na ngai ná bana na ngai, oyo nasalelaki yo mosala, mpo nakende; mpo yo moko oyebi mpenza mosala oyo ngai nasalelaki yo.”+ 27  Bongo Labana alobaki na ye ete: “Sikoyo, soki nandimami na miso na yo,—namoni na bilembo ya makambo oyo ekoya ete Yehova azali kopambola ngai mpo na yo.”+ 28  Mpe abakisaki ete: “Katelá ngai lifuti na yo mpe nakopesa yo yango.”+ 29  Na bongo, alobaki na ye ete: “Yo moko oyebi mpenza ndenge nasaleli yo mosala mpe ndenge etonga na yo ekoli na mabɔkɔ na ngai;+ 30  ete etonga oyo ozalaki na yango liboso ya koya na ngai ezalaki moke mpenza, mpe ebandaki kobakisama tii ekómi ebele, mpamba te Yehova apamboli yo banda nayaki.+ Bongo sikoyo Ntango nini ngai mpe nakosala eloko mpo na ndako na ngai moko?”+ 31  Bongo alobaki ete: “Napesa yo eloko nini?” Mpe Yakobo alobaki lisusu ete: “Okopesa ngai eloko moko te!+ Soki okosalela ngai likambo oyo, wana nde nakozongela koleisa etonga na yo+ mpe nakokoba kobatela yango.+ 32  Nakoleka lelo kati na etonga na yo mobimba. Na bana-mpate ya mibali, yo tyá pembeni mpate nyonso ya matɔnɔmatɔnɔ mpe ya matɔnɔ ya langilangi, mpe mpate nyonso ya langi ya sokola; mpe na bantaba-basi, tyá pembeni oyo nyonso ya matɔnɔ ya langilangi mpe ya matɔnɔmatɔnɔ. Banda sikoyo yango ekozala mpenza lifuti na ngai.+ 33  Mpe kolongobana na ngai ekolobela ngai, ezala mokolo nini oyo okoya kotala lifuti na ngai;+ na bantaba-basi nyonso, oyo nyonso ekozala ya matɔnɔmatɔnɔ te mpe ya matɔnɔ ya langilangi te, mpe na bana-mpate ya mibali, oyo nyonso ekozala na langi ya sokola te, ekozala eloko eyibami soki yango ezali epai na ngai.”+ 34  Na yango, Labana alobaki ete: “Ɛɛ, ezali malamu! Tiká esalema ndenge olobi.”+ 35  Bongo na mokolo yango, atyaki pembeni bantaba-mibali ya nzelanzela mpe ya matɔnɔ ya langilangi mpe bantaba-basi nyonso ya matɔnɔmatɔnɔ mpe ya matɔnɔ ya langilangi, nyonso oyo ezalaki na langi ya mpɛmbɛ mpe nyonso oyo ezalaki na langi ya sokola kati na bana-mpate ya mibali, bongo apesaki yango na mabɔkɔ ya bana na ye. 36  Nsima na yango, akendaki na esika oyo ekabolaki ye na Yakobo na ntaka ya mikolo misato, mpe Yakobo azalaki koleisa bitonga ya Labana oyo etikalaki. 37  Bongo Yakobo akamataki mangenda ya mobesu ya nzete ya sitirakisi+ mpe ya nzete ya amande+ mpe nzete ya platane+ mpo asalela yango, mpe apalolaki banzete yango mposo ete ezala na matɔnɔ ya mpɛmbɛ na ndenge azalaki kotika polele bisika ya mpɛmbɛ na mangenda yango.+ 38  Nsukansuka, atyaki mangenda oyo apalolaki mposo liboso ya etonga, na esika ya komɛlisa banyama mai,+ epai bitonga ezalaki koya komɛla mai, mpo ete yango ekóma na ntango ya kosangisa nzoto liboso ya mangenda yango, na ntango oyo yango ezalaki koya komɛla mai. 39  Bongo banyama ya bitonga ezalaki kokóma na ntango ya kosangana liboso ya mangenda yango, mpe banyama ya bitonga ezalaki kobota bana ya nzelanzela, ya matɔnɔmatɔnɔ mpe ya matɔnɔ ya langilangi.+ 40  Mpe Yakobo akabolaki bana-mpate ya mibali mpe na nsima abalolaki bilongi ya banyama ya bitonga etala oyo ya nzelanzela mpe nyonso oyo ya langi ya sokola oyo ezalaki na bitonga ya Labana. Na nsima, atyaki bitonga na ye moko pembeni mpe atyaki yango pene na bitonga ya Labana te. 41  Mpe Ntango nyonso ezalaki kosalema boye: ntango banyama ya makasi+ ya bitonga ezalaki kokóma na ntango ya kosangana, Yakobo azalaki kotya mangenda na bimɛlelo+ liboso ya bitonga, mpo yango ekóma na ntango ya kosangana pene na mangenda yango. 42  Kasi Ntango banyama ya bitonga ezalaki makasi te, azalaki kotya mangenda yango kuna te. Na bongo, oyo ya makasi te ezalaki ntango nyonso ya Labana, nde oyo ya makasi ezalaki ya Yakobo.+ 43  Mpe mobali yango azalaki se kokóma moto monene, mpe akómaki na bitonga minene ná basaleli ya basi ná basaleli ya mibali ná bakamela mpe bampunda.+

Maloba na nse